BLOG
|
29.03.2017

Den bedste energi er den, der ikke bruges!

Olieprisen betragtes som den vigtigste værdi på råvaremarkeder.

Voksende industrialiserede lande kræver mere energi og dermed større mængder råolie. Manglen på denne ressource imidlertid modsiger dette. Alle driftsøkonomer ved, at: Manglen på ressourcer med samtidig stigende efterspørgsel betyder en prisstigning på olie, hvilket igen fører til en prisforhøjelse af brændselsolie.

Efterhånden som efterspørgslen efter olie stiger, vokser også den globale efterspørgsel efter gas. Naturgas anvendes ofte i industri som miljøvenligt råmateriale er meget udbredt i industri og private husholdninger og er stadig vigtigere for personer og miljø som følge af de løste energi- og klimaændringer i EU. Men vil stigende forbrug også bidrage til en yderligere reduktion af gasressourcerne.

Imidlertid opdages nye gaskilder for at kunne dække efterspørgsel i fremtiden. På den anden side, skal eksisterende ressourcer beskyttes og anvendes med omhu. Derfor har EU forpligtet sig i henhold til Kyoto-protokollen til at reducere udledning af de syv vigtigste drivhusgasser (kuldioxid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoxid (N2O), halogenerede hydrofluorcarboner (HFC), hydrofluorcarboner (HFC), svovlhexafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid (NF3)) med 40 % inden 2030. Desuden, vil 27 % af det samlede energiforbrug blive dækket af vedvarende energikilder, og energieffektiviteten vil stige med 27 %.

Spar penge med Kaiflex

Kaiflex isoleringsmaterialer kan yde et væsentligt bidrag til at nå disse mål. På grund af manglende isolering af rørledninger, som ikke er professionelt anvendt, medfører bygningsteknologier og tekniske systemer i anlæg unødvendige energitab og som følge - øgede omkostninger. Så, hvis ventiler, flangere og rørholdere er ikke ordentligt isolerede, medfører de store varmetab.

Men omkostningsbesparende foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten og systemets ydeevne ved at isolere hele rørledningsnetværket, kan let realiseres: På grund af den lave varmeledningsevne af Kaiflex isoleringsmaterialer på op til 0,033 (W/m·K) kan energitab og omkostninger minimeres med en minimal isoleringslagtykkelse. Ved hjælp af Kaimann rørestøtter og et bredt udvalg af tilbehør kan isoleres selv vanskelige områder. Som følge heraf, er der en reduktion af varmebroer og optimering af energibudget.

Omkostningerne ved brug af Kaiflex isoleringsmaterialer betaler sig efter kort tid. På grund af isolationsmaterialernes holdbarhed de kræver ikke ekstra omkostninger: Hvis elastomer-isoleringsmaterialer ikke er mekanisk stressede eller beskadigede, antages en lang levetid uden ændringer i de tekniske egenskaber som varmeledningsevne, reaktion ved brand og bestandighed over for vanddampdiffusion. Den følgende beregning vil give et oversigt, hvordan Kaiflex isoleringsmaterialer sparer energi, men også penge. Beregningen er baseret på følgende data:

  • Varmepris: 0,07 € / KWh (beregnes på grundlag forbrug og kapitalomkostninger på anlæg og udstyr)
  • Omgivelsestemperatur: 23 °C
  • Relativ luftfugtighed: 75 %
  • Mellemtemperatur i røret: 6 °C
  • Grundlaget er et elastomer-isoleringsmateriale med lukket cellestruktur med bestandighed over for vanddampdiffusion på 10.000 μ og en varmeledningsevne på 0,033 W/(m·K). Referencestørrelsen er 9 mm tyk. Det betyder: Røret er allerede isoleret med denne isolering.
  • Anlæggets driftstimer: 6.000 timer / år
  • Røret har en længde på 1 m og er isoleret over hele overfladen
Effizienzberechnung_DK