BLOG
|
08.11.2016

Effektiv forebyggelse af kondensering i køle- og klimaanlæg

De tilbyder behagelige stuetemperaturer, kølig mad, støtter produktionen af farmaceutiske produkter, fødevarer eller kemikalier: Køle- og klimaanlæg er vigtige elementer i erhvervs-, kommercielle og industrielle virksomheder. 

Deres brug har imidlertid også sin pris, fordi energiomkostningerne er i alt 40 til 80% af de samlede omkostninger, afhænger af størrelsen af anlægget. Derfor er spørgsmålet om energieffektivitet af afgørende betydning og dermed også teknisk isolering er vigtig.

En optimal teknisk isolering minimerer energitab, reducerer drivhusgasemissioner og opfylder et specielt formål, især for køle- og klimaanlæg: forebyggelse af kondensering. Kondensvand produceres, når materialets temperatur er lavere end miljøets, hvilket skaber fugtighed på materialet. Rørledninger i køleteknik, i koldtvandsområdet og i klimatekniske systemer, har meget lavere temperaturer end miljøet omkring. Som følge af disse temperaturforskelle, forekommer fugtkondensering på eksterne overflader af rørene.

 tauwasserbildung

Konsekvenser: Frosset kondensering, afdrypning, befugtning, korrosion, skimmel: En manglende eller forkert isolering kan derfor medføre betydelige skader. Øget energiforbrug, driftsforstyrrelser eller endog total systemfejl, fører til stigende og uforudsigelige driftsomkostninger, for ikke at tale om fornyelsen af hele isoleringen. For at undgå alt dette, er valget af det rigtige isoleringsmateriale samt den korrekte beregning af isolationslagtykkelsen en afgørende faktor. Det sikrer en omhyggelig planlægning, forarbejdning og kvalitet, forhindrer dyre anlægsfejl og kan således holde stabile driftsomkostninger i lang tid - eller endda reducere dem bæredygtigt.

Valg af det rigtige isoleringsmateriale

Når man vælger den bedste isolering, er der et par ting at overholde: Både spiller en afgørende rolle - tekniske egenskaber såvel som den korrekte isolationslagtykkelse. For isolering af køle- og klimaanlæg er lukket-celle isoleringsmaterialer, som Kaiflex klart fordelagtige i sammenligning med åben-celle-materialer.

Så skal isoleringsmaterialet være modstandsdygtigt over for fugt til at undgå kondensering og ikke absorbere det. Spærrevirkning imod indtrængen (diffusion) af vanddamp måles som dampdiffusions-modstand μ. Jo højere modstanden er, eller forenklet sagt μ-værdien - jo højere er beskyttelsen. Her tilbyder Kaiflex isoleringsmaterialer meget gode værdier på op til μ 10.000. Som et lukket-celle isoleringsmateriale har de allerede en integreret "dampspærre". Dette er lige så tykt som isolering selv, med fleksibelt og fint elastomer-skum. Så, er en sikker dampspærre allerede integreret over hele tykkelsen af isolationslaget, og rørledningerne er bæredygtigt beskyttede. Åben-celle strukturer, der består af en høj andel luft og ikke er permanent vandafvisende, absorberer vand som en svamp og mister deres isolerende egenskaber.

Åben-celle-materialer har en betydeligt lavere μ-værdi på <10 eller endda 1, som er åben for migration af vanddamp og tilbyder en dampdiffusions-modstand som kun svarer til luftens. Derfor er der altid brug for en ekstern dampspærre, f.eks. folier, som er forbundet med mere installationskompleksitet og muligt utæthed.

Den superfint struktur af Kaiflex isoleringsmaterialer er dannet af individuelle celler, som er selvstændige lukkede elementer . Ridser på overfladen af isoleringsmateriale vil ikke beskadige tilstødende enheder - fugtresistens vil opretholdes trods skaden. Skader på dampspærrer af isoleringsmaterialer med åben-celle struktur, forårsager derimod fugtighed uhindret gennem isoleringen, og dette kan over tid føre til alle negative konsekvenser for isolering og konstruktion.

Alligevel viser Kaiflex produkter ikke kun deres modstandsdygtighed over for fugt, men også deres lave varmeledningsevne: Den lave temperatur i transportmedium forbliver den samme over afstanden, så der ikke opstår noget tab af temperatur.

Zelligkeit_DK
Feuchtigkeitresistenz_DK

Korrekt beregning af isoleringstykkelsen

Udover valget af de relevante isoleringsmaterialer skal isoleringslagtykkelsen også beregnes korrekt til at forhindre kondensering pålideligt. Hvis isoleringstykkelsen er bestemt ikke tilstrækkeligt eller forkert, kan rørets kold trænge ind i isoleringsmaterialet, eller luftens fugtighed kan kondenseres der. Grundlaget for den korrekte beregning er betingelsen, at omgivelsestemperatur, rummets luftfugtighed, temperatur af mediet og mellemtemperaturen er kendt Det er vigtigt: Dugpunktet skal være inden for isoleringen.

Tauwasserberechnung_DK