BLOG
|
12.09.2017

Centrale ventilationssystemer i beboelsesbygninger: Den rigtige planlægning til sikring af fejlfri drift

Energieffektivitet er fortsat et af hovedemnerne inden for byggebranchen.

Årsagerne til dette er blandt andet de flere EnEV-energibehov inden for renovering og nybygninger, som er beboelses- eller kontorbygninger. Især skal klimaskærmen isoleres så meget som muligt lufttæt for at holde varmen brugt i bygningen om vinteren så meget som om sommeren. Forskrifterne, der har en positiv effekt på omkostningsbalancen, påvirker luftudvekslingen negativt: Den tidligere "naturlig" luftcirkulation gennem vinduer, fuger osv. er ikke længere nødvendigt, fordi i dette tilfælde forbliver den brugte luft og forurenende stoffer i rummet. Den resulterende fugtighed forbliver også i rummet og fremmer således risiko for skimmel-dannelse.

For at undgå dette, skal bygningsbrugere teoretisk ventilere deres rum omkring hver anden time - hvilket i praksis ikke engang kan udføres af fagfolk inden for byggebranchen. Den tyske bygningslov (GEG) forordningen indeholder disse aspekter. Det fastsætter kravene til et minimum-luftskifte, som er reguleret af DIN 1946-6. I henhold til denne DIN-standarden skal der opstilles et projektrelateret ventilationskoncept til nye og renoverede bygninger. Arkitekter og bygningsplanlæggere har et særligt ansvar for dette. De skal informere bygherren om standarder DIN 1946-6. Hvis de ikke gør det, kan bygherren indgive tilsvarende erstatningskrav i skadestilfaelde. For at undgå dette, og automatisk kontrollere luften i rummet, anbefales montering af et ventilatorstyret-system til udluftning og ventilation - enten som et centralt eller decentraliseret ventilationssystem. Især i forbindelse med det centrale ventilationsanlæg er der flere aspekter at overholde inden for isolering.

Centrale ventilationssystemer: Planlægning gør hele forskellen

I tilfælde af et decentraliseret ventilationssystem, installeres vægmonteringsenheder enten på ydervæggen eller direkte i murværk. Denne type ventilation er specielt egnet til modernisering af eksisterende bygninger eller individuelle beboelsesrummene, siden der ikke skal installeres komplekse rørsystemer.

På den anden side, kræver installationen af et centralt ventilationssystem meget mere intensiv planlægning og er egnet til komplette renoveringer og nye bygninger. Ved den centrale ud- og indsugnings-ventilation teknik, som anvendes f.eks. i kælderen, er der en centraliseret luftkonditionerings-apparatet med en udsugningsventilator og en indsugningsventilator. Rørledninger passerer fra disse ventilatorer gennem hele bygningen. Centraliseret luftkonditionerings-apparatet styrer luften til flere boliger.

 zentrale_lueftung

Ved den centrale udsugningsluft-teknik fjernes luften centralt og leveres frisk luft decentralt, så kan boliger styres individuelt. Begge systemer producerer et undertryk, som kompenseres af eksterne vægventiler. For at gøre hele ventilationssystemet sikret på lang sigt, skal rørene i alle tilfælde isoleres. En anden fordel: Den hensigtsmæssige isolering af luftkanalnetværket skaber forudsætningen for effektiv "varmegenvinding", hvor varme fra den udkastede luft overføres til frisk luft. Der er følgende kravene:

1. Rørledninger med kold luft passer gennem varme rum
Denne situation er et stort problem for eksterne- og luftudstødningskanaler. Problemet her er temperaturforskelle: Hvis temperaturen i røret er lavere end udendørstemperatur, opstår der kondens på rørets yderside, og derfor opstår korrosion. Fugtigheden på røret fremmer også dannelsen af skadelige bakterier.

For at undgå kondens skal isoleringen have størst mulig dampdiffusions-modstand, dvs. isoleringsmaterialet må ikke opsuge vand. Kaiflex isoleringsmaterialer viser fremragende værdier med op til μ ≥ 10.000.

I tilfælde af uisolerede ydervægselementer skal der sikres, at isolering lægges på ydervægens kolde områder. Ifølge DIN 1946-6 skal tykkelsen af isolationslag af den ekstern luftkanal gennem væggen være mindst 60 mm, og mindst 40 mm for luftudstødningskanal indenfor en bygning.


2. Rørledninger med varm luft passer gennem kolde rum
Dette fænomen forekommer især i tilfælde af ind- og udsugningsledninger. Her kan også forekomme temperaturforskelle: Det er en kendsgerning, at varmetab findes ved uisolerede rørene. Så, kan der forekomme kondens på indersiden af udsugningsledninger.

Ifølge DIN 1946-6 skal isoleringen have en varmeledningsevne på mindst λ = 0,045 W/(m·K). Kaiflex isoleringsmaterialer har en værdi på op til λ =0,033 W/(m·K) og er derfor ideelle for disse kravene.

Tykkelsen af isolering er stærkt afhængig af udendørstemperaturen, f.eks. hvis rørledningen passer på taget eller i kælderen. I dette tilfælde reguleres de mindst isoleringstykkelser af ventilationsstandarden DIN 1946-6 for luftkanaler, som er installeret i forskellige miljøer uden for klimaskærmen (f.eks. i en uopvarmet kælder eller loftsrum).


3. Rørledninger med varm luft passer gennem varme rum
Generelt er ingen af de to problemer relevant. Men hvis røret skal bruges, f.eks. før rengøring, som ikke bør angribe råmaterialet i princippet, anbefales der også en isolering.

 

4. Lydisolering
Det er bevist at støjen fra udstrømningsdysen er irriterende og ubehagelig for beboere. Overholdelse af lydisoleringsstandarden DIN 4109 garanterer, at der sikres tilstrækkeligt luft- og strukturlydisolering. Kaimann isoleringsmaterialer sikrer den nødvendige vibrationsisolering. Åben-celle skum bruges til at reducere lydbølger - ved at indføre lydbølgen i materialet og derefter mindske det ved friktion.

 

(1) Definition af luftkanaler
Ekstern luftkanal: Transport af frisk luft udenfor bygningen til centraliseret luftkonditionerings-apparatet
Luftudstødningskanal: Transport af udsugningsluft fra varmedræn til ekstern
Indsugningskanal: Transport af opvarmet luft fra centralanlæg til rum
Udsugningskanal: Transport af brugt luft til ventilationsanlæg

http://www.pluggit.com/portal/de/2-17-welche-luftleitungen-sind-wiezu-daemmen--207
https://dezentrale-lueftung.com/daemmung-von-luftleitungen/
https://www.haustec.de/kaelte-klima/lueftungstechnik/5-fehler-bei-der-montage-einer-zentralen-wohnungslueftung