Voordelen van het product

Om de persoonlijke veiligheid bij brand te kunnen waarborgen moet er bij het ontwerp van installaties ook rekening gehouden worden met het thema voorkomen van rook. Met betrekking tot de geplande toepassing van bouwproducten binnen een gebouw betekent dit dat deze niet alleen moeilijk brandbaar dienen te zijn maar ingeval van brand zo weinig mogelijk rook moeten produceren.

Met Kaiflex KKplus s1 biedt Kaimann een optimaal op elkaar afgestemd isolatiesysteem dat in zijn geheel voldoet aan de Europese brand classificatie Euroklasse B/BL-s1, d0 volgens EN 13501-1 -de hoogste klasse welke met elastomeer isolatie bereikt worden kan. Het isolatiemateriaal, opgebouwd uit FEF (Flexible Elastomeric Foam), een gesloten cel synthetische rubber is daarmee Kaimanns hoogste veiligheid standaard voor ruimtes met de hoogste brandveiligheidseisen. Met de rookklasse s1 (geringe rookproductie) voldoet deze isolatie aan de hoogste Europese eisen voor moeilijk brandbare bouwproducten en levert het een uitgebreid arsenaal aan oplossingen voor diverse leidingdoorvoer situaties waarbij 90 minuten brandweerstand wordt geëist volgens de DIN 4102-11 en EN 1366.

Ingeval van brand in gebruiksruimtes zorgt Kaiflex KKplus s1 ervoor dat vluchtroutes ook zichtbaar blijven als de rookuitbreiding plaatsvindt. Door de geringe rookontwikkeling volgens de hoogste rookklasse s1 vermindert het risico op persoonlijk letsel en beschadigingen doordat het vergiftiging en verstikkingsgevaar alsmede verontreiniging van inventaris worden verminderd.

De isolatieslangen op basis van de gepatenteerde KaiCene-technologie, een verdere doorontwikkeling van het standaard materiaal, bereiken zelfs zonder een extra afwerklaag de s1 classificatie en leveren hiermee een geringe rookontwikkeling en hoge brandweerstand tegelijkertijd. Daarmee voldoet deze hoog presterende materiaalmix aan de bijzondere hoge eisen  welke worden gesteld aan de brandveiligheid van technische isolatie. De eveneens hoge normen voor brandweerstand van plaatmateriaal worden door het aanwenden van een rookarme afwerklaag gerealiseerd, deze zal opschuimen bij brand en daardoor als rook barrière werken. Met als resultaat: de beste prestatie in rookgedrag.

Veelzijdig - in veel situaties toepasbaar

Het premium isolatiesysteem is bijzonder geschikt om te worden aangewend in drukbezochte openbare gebouwen en commerciële ruimtes zoals luchthavens, (grote) kantoorgebouwen en hotels alsmede in woongebouwen, industriële complexen en in de scheepsbouw. Door de vezelvrije structuur en anti microbiële werking voldoet het aan de hoogste hygiënische eisen en is daardoor ook geschikt om te worden aangewend in de medische huisvesting zoals bijv. ziekenhuizen. Hier kan het op gesloten- cel gebaseerde isolatiemateriaal zorgen voor een doorlopende isolatie van warmte- en koud leidingsystemen en luchtkanalen. De hoge mechanische belastbaarheid van de met glasvezel- weefsel versterkte bekleding maakt aanvullende oppervlaktebescherming in veel situaties overbodig.

Slim – de voordelen

Met Kaimann kunnen de brand veiligheid eisen van de technische isolatie gemakkelijk bereikt worden en daarnaast kan er tijd en geld bespaard worden. Want: om de bouwdelen voor leidingsystemen brandveilig te segmenteren is geen wissel van materialen nodig. De daaruit voortvloeiende besparing op kosten en tijd is evident. Het optimaal op elkaar afgestemde assortiment van plaat, slang, leidingdrager, lijm, Kaifix ECplus kleefringen en tape leveren een garantie op een hoge systeembetrouwbaarheid. Bovendien is bij leidingdiameters tot 133 bij staal en 42 mm bij koper geen aanvullende brandmat vereist bij de doorvoer van Kaiflex KKplus s1 door massieve constructies.

Kaiflex KKplus s1 combineert een zeer goede lambda waarde van ≤0,038 W/(m·K) met de hoogste eisen op het gebied van brandveiligheid. Het isolatiemateriaal werkt dankzij de gesloten cel structuur als een damprem, verhindert daardoor het ontstaan van condensatie en vermindert daarmee het risico op CUI (Corrosion Under Insulation).

Het gevolg: met haar technische eigenschappen draagt het isolatiemateriaal bij aan een substantiële verlaging van de energiekosten.

Met de aantoonbare classificering en voordelen maakt de Kaiflex KKplus s1 het brandveilig ontwerpen van installaties gemakkelijker en veiliger. Aanvullende ondersteuning bij de keus van het juiste isolatiesysteem biedt de Kaiflex Brandschutzplaner via www.sgti-rohrabschottung.de. Met de Environmental Product Declarations (EPD) wordt daarnaast het duurzaamheid streven van de Kaimann isolatie transparanter, daarmee ondersteunt de onderneming het ontwerp en certificeren van duurzame gebouwen.

Lees meer
Lees minder

Hoogtepunten van het product

Pictogram, Smoke

Gereduceerde rook

In geval van brand moet het zicht in kamers en gangen zo lang mogelijk gewaarborgd zijn. Door het verbeterde brandgedrag verhoogt Kaiflex de persoonlijke bescherming en vermindert het de vervuiling van de gebouwinventaris.

Piktogram, Systém

Compleet systeem uit één hand

Vaak moeten de bouwmaterialen binnen een branche worden gewijzigd. Kaimann biedt een op elkaar afgestemd totaalsysteem aan, bestaande uit gesloten-cellen-isolatiematerialen en bijpassende accessoires.

Pictogram, Water Diffusion

Betrouwbare preventie van condensatie

Dauwvorming kan leiden tot schade aan isolatie en technische apparatuur. Dankzij de gesloten-cel eigenschap houdt Kaiflex buizen en leidingen droog en voorkomt het corrosie onder de isolatie (CUI).

Pictogram, Fire

Verschillende oplossingen voor preventieve brandbeveiliging

In geval van brand kunnen vuur, rook en brandgassen zich via leidingdoorvoeren naar aangrenzende ruimten verspreiden. Kaiflex biedt gecertificeerde brandbeveiligingssystemen met een minimale brandwerendheid van 90 minuten.

INCERAM-Cladding

Dankzij de KaiCene-technologie en de INCERAM-bekleding biedt Kaiflex KKplus s1 een zeer lage rookontwikkeling en tegelijk een hoge vlamvertraging. Daardoor draagt het aanzienlijk bij tot de bescherming van mensen: vluchtwegen blijven zichtbaar en het gevaar op verstikking en vergiftiging wordt aanzienlijk beperkt. Levensreddend in geval van brand. Planners en aannemers kunnen er zeker van zijn dat ze met Kaiflex KKplus s1 aan de veilige kant zitten.

Documenten

Download centrum

Isolatiedikte calculator KaiCalc

Wie bij de planning van zijn projecten vertrouwt op zorgvuldige planning, vakmanschap en kwaliteit, voorkomt kostbare systeemstoringen of zelfs uitval en kan zo de bedrijfskosten op lange termijn stabiel houden - of zelfs duurzaam verlagen. Doorslaggevend hiervoor is zowel de keuze van het juiste isolatiemateriaal als de juiste berekening van de isolatiedikte. Onze isolatiedikte calculator biedt betrouwbare ondersteuning de klok rond.

Ga naar Kaicalc 

Producten geschikt voor deze toepassingen

Alle producten in deze productgroep

Geschikte accessoires voor dit product