Zgodnie z normą EN 45545, w przypadku pożaru, ochrona i bezpieczeństwo pasażerów oraz personelu powinna mieć najwyższy priorytet. Aby to zapewnić, należy przede wszystkim zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i powstawaniu dymu i gazów. Produkty Kaimann dla kolei to elastyczne pianki elastomerowe o strukturze zamkniętych porów, które zostały opracowane specjalnie do stosowania w pojazdach kolejowych. Nasze produkty są zgodne z poziomami zagrożenia HL2/HL3 określonymi w wymogach dla klasy R1.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe zastosowania naszych produktów w wagonie. Prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania porad w sprawie indywidualnych projektów.​

Rail
1

Rozprowadzenie zimnego powietrza

Kaiflex rail cold air routing

Gdy pociąg jest całkowicie wypełniony pasażerami, powietrze w obszarze pasażerskim musi być klimatyzowane w sposób ciągły. Oznacza to, że kanały rozprowadzania powietrza powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła oraz przed kondensacją wilgoci na poszczególnych elementach. Wysokie parametry termiczne materiałów izolacyjnych Kaiflex czynią je idealnym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego wagonów. Elastomery nie generują pyłu i drobnych włókien oraz są odporne na wilgoć i zapobiegają rozwojowi bakterii, które mogą być przenoszone między wagonami przez wentylację.

2

Zbiornik świeżej wody

Kaiflex rail fresh water tank

Świeża woda o stałej jakości musi być dostępna przez cały czas w urządzeniach sanitarnych i w wagonie restauracyjnym. Aby to zapewnić, temperatura wody musi być utrzymywana na stałym poziomie i konieczne jest zapobieganie rozwojowi patogenów takich jak Legionella. Materiały izolacyjne Kaiflex zapewniają doskonałą ochronę przed rozwojem grzybów i bakterii. Osłona izolacyjna zbiornika zapobiega kondensacji wilgoci i korozji oraz gwarantuje stałą temperaturę wody.

3

Ściany boczne i linie zasilające

Kaiflex rail Side wall and supply lines

Aby stworzyć najbardziej komfortowe i przyjemne środowisko dla pasażerów podczas podróży, należy zapewnić stabilny klimat wewnętrzny i zredukować hałas z zewnątrz do minimum. Materiały izolacyjne Kaiflex między wykładzinami ściennymi zapewniają zarówno izolację cieplną, jak i akustyczną. Struktura zamkniętych porów i elastyczność materiałów rurowych Kaiflex LSLT czyni je idealnym rozwiązaniem do izolacji linii zasilających.

4

Przejścia ścienne

Kaiflex rail Bilkhead Penetration

W przypadku pożaru, przejścia rurowe pomiędzy wagonami stwarzają znaczące zagrożenie. Ogień może przejść do następnych przedziałów, co spowoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. W przypadku pożaru, okładzina Kaiflex railCLAD rozszerza się i zamyka otwory, takie jak przejścia ścienne i chroni je. Materiały bezhalogenowe i wolne od metali ciężkich zapobiega rozwojowi gazów toksycznych.

5

Rozprowadzanie ciepłego powietrza

Kaiflex rail warm air routing

Aby ekonomicznie korzystać z energii dostarczanej do wagonów, należy odpowiednio zaizolować systemy rozprowadzania powietrza. Struktura o zamkniętych porach produktów kolejowych Kaiflex i ich niska przewodność cieplna w istotny sposób przyczyniają się do zmniejszenia strat ciepła w zrównoważony sposób. Materiał izolacyjny zapobiega rozwojowi pleśni i kondensacji wilgoci oraz tłumi hałas generowany przez system ogrzewania wewnątrz wagonu.

6

Podłoga

Kaiflex rail floor

Ze względu na stosunkowo dużą wilgotność powietrza podczas przewozu pasażerów oraz różnicę temperatur między przedziałem a obszarem na zewnątrz, na podłodze wagonu może dojść do kondensacji wilgoci, która powoduje rozwój rdzy. Odporność na wilgoć i struktura zamkniętych porów stosowana w gumowych materiałach izolacyjnych Kaiflex, w połączeniu z odprowadzeniem wody utrzymuje te materiały wolne od wilgoci i zapobiega powstawaniu korozji pod izolacją.

Kalkulator grubości izolacji Kaicalc

Kto stawia na staranne planowanie, wykonanie i jakość w projektach, ten unika kosztownych usterek, a nawet awarii instalacji i może w ten sposób utrzymać koszty eksploatacji na stałym poziomie w dłuższej perspektywie - a nawet trwale je obniżyć. Decydujące znaczenie ma tu zarówno wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego, jak i prawidłowe obliczenie grubości izolacji. Nasz kalkulator grubości izolacji zapewnia niezawodne wsparcie przez całą dobę.

Przejdź do Kaicalc 

Odpowiednie produkty do tego zastosowania

Centrum Serwisowe

Centrum pobierania
Filters
Rodzaj dokumentu
  • Informacje dotyczące montażu
  • Dokumentacja produktu
  • Dokumentacja techniczna
  • Artykuł techniczny
  • Wyczyść filtr
Produkty
  • Kaiflex railLSLT
  • Kaiflex railCLAD
  • Kaiflex railPROTECT
  • Wyczyść filtr
Opróżnij wszystkie filtry

Więcej zastosowań

Picto HVAC
Usługi budowlane

Obszary zastosowania materiałów izolacyjnych w budownictwie są bardzo zróżnicowane - dlatego też nasze elastomerowe materiały izolacyjne Kaiflex muszą spełniać różne wymagania.

Picto Indutsry
Technologia operacyjna

Wymagania stawiane materiałom izolacyjnym w przemyśle spożywczym, chemicznym/farmaceutycznym oraz w sektorze energetycznym są szczególnie wysokie: systemy techniczne i rurociągi w tych obszarach są narażone na silne wahania temperatury lub bardzo niskie temperatury.

Picto Marine
Budownictwo okrętowe

Materiały izolacyjne w środowisku morskim muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania. Podczas przeprawy międzykontynentalnej muszą one w bardzo krótkim czasie wytrzymać zarówno lodowate temperatury wód nordyckich, jak i wpływy środowiska tropikalnego, nie tracąc przy tym swojej funkcji izolacyjnej.