BLOG
|
08.11.2016

Förhindra uppkomsten av kondenserat vatten i kylsystem med isolermaterial

De säkerställer en bekväm rumstemperatur, kyler ner maten och bidrar till i produktionen av läkemedel, ätbara varor och kemikalier.

Kylsystem är viktiga komponenter för kommersiella och industriella företag samt företag inom detaljhandel. Dock kommer de med ett pris – beroende på omfattningen av ett system kan kostnaderna för systemets energianvändning utforma 40 till 80 % av den totala kostnaden för systemet. På grund av detta är energieffektivitet – och teknisk isolering – särskilt viktig att ta hänsyn till.

Optimalt vald teknisk isolering minimerar energiförlusterna, förminskar utsläppet av växthusgaser och uppfyller ett till syfte särskilt relevant för kylsystem: den förhindrar kondensation. Kondensation är ett resultat av temperaturskillnaden mellan omgivningen och materialet. På grund av temperaturskillnaden, samlas fukten i omgivningstemperaturen på materialet som har en temperatur under omgivningstemperaturen. Kylrören i kylsystemet, tappkallvattenrören och luftkonditioneringsteknologin transporterar media vars temperatur är avsevärt mycket lägre än omgivningstemperaturen speciellt inomhus och under sommarhalvåret. Denna temperaturskillnad orsakar fuktkondensering på de externa rörytorna i de olika kylsystemen.

 tauwasserbildung

Konsekvenserna kan inkludera fryst kondenserat vatten, droppar, fuktintrång, korrosion och mögelbildning. Icke-existerande isolering, fel typ av isolering eller för tunn isolering kan med andra ord leda till betydande skador. Ökad energianvändning, operationella avbrott och även krasch av hela systemet kan leda till ökade och oöverskådliga operationella kostnader och eventuella behov av att ersätta hela isoleringen eller delar av själva systemet. För att motverka dessa ingrepp är det oerhört viktigt att både välja rätt sorts isolering och räkna fram rätt isolertjocklek. Alla som ser till att planeringen och appliceringen utförs korrekt och med kvalitet bidrar till stabila och hållbara operationella långtidskostnader och även potentiell långsiktig kostnadsminskning.

Att välja rätt isolering

Det finns några specifika saker att ta hänsyn till för att kunna välja optimal isolering för ett system, både när det gäller isoleringens tekniska egenskaper och korrekt isolertjocklek. Isolering som används för att förhindra kondens ska vara fuktresistent för att kunna motstå fuktintrång och inte bli genomdränkt.

Detta är anledningen till att isolering som Kaiflex med en stängd cellstruktur har en tydlig fördel som kondensisolering jämfört med produkter med en öppen cellstruktur: i en sluten cellstruktur kan fukten inte resa genom materialet såsom i en öppen struktur. Produkten har alltså en inbyggd ångbarriär som i de flexibla noggrant framtagna elastomerprodukter är lika tjock som isoleringen själv. En pålitlig ångbarriär är med andra ord integrerad med hela isolertjockleken och utgör ett permanent skydd för de underliggande rörledningarna. Barriäreffekten mot intrång av vattenånga mäts med hjälp av vattenångans överföringsvärde μ. Ju bättre resistens, eller bättre sagt, ju högre μ-värde desto bättre ångskydd. Kaiflex-isolerprodukter har ett högt μ-värde på upp till 10 000. Isolermaterial med öppna celler som till en stor del är luft och inte permanent hydrofoba, suger upp vatten som en svamp och som konsekvens förlorar sina isolerande egenskaper.

Material med öppna celler har ett relativt lågt μ-värde på <10 eller även 1 jämfört med stängda cellstrukturer. Den lägre μ-siffran gör dessa material mottagliga till intrång av vattenånga och gör dem endast lika resistenta mot vattenångdiffusion som luft. Dessa material kräver därför alltid en extern ångbarriär såsom en folie för att klara sig i en omgivning med högre temperatur och risk för kondens. Den externa folien kan göra applikationen av dessa produkter mer komplex och mindre pålitlig med tanke på ogenomtränglighet.

Den förfinade strukturen i Kaiflex isolerprodukter utgörs av individuella celler och varje cell i sig är en fristående enhet. Potentiella repor på Kaiflex-isolerytan skadar därför inte cellerna bredvid eller under det skadade området. Fuktresistensen hos produkten kvarstår trots att produktytan skadats. I jämförelse, tillåter den minsta skadan på en öppencellisolerprodukt en obehindrad fuktpenetration genom hela produkten. När produkten blir genomdränkt över tiden är konsekvenserna för isoleringens effektivitet och hela installationen stora.

Dock imponerar inte Kaiflex-produkter endast med sina fuktresistenstal men även med sina låga värmeledningsförmågor. Den låga temperaturen i systemmediet förblir konstant genom hela distansen och temperaturförlusterna blir minimala.

opencell_vs_closedcell_se
closedcell_vs_opencell_damage_se

Att räkna rätt isolertjocklek

Det räcker inte att endast välja rätt isoleringsmaterial. Det är dessutom nödvändigt att räkna fram rätt tjocklek på isoleringen för att förhindra uppkomsten av kondenserat vatten i ett kylsystem. Om den framtagna isolertjockleken är otillräcklig kan den kalla temperaturen i rörinnehållet tränga sig genom isoleringen fram till ytan – eller fukten i omgivningsluften genom isoleringen till rörets yta – och orsaka kondensbildning. För att utföra professionella och rätta beräkningar måste en veta omgivningstemperatur, luftens fuktighetsgrad, rörets innehåll och innehållets temperatur. Det är viktigt att daggpunkten ligger i isoleringen.

Calculation_dewpoint_Kaimann_se

Felaktiga eller slarviga beräkningar kan leda till otillräckliga isolertjocklekar som i sin tur kan skada hela installationen. Otillräcklig isolertjocklek kan bero på felaktig information gällande de situationsspecifika omständigheterna i ett projekt. Om rummet inte är ventilerat och luften står stilla – en omständighet som inte rekommenderas runt kylrör – och andra parametrar måste observeras.