Køleanlæg er en vigtig komponent i kommercielle, handels- og industrivirksomheder. De bidrager til den køling, der er nødvendig i forbindelse med produktion eller køling af fødevarer, farmaceutiske produkter eller kemikalier. Deres anvendelse har dog sin pris. Afhængigt af systemets størrelse udgør omkostningerne til energiforbrug 40-80 % af de samlede omkostninger. Derfor er emnet energieffektivitet af særlig betydning - og det samme gælder teknisk isolering.

 

Isolering med Kaiflex-produkter reducerer energitab på bæredygtig vis i et område mellem rumtemperatur og -50 °C (medietemperaturer mellem -50 °C (-196 °C) og +110 °C), hvilket sparer drivhusgasser og beskytter miljøet. Især i kølesystemer tjener det et andet formål: at forhindre kondensering. Rørledninger i køleteknologi transporterer medier, der har en meget lavere temperatur end omgivelserne. Kondensation kan opstå, når temperaturen i et materiale er lavere end temperaturen i omgivelserne, og der som følge heraf opstår en overmættet atmosfære med fugt på materialet. Disse temperaturforskelle forårsager fugtkondensering på ydersiden af rørene. Konsekvenserne: Fugtindtrængning, skimmelsvamp, korrosion og frossen is.

Teaser Refrig
Fire protection

Brandsikring

Kaimann gør det lettere at nå brandbeskyttelsesmålene i DIN EN 13501-1 og sparer samtidig tid og penge. Fordi: Det er ikke nødvendigt at ændre materiale eller producent for komponentopdeling af rørsystemer i væg- eller loftgennemføringer. Kaimann leverer koordinerede systemløsninger til sikker brandbeskyttelse, personbeskyttelse og systembeskyttelse bestående af innovative isoleringsmaterialer og passende tilbehør som f.eks. rørstøtter, klæbemidler og tape. Med røgudviklingsklasserne s1 ("lav røgudvikling") og s2 ("begrænset røgudvikling") opfylder isoleringsmaterialerne således de højeste europæiske røgspecifikationer og giver mindst 90 minutters eller 120 minutters brandmodstandsdygtighed for en række forskellige rørgennemføringsløsninger - op til en ydre rørdiameter på 133 mm for stål og 42 mm for kobber, selv uden en ekstra brandbeskyttelsesmåtte, når rørene gennemtrækkes med Kaiflex KKplus s1 eller Kaiflex KKplus s2. Ved større rørdiametre og ved passage gennem lette skillevægge eller ved opdeling af brændbare rørsystemer anvendes også "Kaiflex Pyrostar"-bandagesystemet.
Læs mere
Læs mindre

Energieffektivitet

Optimal teknisk isolering kan yde bæredygtig støtte til at holde energitabet i en bygning eller et driftssystem lavt på lang sigt. Det er nemt at gennemføre omkostningsbesparende foranstaltninger for at øge energieffektiviteten og systemets ydeevne ved at isolere hele rørnettet med Kaiflex. Takket være den lave varmeledningsevne på op til λ ≤0,033 (W/m·K) og den dermed meget gode termiske ydeevne kan energibudgettet allerede optimeres bæredygtigt med en minimal isolationslagstykkelse, som det fremgår af følgende eksempel: Et uisoleret DN 50-rør har et årligt energiforbrug på 172,2 kWh pr. meter rør. Med en varmepris på 0,24 €/kWh giver det omkostninger på 41,33 euro pr. meter og pr. år. Hvis røret derimod er indkapslet i et 19 mm tykt Kaiflex-isoleringsmateriale, reduceres energiforbruget til 39 kWh og driftsomkostningerne til 9,36 euro pr. meter og pr. år (omgivelsestemperatur: 23 °C, medietemperatur: 6 °C, relativ luftfugtighed: 75 %, systemtimer: 6.000 timer). Det betyder, at 77 procent af omkostningerne kan spares, og at brugen af Kaiflex allerede efter kort tid har tjent sig selv hjem.

Læs mere
Læs mindre
Thermal efficiency
Corrsion

Beskyttelse mod korrosion

Korrosionsprocesser under isolering er blandt de skjulte og særligt kritiske skadeprocesser. Særligt udsatte er køleanlæg, kryogene anlæg og anlæg med skiftende temperaturer, dvs. anlæg, der har tendens til at trække fugt fra luften gennem isoleringen. Kaimann korrosionsbeskyttelsessystemer spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af materialet under isoleringen og reducerer dermed risikoen for forskellige former for korrosion (f.eks. ilt- eller revnekorrosion) samt dyre systemskader og nedetid. Den lukkede cellestruktur giver en pålidelig dampspærre, beskytter pålideligt mod indtrængende fugt og har en kemisk neutral pH-værdi på ca. 7. De fremmer derfor ikke syre- eller alkaliske korrosioner. Kaifinish beskyttelsesbelægninger giver korrosionsbeskyttelse gennem afskærmning, dvs. isolering af rørets overflade ved at udelukke
Læs mere
Læs mindre

Beskyttelse af overfladen

Kaimann-kaiminger kombinerer højtydende isoleringsegenskaber med elastisk overfladebeskyttelse. Takket være meget gode værdier for f.eks. brudforlængelse og trækforlængelse eller modstandsdygtighed over for punktering er isoleringen og rørledningerne under den optimalt beskyttet mod mekaniske skader og virkningerne af UV-stråling og vejrlig ved udendørs brug. I bygninger er overfladebeskyttelsen overbevisende på grund af dens visuelle udseende, der harmonisk passer ind i det samlede udseende, når den er lagt frit. Kaiflex Protect-systemer er også et godt alternativ til konventionel isolationsbeklædning, da der ikke er behov for at øge tykkelsen af isoleringslaget, og der er ikke behov for den luftspalte, der opstår ved installationen. Takket være isoleringsmaterialernes holdbarhed er der ingen opfølgningsomkostninger: Hvis Kaiflex-kapperne ikke beskadiges, kan man regne med en lang levetid uden ændringer i de tekniske egenskaber.
Læs mere
Læs mindre
Surface protection
Sustainbility

Bæredygtighed

Fra termisk ydeevne til lav forurening og miljøvenlig fremstilling - der er mange facetter, der skal tages i betragtning, hvis et produkt eller en bygning skal certificeres som bæredygtig - f.eks. i henhold til DGNB, BREEAM eller LEED. Hvordan yder Kaimann sit bidrag? Med miljøproduktdeklarationerne (EPD) bliver livscyklusvurderingen af Kaimanns isoleringsmaterialer endnu mere gennemsigtig, hvormed virksomheden støtter planlægning og certificering af bæredygtige bygninger. Kaiflex-isoleringsmaterialer reducerer CO2-emissionerne med op til 660 kg i løbet af deres 20-30 års levetid og sparer op til 580 gange den mængde CO2, der frigives under fremstillingen. Det er godt for miljøet og for virksomhedernes og bygningsoperatørernes omkostningsbalance. Kaiflex giver også sundhedsmæssige fordele på grund af sin særlige struktur: med sin lukkede celletype er den fri for støv og fibre, hvilket giver hygiejniske krav under installationen og under driften af systemet. Uden tilsætningsstoffer har isoleringsmaterialerne en fremragende beskyttelse mod skimmel- og bakterievækst og øger dermed kvaliteten af indeluften.
Læs mere
Læs mindre

Lydisolering

Effektive lydisoleringsforanstaltninger for bygninger og driftssystemer øger bygningernes værdi, øger brugernes produktivitet og velvære og reducerer stressrelaterede sundhedsrisici samt antallet af arbejdsulykker. Der bør derfor anvendes effektive lydisoleringsløsninger, der opfylder de strenge lovkrav, især i de områder af rum, der kræver beskyttelse, og i arbejdsmiljøet. Kaimanns isoleringsmaterialer yder et værdifuldt bidrag hertil ved at blive anvendt til to typer støjdæmpende foranstaltninger: Lydabsorption og lydisolering. Mens lydabsorption normalt reducerer lydenergi ved at omdanne den til varme, skærmer lydisolering udbredelsen af luftbåren og strukturbåren lyd ved at skabe en barriere. Det betyder, at planlæggere og fabrikanter er på den sikre side, da lydisoleringsløsningerne sikrer overholdelse af lovkravene
Læs mere
Læs mindre
Noise protection

Isoleringstykkelsesberegner KaiCalc

De, der satser på omhyggelig planlægning, håndværk og kvalitet i forbindelse med planlægningen af deres projekter, forhindrer dyre systemfejl eller endog svigt og kan dermed holde driftsomkostningerne stabile på lang sigt - eller endda reducere dem bæredygtigt. Afgørende for dette er både valget af det rigtige isoleringsmateriale og den korrekte beregning af isoleringstykkelsen. Vores isoleringstykkelsesberegner giver pålidelig support døgnet rundt.

Gå til Kaicalc 

Egnede produkter til denne anvendelse

Alle produkter

Servicecenter

Download center
Filters
Dokumenttype
 • Teknisk dokumentation
 • Oplysninger om samling
 • Projektrapport
 • Produktdokumentation
 • Teknisk artikel
 • Ryd filter
Produkter
 • Kaiflex EPDMplus
 • Kaiflex EPDMplus Tape
 • Kaiflex HFplus s2
 • Kaiflex HFplus s2 Tape
 • Kaiflex KKplus s1
 • Kaiflex KKplus s1 Tape
 • Kaiflex KKplus s2
 • Kaiflex KKplus s2 Tape
 • Kaiflex KKplus s3
 • Kaiflex KKplus s3 Tape
 • Kaiflex Protect Alu-NET (ST)
 • Kaiflex Protect Alu-TEC (ST)
 • Kaiflex Protect F-BLACK (ST)
 • Kaiflex Connect
 • Kaiflex RT-KKplus
 • Kaiflex RT-KKplus s1/s2
 • Limkande
 • Pensel
 • Knivsæt
 • Pladekniv
 • Keramisk kniv
 • Gelé pen
 • Kaiflex Cleaner
 • Kaiflex ST Tape
 • Protect tætningsmasse
 • Kaiflex Protect Alu Tape
 • Alu Tape
 • Kaiflex Protect Alu Butyl Tape
 • Kaiflex Protect BLACK Butyl Tape
 • Kaiflex Speciallim 494 HHF
 • Kaiflex Speciallim EPDM
 • Kaifinish Base
 • Kaifinish Primer
 • Kaifinish Cover
 • Ryd filter
Ryd alle filter

Flere applikationer

Picto Indutsry
Driftsteknik

Kravene til isoleringsmaterialer i fødevareindustrien, den kemiske/farmaceutiske industri og i energisektoren er særligt høje: de tekniske systemer og rørledninger på disse områder er udsat for store temperaturudsving eller meget lave temperaturer.

Picto Marine
Skibsbygning

Isoleringsmaterialer i maritime miljøer skal opfylde særligt høje krav. Under en interkontinental overfart skal de på meget kort tid kunne modstå både iskolde temperaturer i nordiske farvande og tropiske miljøpåvirkninger uden at miste deres isolerende funktion.

Picto OEM
OEM

I forskellige krævende industrier som f.eks. jernbanetransport, bilindustrien og apparat- og anlægsindustrien er Kaimanns isoleringsmaterialer vigtige komponenter for et slutprodukt af høj kvalitet.