Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

TabUnser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Unser Service für Verarbeiter und Fachbetriebe

Förebyggande av kondensation
Korrosionsskydd
Energieffektivitet
Ytskydd
Hållbarhet
Brandskydd
Bullerskydd

Link to Kaicalc

Verarbeiter werden im Rahmen ihrer Projekte täglich aufs Neue gefordert – schließlich muss die ideale technische Isolierung gefunden werden. Um herausfordernde Projekte noch besser zu meistern, bietet Kaimann verschiedene Tools. Die durchdachten Hilfen beschleunigen die Verarbeitung deutlich und machen die Arbeiten gleichzeitig noch präziser.

LOREM IPSUM DOLOR

Filters
Typ av dokument
 • Information om montering
 • Teknisk dokumentation
 • Rensa filter
Produkter
 • Kaiflex Protect Alu-NET (ST)
 • Kaiflex Protect Alu-TEC (ST)
 • Kaiflex Protect F-BLACK (ST)
 • Kaiflex Protect TC (ST)
 • Kaiflex Protect F-BLACK (KKplus)
 • Kaiflex Protect Alu-TEC (KKplus)
 • Kaiflex EF
 • Kaiflex EPDMplus
 • Kaiflex Solar EPDM
 • Kaiflex HFplus s2
 • Kaiflex KKplus s1
 • Kaiflex HT s2
 • Kaifoam PE
 • Kaiflex KKplus s2
 • Kaiflex railLSLT
 • Kaiflex ST
 • Kaiflex ST s2
 • Kaifoam PUR-PVC 2
 • Kaifoam PUR-PVC
 • Kaiflex LS
 • Kaiflex Speciallim EPDM
 • Rensa filter
Rensa alla filter
Picto HVAC
Byggnadstjänster

Användningsområdena för isoleringsmaterial inom byggnadsvården är mycket varierande - våra elastomeriska Kaiflex-isoleringsmaterial måste därför också uppfylla olika krav.

Picto Indutsry
Driftsteknik

Kraven på isoleringsmaterial är särskilt höga inom livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin samt inom energisektorn: de tekniska systemen och rörledningarna inom dessa områden utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller mycket låga temperaturer.

Picto OEM
OEM

I olika krävande branscher som järnvägstransporter, bilindustrin och apparat- och anläggningsindustrin är Kaimanns isoleringsmaterial viktiga komponenter för en högkvalitativ slutprodukt.