Kaimann is stichtend lid van de volgende organisaties:

LOGO_EIIF

EIIF (European Industrial Insulation Foundation) medeoprichter

Kaimann GmbH is steeds technisch goed op de hoogte en zet voor klanten, leveranciers en partners toe- komstgericht trends voor de isolatiemarkt. Om die reden ondersteunt Kaimann als medeoprichter actief als eerste het EiiF en in deze vorm uniek gemeenschappelijk initiatief van isolatieproducenten en -verwerkers. werd opgericht om de aandacht op volgende kernpunten te richten: het isoleren van industriële installaties is duurzaam wanneer dit leidt tot energiebesparing en daardoor de CO,-uitstoot vermindert. Ze helpt de energie efficiëntie te verhogen en de energie- en onderhoudskosten te verlagen. Met het EiiF willen wij als onderneming de beslissers in Europa bereiken en ervan overtuigen dat vanuit ecologisch standpunt, perfect geinstalleerde isolatie op industriële installaties niet alleen een noodzaak betekent voor het milieu en de toekomstige generaties, maar – en dat is minstens zo belangrijk – dat men al snel de Return-On-Invest van de installatie verkort en het daardoor ook al snel financieel opbrengt.

GA NAAR WEBSITE

VIB_BENE_Logo.png

VIB

(Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf)

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). De bundeling van ondernemers en toeleveranciers binnen één ondermemersvereniging bevordert kennisontwikkeling en -uitwisseling en vergemakkelijkt de collectieve belangenbehartiging op nationaal en intermationaal niveau. De leden (iso- latiebedrijven) vertegenwoordigen ca. 90 % van de markt, de buitengewone leden (producenten en toeleveranciers) verzorgen gezamenlijk vrijwel honderd procent van de Nederlandse markt.

GA NAAR WEBSITE

Isol.be_BENE_logo.png

Isol.be: Belgische Federatie voor de Industriële Isolatie

Isol.be verenigt de Belgische proces isolatiesector en heeft als doel het bevorderen van:

  • Het ondernemingsklimaat voor de Isol.be leden
  • De zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving
  • De kwaliteit en inzetbaarheid van (aankomend) werkenden binnen het isolatiebedrijf
  • De veiligheid en de arbeidsomstandigheden voor werkenden binnen het isolatiebedrijf
  • De samenwerking tussen de Isol.be leden onderling en tussen de isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers.

GA NAAR WEBSITE

 LOGO_CEFEP

CEFEP

CEFEP is een Europees syndicaat van toonaangevende fabrikanten van technisch isolatiemateriaal, vervaardigd van flexibele elastomeren en polyethyleenschuimen.

GA NAAR WEBSITE