Kaimann jest członkiem-założycielem następujących organizacji:

LOGO_EIIF

EIIF (European Industrial Insulation Foundation) członek-założyciel

Kaimann GmbH jest zawsze na bieżąco w kwestiach technicznych i wyznacza klientom, dostawcom i partnerom przyszłościowe trendy na rynku izolacji. Dlatego Kaimann – jako członek-założyciel – wspiera aktywnie EiiF jako pierwszą i jedyną w tej formie wspólną inicjatywę producentów i monterów materiałów izolacyjnych. EiiF założono w celu skierowania świadomości na następujące punkty: Izolacja instalacji przemysłowych jest działaniem długofalowym, przyczyniającym się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2. Pomaga zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć koszty energii i nakłady na konserwację. Za pośrednictwem EiiF chcemy, jako przedsiębiorstwo, dotrzeć do decydentów w Europie i przekonać ich co do tego, że z ekologicznego punktu widzenia doskonale zainstalowana izolacja instalacji przemysłowych nie jest tylko obowiązkiem względem środowiska i przyszłych pokoleń, lecz również – i jest to co najmniej tak samo ważne – przyczynia się do szybszego zwrotu inwestycji, a więc opłaca się pod względem finansowym.

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ

 LOGO_CEFEP

CEFEP

CEFEP jest europejskim zrzeszeniem wiodących producentów technicznych materiałów izolacyjnych, wykonanych z elastycznych elastomerów i pianek polietylenowych.

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ