BLOG
|
24.02.2023

Tot 80 procent energiebesparing middels renovatie - moderne gebouwtechniek en isolatie maakt dit mogelijk

In de openbare discussie overheersen momenteel netwerkverbetering en stroomkosten, de energietransitie ligt op ieders lippen.

Om daartoe de door de Europese Unie vastgestelde ambitie op het gebied van Energie en milieudoelstellingen waar te kunnen maken geldt onder andere dat de energiebehoefte van gebouwen naar beneden moet. Nederland heeft zich bijvoorbeeld ten doel gesteld om voor 2020 een nagenoeg energieneutrale nieuwbouw te realiseren en streeft als langetermijndoelstelling voor 2050 een geheel energieneutrale gebouwde omgeving na.

Verwarming, warm water, electrische apparatuur en verlichting- zowel tussen onze eigen vier muren thuis alsook op kantoor of in openbare gebouwen willen we graag dat er een aangename temperatuur, goede verlichting en een goed verblijfsklimaat heerst. Dat heeft gevolgen: 40 % van de energiebehoefte wordt door woongebouwen gegenereerd. Dit staat voor ongeveer een derde deel van alle CO2- uitstoot. Het aandeel aan de energiebehoefte van industrie en bedrijfsgebouwen bedraagt zelfs 44 %. Om de energiebehoefte duurzaam terug te dringen moet er naast het realiseren van duurzame nieuwbouw ook in renovatie projecten energie een hoofdrol spelen. De potentie is enorm, In de NEV 2014 schatten ECN en PBL de bijdrage van de gebouwde omgeving aan de energiebesparing in 2020 op 10-39 PJ. Vanaf 1-1-2015 is het ministerie van BZK gestart met het uitgeven van het voorlopige energielabel aan 5 miljoen eigenaren van koopwoningen, daarnaast is er de ambitie om tot 2020 jaarlijks 300.000 woningen minimaal 2 stappen in energielabel vooruit te laten gaan. Het bedrijfsleven heeft de ambitie om in internationaal verband leidend te zijn op het terrein van energie efficiëncy. In de NEV 2014 schatten ECN en PBL de bijdgrage van de industrie en agrosectoren aan de beoogde energiebesparing op 10-23 PJ.

Slim renoveren begint in de kelder

Daken, ramen, muren, de renovatiemogelijkheden binnen de gebouwenvoorraad is veelomvattend. Vaak ondergeschikt, ofschoon het een ware energievreter is, is de verwarmingsinstallatie. Veel verwarmingen in Nederland zijn verouderd en verbranden daarmee veel energie. Modernisering van de verwarming reduceert meteen aanzienlijk het verbruik. Dankzij de voortschrijdende techniek worden branders, verwarmingsruimte, rookgasafvoer en regelingen doorlopend geoptimaliseerd. Maar niet enkel de verwarming zelf, ook het renoveren van leidingen, verwarmingsoppervlakken van de installaties alsook waterleidingen dragen er veel aan bij om energie en kosten te besparen.

heizungsanlage_gebaeude

Binnen openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen is er spraken van verwarmingsinstallaties in talrijke uitvoeringen, meest voorkomende daarbij is nog steeds een serie van verwarmingselementen die met een centrale verwarmings-unit zijn verbonden. Middelgrote stalen leidingen worden daarbij vaak toegepast om de over het gehele gebouw verdeelde verwarmingselementen met elkaar te verbinden. Deze leidingen lopen vaak via centrale leidingschachten van verdieping naar verdieping om vandaar te worden afgetakt naar leidingen met een kleinere diameter.

Indien leidingen, ventielen, flenzen of leidingbevestigingen slecht of niet afdoende geïsoleerd worden ontstaan vaak hoge energieverliezen voordat de warmte de beoogde ruimte zelfs maar heeft bereikt. Met als gevolg, de verwarming wordt een tandje bijgezet wat leidt tot hogere kosten en noch meer warmteverliezen. Dit druist in tegen de klimaatdoelstellingen welke door de Europse Unie zijn vastgesteld.

Op de isolatie komt het aan

Bij het renoveren van het leidingstelsel zal eerst dienen te worden vastgesteld of de leidingen in de koudere vertrekken of aan buitenwanden afdoende of überhaupt geïsoleerd zijn. Wanneer leidingen in buitenwanden niet zijn geïsoleerd zal een na-isolatie erg kostbaar uitpakken. De wanden dienen te worden geopend en gesloten om de leidingen te kunnen isoleren. In dat geval is het waarschijnlijk gemakkelijker om nieuwe leidingen aan te leggen en de oude af te blinden. Hierbij is het aan te bevelen om te bezien of de nieuwe leiding met een afdoende isolatie op een wellicht gunstigere plek gepositioneerd kan worden. Ter plekke van koude ruimtes moet de isolatiedikte overeenstemmen met de binnendiameter van de leiding. Eea. zal afhangen van de vereisten welke er liggen, en zelfs als er geen concrete eisen liggen is deze maatregel erg zinvol en zeker aan te bevelen.

Het isoleren van het leidingstelsel, de verdelers en afsluitventielen alsmede solar aansluitleidingen is eenvoudig met Kaiflex isolatiematerialen op een kostenvriendelijke manier te realiseren, vaak betaalt dit zich binnen enkele stookperiodes ook al weer terug. Kaimann heeft de uitdagingen op het gebied van warmteisolatie vertaald naar oplossingen. Zo zijn de Kaiflex KKplus s1 / s2 en Kaiflex HTplus ideaal voor wamte-isolatie.. De stof en vezelvrije isolatie draagt beduidend bij aan een prettig klimaat in de ruimte en ook de bedrijvigheid en veiligheid als vast onderdeel van een warmtesysteem worden geborgd.

Kaiflex KKplus s2

Met een Lambda waarde van λ <0,038 W/(m·K) bij platen en λ <0,033 W/(m·K) ingeval slangen bij een temperatuur van 0 °C bewijst dit vooruitstrevend isolatiesysteem van Kaimann zijn hoge energie efficiёncy. De gesloten cellen structuur zorgt niet enkel voor een goede vormstabiliteit en gemakkelijke verwerkbaarheid, maar ook voor een betrouwbare damprem. Daarmee wordt vochtdoorslag voorkomen en levert het een duurzame isolatie op gedurende de totale levensduur van het geïsoleerde systeem. Door de combinatie van een uiterst laag warmtedoorgangsvermogen met een hoge dampdiffusiteit beschermt Kaiflex KKplus s2 zelfs al bij geringere materiaaldiktes op een betrouwbare wijze tegen energieverliezen. Dankzij de KaiCene - technologie hebben de platen een lagere dichtheid en daardoor een betere isolatiewerking dan vergelijkbare rook-arme producten.

Kaiflex HT s2

Met het flexibele isolatiemateriaal Kaiflex HT s2 laten de energiekosten van een gebouw zich aanzienlijk reduceren wanneer de toegankelijke leidingen hiermee worden geïsoleerd. Met een warmtegeleidingsvermogen van λ ≤ 0,04 W/(m·K) bij 40 °C beschikt de HT s2 over een zeer goede isolatiewaarde. Het uiterst flexibele schuimmateriaal met een superfijne cellenstructuur voldoet aan de eisen welke gesteld worden door de energiebespaarvoorschriften en laat zich uitstekend verwerken ook in moeilijke inbouwsituaties.