Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

TabUnser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Zapobieganie kondensacji
Ochrona przeciw korozji
Efektywność energetyczna
Ochrona powierzchni
Zrównoważony rozwój
Ochrona przeciwpożarowa
Izolacja akustyczna

Link to Kaicalc

Verarbeiter werden im Rahmen ihrer Projekte täglich aufs Neue gefordert – schließlich muss die ideale technische Isolierung gefunden werden. Um herausfordernde Projekte noch besser zu meistern, bietet Kaimann verschiedene Tools. Die durchdachten Hilfen beschleunigen die Verarbeitung deutlich und machen die Arbeiten gleichzeitig noch präziser.

LOREM IPSUM DOLOR

Picto HVAC
Usługi budowlane

Obszary zastosowania materiałów izolacyjnych w budownictwie są bardzo zróżnicowane - dlatego też nasze elastomerowe materiały izolacyjne Kaiflex muszą spełniać różne wymagania.

Picto Indutsry
Technologia operacyjna

Wymagania stawiane materiałom izolacyjnym w przemyśle spożywczym, chemicznym/farmaceutycznym oraz w sektorze energetycznym są szczególnie wysokie: systemy techniczne i rurociągi w tych obszarach są narażone na silne wahania temperatury lub bardzo niskie temperatury.

Picto OEM
OEM

W różnych wymagających branżach, takich jak transport kolejowy, motoryzacja, budowa maszyn i urządzeń, materiały izolacyjne Kaimann są ważnymi komponentami dla wysokiej jakości produktu końcowego.