1. Informatie betreffende het vastleggen van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Aanvullend informeren we u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee uw indentiteit vastgesteld kan worden. Deze gegevensbescherming verklaring is onderdeel van de Kaimann GmbH met zetel in Hovelhoff Duitsland. De verwerking van persoonlijke gegevens bij dochter - of zusterondernemingen van de Saint Gobain Group kan eventueel afwijken.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website overeenkomstig de AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) is Kaimann GmbH, Hansastrasse 2-5, 33161 Hövelhof (D), Tel: +49 (0) 557-9850-0, Fax: +49 (0) 5257-9850-590, E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is die natuurlijke of juridische persoon welke alleen of gezamelijk met anderen over de doelen en middelen van gebruikmaking van de persoonlijke gegevens beslist.

1.3 Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van uw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie (zoals bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) gebruik van SSL resp. TLS versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de gebruikte volgorde in het webadres „https://“ en het sleutel symbool.

2. Het vastleggen van gegevens wanneer u onze website bezoekt

Indien u enkel de website bezoekt voor het inwinnen van informatie, dus wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aanreikt, registreren we enkel gegevens welke uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde server-logfiles). Wanneer u onze website oproept, leggen we die gegevens vast welke technisch benodigd zijn om de website te visualiseren:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Hoeveelheid van de verzonden informatie in bytes
 • Bron/verwijzing welke u naar de site heeft geleid
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (evt. geanonimiseerd)

Het verwerken van gegevens volgt conform art.6 par.1 lid f AVG op basis van ons rechtmatig belang naar het doorlopend verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens zullen niet doorgeleid worden naar derden of ansderszins worden gebruikt. We behouden ons overigens wel het recht voor om de server-logfiles achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn dat er onrechtmatig gebruik heeft plaatsgevonden.

3. Cookies

Om een bezoek aan onze website te vergemakkelijken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende webpagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Sommige van de cookies die door ons worden gebruikt worden na het sluiten van de browsersessie automatisch verwijderd (de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies zullen op uw computer opgeslagen blijven en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer onze website bezoekt (permanente cookies). Worden er cookies aangemaakt, dan slaan deze gegevens op of verwerken die, deze individuele hoeveelheden gebruikers gegevens betreffen informatie over de browser, plaats of IP adres. De permanente cookies worden automatisch na verloop van een vastgestelde tijd verwijderd, e.e.a. afhankelijk van de aard van de cookie. Hoelang de respectievelijke cookie wordt opgeslagen kunt u afleiden van het overzicht van de cookie instellingen van uw webbrowser.

Indien er door enige van de door ons gebruikte cookies persoonlijke gegevens worden verwerkt vindt dit plaats volgens art. 6.par.1 lid b van de AVG conform het verdrag, volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG ingeval er toestemming is verleend, of volgens art. 6 par.1 lid f van de AVG om ons gerechtvaardigde belang te waarborgen om de bestmogelijke functionaliteit van de website te kunnen verzorgen alsmede een klantvriendelijke en effectief webbezoek mogelijk te maken. U kunt hier uw cookie instellingen vernieuwen of wijzigen

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geinformeerd over het gebruik van deze cookies zodat u deze in bepaalde gevallen kunt accepteren of in het algemeen uit kunt sluiten. Iedere browser onderscheidt zich in de wijze waarop de cookie instellingen worden toegepast. Dit is in het help-menu van elke browser beschreven, daarin wordt toegelicht hoe u uw cookie instellingen wijzigen kunt. U vind die desbetreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&%3Bhlrm=en
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Wanneer u verkiest cookies niet te accepteren kan de functionaliteit van onze website beperkingen vertonen.

4. Contactopname

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of via de e-mail) worden persoonsgegevens vastgelegd. Welke gegevens worden vastgelegd is al duidelijk doordat deze worden ingevuld op het contactformulier. Deze data wordt vastgelegd en wordt uitsluitend gebruikt om op de door uw gestelde vraag te kunnen reageren of contact met u te kunnen opnemen, danwel de met de vraag samenhangende technische administratie te kunnen registreren. De juridische grondslag voor het verwerken van uw gegevens is ons rechtmatig belang om uw aanvraag te beantwoorden conform art.6 par.1 lid f AVG. Indien uw contactopname gericht is op het afsluiten van een overeenkomst dan vormt het aanvullend art.6 par.1 lid b de juridische gronslag. Deze data wordt na het afhandelen van uw aanvraag verwijderd zo u dit wenst en voorzover dit niet in strijd is met de wettelijke voorgeschreven bewaarverplichtingen.

5. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

5.1 E-Mail-Newsletter

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze producten en gespecialiseerde blogs. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen, nadat u ons expliciet heeft bevestigd, dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. We sturen u een bevestigingsmail waarin u gevraagd wordt om, door op een bijbehorende link te klikken, te bevestigen dat u in de toekomst onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1a AVG. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van aanmelden om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. U kunt de newsletter ten allen tijde via de daarvoor bestemde link in de newsletter zelf of door een daartoe bestemd direct verzoek aan marketing.kaimann@saint-gobain.com afmelden. Dit betekent overigens geen complete verwijdering van uw gegevens uit ons CRM systeem. Indien u dit wenst kunt u de automatische opslag van al uw gegevens onder DL-kaimann-dst@saint-gobain.com ongedaan maken, dit voor zover dit niet in tegenspraak is met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn..

5.2 Reklame per post

Op basis van ons rechtmatig belang in persoonlijke direct marketing behouden we ons het recht voor om uw voor en achternaam, correspondentieadres en voor zover we, in het kader van contractafspraken deze van uw hebben ontvangen, uw titel, academische graad en uw beroep, branche of zakelijke benaming volgens art.6 par1 lid f AVG op te slaan en van toezending per post van interessante aanbiedingen van onze produkten te gebruiken. U kunt het opslaan en het gebruik van uw gegevens voor deze aanwending, indien gewenst,  ongedaan maken door een bericht te sturen naar DL-kaimann-dst@saint-gobain.com

6. Gebruik van video`s (bijv. Youtube)

Deze website gebruikt de geintegreerde Youtube functies voor het afspelen en terugspelen van video´s welke door Youtube worden aangeboden“, en eigendom zijn van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Hierbij wordt de uitgebreide data beschermings modus toegepast welke volgens de provider ervoor zorgt dat enkel bij het starten van de video (s) gebruikersinformatie wordt vastgelegd. Wordt het afspelen van de video gestart dan zal de provider "cookies" inzetten om gebruikersinformatie te verzamelen. Volgens Youtube worden deze gegevens gebruikt om statistieken vast te leggen waarmee de gebruiksvriendelijkheid kan worden verbeterd en misbruik kan worden voorkomen. Indien u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd wanneer u een video aanklikt. Indien u deze koppeling met uw profiel niet wenst dient u zich voor het activeren van de button uit te loggen. Google slaat uw gegevens op (zelfs als u niet bent ingelogd) als gebruikersprofiel en evalueert deze. Deze analyse vindt voornamelijk conform art.6 par.1 lid f AVG plaats, op basis van het rechtmatig belang van Google om direct marketing, marktonderzoek en /of het inrichten van de website naar behoefte van de gebruiker uit te voeren. U heeft het recht om de aanmaak van een gebruikersprofiel te verbieden, u dient zich daartoe zelf tot YouTube te wenden.

Wanneer u gebruik maakt van het Youtube kanaal kunnen persoonlijke gegevens van u worden vastgelegd op de server van Google LLC. in de USA. Ongeacht welke voorhanden zijnde video door u wordt verzocht af te spelen, bij elke opdracht hiertoe via de website wordt er een verbinding gemaakt met het Google netwerk waarbij er gegevens worden gebruikt of vastgelegd, een verwerking waarop wij geen enkele invloed hebben.

Voor het geval er persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de USA, heeft Google LLC de USA-Europese gegevensbescherming overeenkomst ``Privacy Shield``certificering welke het binnen de EU geldende gegevens beschermings niveau garandeerd. Het actuele certificaat kunt u via onderstaande link inzien: https://www.privacyshield.gov/list

Verdere informatie tbv. databescherming bij "Youtube" vindt u onder de databescherming verklaring van de provider onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Voorzover juridisch vereist, hebben we voor de voornoemde verwerking van uw gegevens uw instemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG toegepast. U kunt uw verleende instemming ten alle tijden herroepen voor toekoemstig gebruik. Om uw herroeping toe te passen gelieve van de voornoemde mogelijkheid daartoe gebruik te maken.

7. Webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Google Anlytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website door u in staat stellen. De door Cookies vervaardigde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het afgekorte IP-adres) worden in de regel aan een server van Gooogle doorgegeven en daar opgeslagen, daarbij kunnen deze tevens worden doorgegeven aan de server van Google LLC. in de USA.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()" welke het IP-adres anonimiseert door dit af te korten en daarmee een direkte link naar de gebruiker uitsluit. Door deze toevoeging wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de EU of andere landen binnen de europese economische ruimte waarmee een verdag over deze afspraak geldt, van tevoren afgekort. Alleen bij uitzonderingen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden ingekort. In deze uitzonderingsgevallen volgt de verwerking van de gegevens volgens art.6 par.1 lid f AVG op basis van ons rechtmatig belang in de analyse van gebruikersgedrag ter optimalisering en marketingdoelstellingen.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om verder websitegebruik en met internetgebruik samenhangende diensten aan ons te verlenen. De als onderdeel van Google Analytics vanuit uw browser vastgelegde IP-adres gegevens zullen niet met andere gegevens van Google gecombineerd worden. U kunt de opslag van cookies voorkomen door het aanpassen van uw browser-software instellingen; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. De door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres op Google), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google kunt u verhinderen door de download browser plug-in beschikbaar op de volgende link te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor deze browser-plugin of in browsers op mobiele apparaten klik op de onderstaande link om een opt-out cookie in te stellen waardoor de verwerving van gegevens door Google Analytics binnen deze site in de toekomst wordt verhinderd (dit opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, wanneer u de cookies in deze browser verwijdert moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren

Voor het geval er persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de USA, heeft Google LLC de USA-Europese gegevensbescherming overeenkomst ``Privacy Shield``certificering welke het binnen de EU geldende gegevens beschermings niveau garandeerd. Het actuele certificaat kunt u via onderstaande link inzien: https://www.privacyshield.gov/list.

Voorzover juridisch vereist, hebben we voor de voornoemde verwerking van uw gegevens uw instemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG toegepast. U kunt uw verleende instemming ten alle tijden herroepen voor toekoemstig gebruik.. Om uw herroeping toe te passen gelieve van de voornoemde mogelijkheid daartoe gebruik te maken.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

8. Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Google Maps is een webservice voor het visualiseren van interaktieve (land) kaarten om daarmee geografische informatie inzichtelijk te maken.

Zodra paginas waarin kaarten van Google Maps zijn opgenomen, worden opgeroepen, wordt er informatie betreffende uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) aan de server van Google doorgegeven en daar opgeslagen, daarbij kunnen deze tevens worden doorgegeven aan de server van Google LLC. in de USA. Dit vindt plaats onafhankelijk ervan of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikers account bestaat. Indien u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direkt aan uw account toegevoegd. Indien u niet met u profiel wilt worden toegevoegd bij Google dient u zich voor het activeren van de button uit te loggen. Google legt uw gegevens vast (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofiel en evalueert deze. Deze analyse vindt voornamelijk conform art.6 par.1 lid f AVG plaats, op basis van het rechtmatig belang van Google om direct marketing, marktonderzoek en /of het inrichten van de website naar behoefte van de gebruiker uit te voeren. U heeft het recht om de aanmaak van een gebruikersprofiel te verbieden, u dient zich daartoe zelf tot Google te wenden.

Voor het geval er persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de USA, heeft Google LLC de USA-Europese gegevensbescherming overeenkomst ``Privacy Shield``certificering welke het binnen de EU geldende gegevens beschermings niveau garandeerd. Het actuele certificaat kunt u via onderstaande link inzien: https://www.privacyshield.gov/list. Via het gebruik van deze dienst wordt onze vestigingsplaats aangeduid en een mogelijke route hier naartoe vergemakkelijkt.

Indien u het niet eens bent met toekomstige uitwisseling van uw gegevens in het kader van gebruikmaking van Google Maps, bestaat er de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren, dit door de Javascript applicatie in uw browser uit te zetten. Google Maps en de kaartafbeeldingen kunnen dan op deze website niet gebruikt worden.

De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u terugvinden onder: https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=de de aanvullende gebruikersvoorwaarden van Google Maps vindt u onder: https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html. Uitgebreide informatie betreffende gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetsite van Google („Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Voorzover juridisch vereist, hebben we voor de voornoemde verwerking van uw gegevens uw instemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG toegepast. U kunt uw verleende instemming ten alle tijden herroepen voor toekoemstig gebruik.. Om uw herroeping toe te passen gelieve van de voornoemde mogelijkheid daartoe gebruik te maken.

9. Rechten van de betrokkenen

9.1 Het geldende gegevensbeschermingrecht waarborgt voor u tegenover de verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens omvangrijke betrokkenenrechten (informatie en interventierechten), waarover we u onderstaand informeren:

 • Informatierecht volgens art.15 AVG: U heeft in het bijzonder het recht op informatie over de door ons verwerkte persoonlijke gegevens van u, het doel van het verwerken, de categorie van de verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvanger of catergorieen van ontvangers waaraan uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande bewaartermijn dan wel de criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn, het bestaan van het recht op aanpassing, verwijdering of beperking van gebruik, bezwaar tegen verwerking, een bezwaar bij de toezichtauthoriteit in te dienen, de herkomst van gegevens indien deze niet bij ons door u zijn ingebracht, het bestaan van een automatisch beslisproces inclusief profilering, indien van toepassing, een data beschermings verklaring, betekenisvolle toelichting over de gebruikte logica en de reikweidte en effecten van het proces alsmede uw recht om juist te worden geïnformeerd over uw garanties welke volgens art. 46 VGA bestaan bij doorzenden van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op correctie volgens art.16 AVG: U heeft het recht om onmiddelijk onjuiste gegevens te corrigeren of gegevens te completeren indien de gegevens van u welke we hebben opgeslagen incompleet zijn;
 • Recht op verwijdering volgens art.17 AVG: u heeft het recht, het verwijderen van uw persoonlijke gegevens onderhavig de vereisten volgens art.17 AVG te vereisen. Dit recht bestaat echter in het bijzonder niet wanneer het gebruik van gegevens plaatsvindt ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en infomatie, ter vervulling van een gerechtelijke verplichting, op grond van een openbaar belang of ter bekrachtiging, uitoefening of verdediging van rechtelijke aanspraken vereist is;
 • Recht op beperking van gebruik van uw gegevens volgens art.18 AVG. U heeft het recht het beperken van gebruik van uw persoonsgegevens te vereisen, zolang uw verzet tegen de juistheid van uw gegevens gecontroleerd wordt, wanneer u het verwijderen van uw gegevens wegens ontoelaatbare gebruik afwijst en daarvoor in de plaats een beperking van uw gebruik van uw gegevens verlangt, wanneer u uw gegevens ter bekrachtiging, uitoefening of verdediging van gerechtelijke aanspraken nodig heeft, nadat we deze gegevens na het bereiken van ons doel niet meer nodig hebben of wanneer u protest op grond van uw uitzonderings situatie ingediend heeft, zolang nog niet vaststaat of onze rechtmatige aanspraken zwaarder wegen;
 • Recht op voorlichting volgens art.19 AVG : Heeft u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van uw gegevens ten opzichte van de verantwoordelijke bekrachtigd, is deze ten allen tijde verplicht alle ontvangers aan wie de betroffen persoonsgegevens voorgelegd zijn, deze rectificatie of verwijdering van gegevens of beperking van gebruik mede te delen, tenzij aangetoond kan worden dat dit onmogelijk is of dat dit met een in verhouding veel te grote moeite gepaard gaat. U heeft het recht over deze ontvangers voorgelicht te worden;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art.20 AVG: U heeft het recht uw persoonlijke gegevens welke u aan ons heeft aangereikt in een gestructureerde gangbare en automatisch leesbare format aangeleverd te krijgen of de verzending ervan aan een andere verantwoordelijke te verlangen, vooropgesteld dat dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van instemming volgens art. 7 AVG : U heeft het recht, een eenmaal ingediende instemming in het mogen gebruikmaken van uw gegevens ten allen tijden voor toekomstig gebruik te herroepen. In geval van herroeping zullen wij de betroffen gegevens onmiddelijk verwijderen voor zover het verdere gebruik niet kan terugvallen op enige juridisch onderbouwde instemmingsloos gebruik van gegevens. Door het herroepen van de instemming wordt de rechtmatigheid van het gebruik van gegevens niet aangetast;
 • Recht om klachten in te dienen volgens art.77 AVG: Indien u van mening bent dat de gebruik van uw persoonlijke gegevens in strijd is met het AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtautoriteit in de de lidstaat waarin u resideert danwel daar waar uw werkplek is of in de plaats waar het vermoedelijke overtreden plaatsvindt.

9.2 Recht op verzet

Wanneer wij na afweging van belangen uw persoonlijkge gegevens gebruiken om ons rechtmatig belang te dienen, heeft u ten allen tijde het recht om op basis van uw uitzonderingspositie zich tegen het gebruik van uw gegevens voor de toekomst te verzetten. Indien u gebruik maakt van uw recht op verzet, beeindigen we het gebruik van uw gegevens. Een verder gebruik zal echter worden voorbehouden wanneer er dwingende redenen zijn welke uw belangen, grondrechten, grondwettelijke vrijheden overstijgen of indien er spraken is van het bekrachtigen, uitoefenen of verdedigen van gerechtelijke aanspraken. Indien we uw gegevens gebruiken ten behoeve van direct marketing, heeft u het recht zich ten allen tijden tegen het gebruik van uw gegevens voor dergelijke reklame te verzetten. U kunt uw recht zoals hierboven beschreven uitoefenen. Indien u van uw recht op verzet gebruik maakt, wordt het gebruik van uw gegevens voor marketingdoelstellingen beeindigd.

10. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de van toepassing zijnde wettelijke basis, het beoogde gebruik en, indien van toepassing, op basis van de wettelijke bewaartermijn. (bijv. handels en belasting bewaartermijn).

Bij het opslaan van persoonlijke gegevens wordt de betrefffende persoon hiervan in kennis gesteld dmv een mailbericht. Indien dit niet gewenst wordt kan de machtiging hiertoe worden ingetrokken via DL-kaimann-dst@saint-gobain.com.

Bij de verdere verwerking van persoonlijke gegevens worden deze net zolang bewaard totdat de betroffene zijn machtiging intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen gelden voor de gegevens, welke volgens rechtshandelingen resp. aan rechtshandlingen verwante verplichtingen op basis van Art.6, par.1, lid b, AVG worden verwerkt, worden deze gegevens nadat de bewaartermijn is verstreken na controle gewist, dit voorzover deze niet langer voor het vervullen van een overeenkomst of facilitatie van een overeenkomst vereist worden en/of door ons geen gerechtigd belang bestaat tegen de intrekking.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens obv. Art.6, par.1, lid b, AVG worden deze gegevens zolang bewaard totdat de betroffene zijn/haar recht tot intrekking obv. Art.21, par. 1 AVG uitoefent, tenzij wij dringende redenen kunnen aantonen welke de rechten en vrijheden van betrokkene kunnen overstijgen, of de verwerking dient ter vervulling, uitoefening of verdediging van gerechtelijke aanspraken.

Bij het verwerken van persoonlijkke gegevens met als doel direkte reclame obv. Art.6, par.1, lid f, AVG worden deze gegevens zolang bewaard totdat de betroffene zijn/haar recht tot intrekking obv. Art. 21, par. 2, AVG uitoefent.

Indien er uit de bijbehorende informatie van deze verklaring over specifieke verwerkingsituaties niets afwijkends blijkt, worden de opgeslagen persooonlijke gegevens na ingangscontrole conform de wettelijke bewaartermijn verwijderd, tenzij er een gerechtigd belang tot het bewaren van de gegevens aangetoond kan worden.