BLOG
|
19.06.2018

Sikker i tilfælde af brand. Hygiejnisk i hverdagen.

I forbindelse med brug af byggematerialer i erhvervsmedicinske bygninger som hospitaler, klinikker, såvel som ældre- og plejehjem, stilles der særligt høje krav til hygiejne og brandsikring. Sygdomme må ikke overføres, og i tilfælde af brand skal evakueringen foregå gnidningsfrit og uden personskade.

Disse, samt yderligere høje krav, stilles i den forbindelse også til den tekniske isolering af drikkevands- og varmtvandsrør, såvel som aircondition- og luftkanaler. Men hvad skal der i særlig grad tages hensyn til i planlægning, isolering og af ejere?

Brandsikring

Mht. brandsikring på hospitaler og plejehjem er det især af betydning at: I modsætning til andre offentlige bygninger, hvor beboerne som regel selv kan bringe sig i sikkerhed, er mange patienter, pga. manglende bevægelighed, afhængige af hjælp fra deres medmennesker. Dette medfører i sidste ende en længere evakueringstid. For, selv i dette tilfælde, at kunne sikre den størst mulige personsikkerhed, skal evakueringstiden maksimeres og røgudviklingen på flugtvejene minimeres.

Fluchtweg_wenig_Rauch

I den forbindelse redder brandsikringsløsningerne fra Kaimann liv. Takket være den nye KaiCene-teknologi opfylder isoleringsmaterialet Kaiflex KKplus, med dets brandklasser s1 og s2, de strengeste europæiske røgbestemmelser. I tilfælde af brand har det svært ved at brænde, drypper ikke af og sørger for lav / begrænset røgudvikling. Flugtveje forbliver sigtbare, og faren for forgiftning formindskes betydeligt.

Disse skal være inddelt i mindst to brandafsnit, for at muliggøre en hurtig evakuering på en etage. Varme- og kuldeisoleringen af luftkanaler og rørledninger, der som regel føres med gennem vægge og lofter og derfor også løber gennem begge brandafsnit, skal forhindre, at ild, samt hede, røg og røggasser, trænger ind i et andet afsnit via gennembrydningen. Isoleringsmaterialet skal også i sig selv fungere som brandafskærmning.

Vores standardprodukt Kaiflex KKplus s3 opfylder allerede brandhæmningsklasse R90 sammen med brandsikringsmåtten Kaiflex Pyrostar. Kaiflex KKplus s1 pladerne gælder derimod, takket være INCERAM-Cladding, som ”aktivt brandhæmmende”. Begge produkter strækker sig i tilfælde af brand og sørger for, at røg og ild ikke breder sig til tilstødende rum.

Beskyttelse mod sygdomsfremkaldende faktorer

Hvor sygdomsfremkaldende faktorer, som for eksempel Legionella i drikkevand, allerede udgør en sundhedsrisiko for sunde mennesker, kan de medføre alvorlige konsekvenser for immunsvage patienter. For aktivt at modvirke disse, skal der, udover en begrænsning af vandstagnation og regelmæssige drikkevandsundersøgelser, også træffes bygningsmæssige foranstaltninger.

legionellen

For at drikkevandets kvalitet skal bibeholdes, må temperaturen i koldtvandsrørene ikke overstige 25 °C, og ikke falde til under 60 °C i varmtvandsrør. For at sikre dette, bør rørledninger til koldt drikkevand ikke føres ved siden af varmekilder, såsom varmerør, uden tilsvarende isolering. Omvendt bør varmtvandsrør beskyttes mog kulde. Effektiv isolering er derfor ufravigelig.

Det gælder i særlig grad, når disse rør af byggemæssige hensyn er tvunget til at løbe gennem en fælles forsyningskanal. Med en varmeledningsevne på λϑ = 0.038 W/(m·K) (s1 slange/plade og s2 plade) såvel som λϑ = 0.033 W/(m·K) (s2 slange) kan de ovennævnte temperaturer for hhv. varmt og koldt vand overholdes og Legionella forebygges.

Der er flere oplysninger i den forbindelse i vores særlige udgivelse „Ledningsvand - er det en ren ting?“.

Energieffektivitet

Den ringe varmeledeevne er ikke kun fordelagtig for sundheden. Med Kaiflex Kaiflex KKplus s1/s2 kan brandsikring og energieffektivitet også kombineres optimalt med hinanden.

Aircondition- og luftkanaler samt -rør løber ofte flere hundrede meter gennem hele bygningen. Hvis disse er dårligt eller slet ikke isoleret hele vejen, opstår der umådeligt høje energitab før den kolde eller varme luft overhovedet når frem til målet. Dette indvirker negativt på den medicinske bygnings indemiljø såvel som på regnskabet. Med Kaiflex KKplus s1 og s2 kan energitabet i aircondition- og luftkanaler yderligere nedsættes til et minimum, hvilket er både godt for budgettet og for patienterne.

Der er om dette tema under „Den bedste energi er den, der ikke bliver brugt“.

Fri for giftige stoffer

Der bør om muligt være optimal rumhygiejne af hensyn til patienternes velbefindende. Udover rumhygiejnen bør man også være opmærksom på bygningsmæssig hygiejne med hensyn til fravær af giftige stoffer. I visse tilfælde kan de anvendte byggematerialer fremkalde allergier, utilpashed eller andre sundhedsmæssige skader, hvilket ikke er nyttigt i helbredelsesøjemed.

Kaiflex KKplus s1/s2 isoleringsmaterialer mere end overholder dette fravær af giftige stoffer. De er ikke bare fri for formaldehyd, der bl.a. kan medføre allergier, irritation og hovedpine. Takket været deres struktur med lukkede celler er de også modstandsdygtige overfor fugtighed (fugtgennemtrængningsevne op til μ ≥ 10.000) og hermed også modstandsdygtige overfor skimmelsvampe og sporer og gasser fra disse (Mycotic Volatile Organic Compounds (MVOC)). VOC er flygtige, organiske forbindelser, der kan medføre irritation af slimhinderne, svimmelhed og i værste fald organskader. Hovedanvendelsesområder er indenfor byggeri, bl.a. som fortyndere og klæbestoffer. Kaiflex 505 klæbestof indeholder ikke VOC og kan hermed også uden videre bruges.

Flere oplysninger om fravær af giftige stoffer i vores produkter finder du her.