BLOG
|
26.07.2017

Energibesparende potentiale ved teknisk isolation i industrien

Renovering af varmeanlæg har vist reduktion af energiomkostninger og samtidig yder det et væsentligt bidrag til EU's energi- og klimapolitiske målene.

Vi har allerede forklaret, hvordan og med hvilke betydelige omkostningsreduktioner i private og offentlige bygninger kan nås i vores betænkningen  "Op til 80 procent energi-besparelser ved renovering - moderne bygningsteknik og isolering gør det muligt" Men gælder det også for industrien? Og i så fald, hvordan kan industrivirksomheder med deres høj energiintensitet også aktivt bidrage til energiforsyningen og spare energiomkostninger?

Energieffektivitet er godt - men det er sjældent

Inden for rammerne af deres "Energieffektivitetsinitiativ" konkluderer det tyske energiagentur DENA, at mange virksomheder lider af betydelige varmetab. Ifølge undersøgelsen, bruger kun en ud af fire virksomheder en energieffektive isolering til deres produktionsfaciliteter. Ifølge DENA kan varmetabet på denne måde reduceres med ca. 30 procent. Dette erkendelse er støttet af en europæisk undersøgelse foretaget af European Industrial Insulation Foundation (EIIF). I henhold til dette, har op til ti procent af anlægsdele i europæiske industrianlæg beskadiget isolering eller endog er helt uisolerede. Konklusion: Indikatorer som besparelser eller maksimal energieffektivitet tages ofte ikke i betragtning under valg af isoleringssystemer.

Enkel foranstaltning, stor effekt

Selv en mindre optimering inden for teknisk isolering gør det muligt for virksomheder at opnå en afgørende konkurrencefordel. Der bør lægges særlig vægt på isolering af varmebroer (f.eks. ventiler, røreholdere), da de medfører uforholdsmæssige varmeforløb.

Kaiflex EPDMplus er specielt designet til brug på rørledninger, som transporterer højtemperaturvæsker eller udsættes for varierende temperaturer. De bruges, hvor det er nødvendigt til at beskytte effektivt varme. Takket være en god varmeeffektivitet på λ ≤ 0,038 W/(m·K) ved 0 °C reduceres energitab og omkostninger, men øger systemets ydeevne. Det elastomer-isoleringsmateriale dækker pålideligt et konstant temperaturområde på -65 °C til +150 °C såvel som kortvarige stigninger op til +170 °C og er fleksibel, stærk og meget enkelt og hurtigt at behandle. Derfor er Kaiflex EPDMplus det bedste valg for isolering

Tanker, beholdere, rør

  • Kryolinjer, aggregater og tilbehør
  • Sol-, damp- og væskeledninger

Aggregater, tilbehør

  • Lavtemperatur enheder og tilbehør
  • Varmeudstyr og tilbehør

Energibesparelser potentiale i tal

Det besparelsespotentiale, der tilbydes til industrien - er enormt. Og det er på tværs af alle sektorer. Undersøgelsen fra EIIF viser, at brug af isoleringsløsninger i industrien kan spare 480 PJ energi og 37 Mt CO2 om året. Brændstofforbruget og udledningen fra industrielle virksomheder kunne reduceres med mere end fire procent - hvorved reduktion af energiforbrug kan være en stor konkurrencefordel for virksomhederne.

Hvordan Kaiflex Isoleringsmaterialer kan bidrage til at reducere omkostningerne ved industriel produktion, kan det findes i vores specialservice "Spar penge med Kaiflex".

I det følgende, tilbyder vi et udvalg af rapporter, der viser, hvordan isolering af industrianlæg bidrager til betydelige omkostningsreduktioner.