Moderne schepen zijn uitgerust met bijna elk denkbaar mechanisch en elektronisch systeem en zijn technologisch geavanceerder dan bijna elk hotel aan land. Daartoe behoren enorme cruiseschepen, maar ook FPSO-schepen (Floating Production Storage and Offloading Unit) voor offshore productie, opslag en verlading van olie en aardgas. Kaimann isolatiematerialen zorgen ervoor dat de temperatuur in koudwaterleidingen voor airconditioninginstallaties, koelsystemen en drinkwatersystemen binnen het gedefinieerde bereik wordt gehouden. Met hun isolerende eigenschappen voorkomen zij op betrouwbare wijze condensatie en minimaliseren zo het risico van corrosie onder de isolatie als gevolg van condensatie. Tegelijkertijd draagt de leidingisolatie ook bij tot het akoestisch comfort. Zo is er minder storend geluid te horen uit de naburige cabine, veroorzaakt door water dat ruist bij het douchen of handen wassen - een groot voordeel op moderne cruiseschepen, waarop er tot 2500 cabines kunnen zijn.

ship machine room

Isolatiematerialen moeten in een maritieme omgeving aan bijzonder hoge eisen voldoen: Tijdens een intercontinentale overtocht moeten zij binnen zeer korte tijd zowel ijzige temperaturen in de noordse wateren als tropische milieu-invloeden doorstaan zonder hun isolerende functie te verliezen. Voorts zijn brandbeveiliging en persoonlijke bescherming van groot belang, gezien de soms beperkte mogelijkheden en lange termijnen voor het redden van mensen. Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van de VN bepaalt dat voor technische isolatie de voorkeur moet worden gegeven aan isolatiematerialen die een zeer hoog niveau van brandveiligheid bieden. Bovendien moeten zij vrij zijn van halogenen en PVC, om vergiftiging door chloordamp tijdens de brand te voorkomen.

Ship Cabin
Corrosiebescherming

Corrosieprocessen onder isolatie behoren tot de verborgen en bijzonder kritische schadeprocessen. Vooral koelinstallaties, cryogene installaties en installaties met wisselende temperaturen, d.w.z. installaties die de neiging hebben via de isolatie vocht uit de lucht te onttrekken, lopen gevaar. De corrosiebeschermingssystemen van Kaimann spelen een belangrijke rol in de bescherming van het materiaal onder de isolatie en verminderen zo het risico op verschillende soorten corrosie (bv. zuurstof- of scheurcorrosie) en op dure systeemschade en uitvaltijd. De gesloten-cellenstructuur zorgt voor een betrouwbare dampbarrière, beschermt op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vocht en heeft een chemisch neutrale pH-waarde van ongeveer 7. Daardoor werken zij zure of alkalische corrosie niet in de hand. De beschermende coatings van Kaifinish bieden bescherming tegen corrosie door afscherming, d.w.z. isolatie van het buisoppervlak door uitsluiting van lucht en vocht.

Corrosiebescherming

Corrosieprocessen onder isolatie behoren tot de verborgen en bijzonder kritische schadeprocessen. Vooral koelinstallaties, cryogene installaties en installaties met wisselende temperaturen, d.w.z. installaties die de neiging hebben via de isolatie vocht uit de lucht te onttrekken, lopen gevaar. De corrosiebeschermingssystemen van Kaimann spelen een belangrijke rol in de bescherming van het materiaal onder de isolatie en verminderen zo het risico op verschillende soorten corrosie (bv. zuurstof- of scheurcorrosie) en op dure systeemschade en uitvaltijd. De gesloten-cellenstructuur zorgt voor een betrouwbare dampbarrière, beschermt op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vocht en heeft een chemisch neutrale pH-waarde van ongeveer 7. Daardoor werken zij zure of alkalische corrosie niet in de hand. De beschermende coatings van Kaifinish bieden bescherming tegen corrosie door afscherming, d.w.z. isolatie van het buisoppervlak door uitsluiting van lucht en vocht.

Leer meer
Voorkoming van condensatie

Om de thermische prestaties van een isolatiemateriaal op lange termijn te garanderen, is het belangrijk dat het naast het warmtegeleidingsvermogen ook een hoge waterdampdiffusieweerstand heeft. Dit beschermt ook de koel- en airconditioningsystemen tegen condensatie en corrosie van de leidingen. De gesloten-cellenstructuur van Kaiflex wordt gevormd door afzonderlijke, op zichzelf staande cellen. Daardoor beschikt het isolatiemateriaal "van nature" al over een veilige dampbarrière over de hele dikte van de isolatielaag en biedt het een waterdampdiffusieweerstand tot μ ≥10.000. Kaiflex kan tijdens zijn levensduur niet doorweekt raken en behoudt zijn uitstekende isolerende werking. Het resultaat: Kaiflex-isolatie op koudedragende leidingen verhoogt de levensduur van technische installaties en voorkomt bovendien vochtschade aan de armaturen van het gebouw.

Voorkoming van condensatie

Om de thermische prestaties van een isolatiemateriaal op lange termijn te garanderen, is het belangrijk dat het naast het warmtegeleidingsvermogen ook een hoge waterdampdiffusieweerstand heeft. Dit beschermt ook de koel- en airconditioningsystemen tegen condensatie en corrosie van de leidingen. De gesloten-cellenstructuur van Kaiflex wordt gevormd door afzonderlijke, op zichzelf staande cellen. Daardoor beschikt het isolatiemateriaal "van nature" al over een veilige dampbarrière over de hele dikte van de isolatielaag en biedt het een waterdampdiffusieweerstand tot μ ≥10.000. Kaiflex kan tijdens zijn levensduur niet doorweekt raken en behoudt zijn uitstekende isolerende werking. Het resultaat: Kaiflex-isolatie op koudedragende leidingen verhoogt de levensduur van technische installaties en voorkomt bovendien vochtschade aan de armaturen van het gebouw.

Leer meer
Energie-efficiëntie

Optimale technische isolatie kan een duurzame ondersteuning bieden om energieverliezen in een gebouw of operationeel systeem op lange termijn laag te houden. Kostenbesparende maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie en de systeemprestaties kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door het gehele leidingnet met Kaiflex te isoleren. Dankzij het lage warmtegeleidingsvermogen van maximaal λ ≤0,033 (W/m·K) en de dus zeer goede thermische prestaties kan het energiebudget al met een minimale dikte van de isolatielaag duurzaam worden geoptimaliseerd, zoals het volgende voorbeeld aantoont: Een ongeïsoleerde buis DN 50 heeft een jaarlijks energieverbruik van 172,2 kWh per meter buis. Bij een warmteprijs van 0,24€/kWh resulteert dit in kosten van 41,33 euro per meter en per jaar. Wordt de leiding daarentegen ommanteld met een 19 mm dik isolatiemateriaal Kaiflex, dan daalt het energieverbruik tot 39 kWh en de bedrijfskosten tot 9,36 euro per meter en per jaar (omgevingstemperatuur: 23 °C, mediumtemperatuur: 6 °C, rel. luchtvochtigheid: 75 % systeemuren: 6.000 h). Dit betekent dat 77 procent van de kosten kan worden bespaard en dat het gebruik van Kaiflex zichzelf al na korte tijd heeft terugverdiend.

Energie-efficiëntie

Optimale technische isolatie kan een duurzame ondersteuning bieden om energieverliezen in een gebouw of operationeel systeem op lange termijn laag te houden. Kostenbesparende maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie en de systeemprestaties kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door het gehele leidingnet met Kaiflex te isoleren. Dankzij het lage warmtegeleidingsvermogen van maximaal λ ≤0,033 (W/m·K) en de dus zeer goede thermische prestaties kan het energiebudget al met een minimale dikte van de isolatielaag duurzaam worden geoptimaliseerd, zoals het volgende voorbeeld aantoont: Een ongeïsoleerde buis DN 50 heeft een jaarlijks energieverbruik van 172,2 kWh per meter buis. Bij een warmteprijs van 0,24€/kWh resulteert dit in kosten van 41,33 euro per meter en per jaar. Wordt de leiding daarentegen ommanteld met een 19 mm dik isolatiemateriaal Kaiflex, dan daalt het energieverbruik tot 39 kWh en de bedrijfskosten tot 9,36 euro per meter en per jaar (omgevingstemperatuur: 23 °C, mediumtemperatuur: 6 °C, rel. luchtvochtigheid: 75 % systeemuren: 6.000 h). Dit betekent dat 77 procent van de kosten kan worden bespaard en dat het gebruik van Kaiflex zichzelf al na korte tijd heeft terugverdiend.

Leer meer
Brandbeveiliging

Kaimann maakt het gemakkelijker om de brandveiligheidsdoelstellingen van DIN EN 13501-1 te bereiken en bespaart bovendien tijd en geld. Omdat: Voor de onderverdeling van leidingsystemen in wand- of plafonddoorvoeringen is geen verandering van materiaal of fabrikant nodig. Kaimann levert gecoördineerde systeemoplossingen voor veilige brandbeveiliging, persoonsbeveiliging en installatiebeveiliging, bestaande uit innovatieve isolatiematerialen en bijpassende accessoires zoals leidingdragers, lijmen en tape. Met de rookontwikkelingsklassen s1 ("geringe rookontwikkeling") en s2 ("beperkte rookontwikkeling") voldoen de isolatiematerialen daarmee aan de hoogste Europese rookspecificaties en bieden ze voor verschillende buisdoorvoeringen een brandwerendheid van minstens 90 minuten of 120 minuten - tot een buitenbuisdiameter van 133 mm bij staal en 42 mm bij koper zelfs zonder extra brandwerende mat bij buisdoorvoeringen met Kaiflex KKplus s1 of Kaiflex KKplus s2. Voor grotere pijpdiameters en bij het doorvoeren van lichte scheidingswanden of voor het afscheiden van brandbare pijpsystemen wordt ook het "Kaiflex Pyrostar" verbindingssysteem gebruikt.

Brandbeveiliging

Kaimann maakt het gemakkelijker om de brandveiligheidsdoelstellingen van DIN EN 13501-1 te bereiken en bespaart bovendien tijd en geld. Omdat: Voor de onderverdeling van leidingsystemen in wand- of plafonddoorvoeringen is geen verandering van materiaal of fabrikant nodig. Kaimann levert gecoördineerde systeemoplossingen voor veilige brandbeveiliging, persoonsbeveiliging en installatiebeveiliging, bestaande uit innovatieve isolatiematerialen en bijpassende accessoires zoals leidingdragers, lijmen en tape. Met de rookontwikkelingsklassen s1 ("geringe rookontwikkeling") en s2 ("beperkte rookontwikkeling") voldoen de isolatiematerialen daarmee aan de hoogste Europese rookspecificaties en bieden ze voor verschillende buisdoorvoeringen een brandwerendheid van minstens 90 minuten of 120 minuten - tot een buitenbuisdiameter van 133 mm bij staal en 42 mm bij koper zelfs zonder extra brandwerende mat bij buisdoorvoeringen met Kaiflex KKplus s1 of Kaiflex KKplus s2. Voor grotere pijpdiameters en bij het doorvoeren van lichte scheidingswanden of voor het afscheiden van brandbare pijpsystemen wordt ook het "Kaiflex Pyrostar" verbindingssysteem gebruikt.

Leer meer
Bescherming van het oppervlak

Kaimann ommantelingen combineren hoogwaardige isolatie-eigenschappen met een veerkrachtige oppervlaktebescherming. Dankzij zeer goede waarden voor bijvoorbeeld breukrek en trekrek of perforatieweerstand zijn de isolatie en de leidingen eronder bij buitengebruik optimaal beschermd tegen mechanische beschadiging en de gevolgen van UV-straling en verwering. In gebouwen is de oppervlaktebescherming overtuigend door haar uiterlijk, dat zich bij openlegging harmonieus in het totaalbeeld voegt. Kaiflex Protect-systemen zijn ook een goed alternatief voor conventionele isolatiemantels, omdat de dikte van de isolatielaag niet hoeft te worden vergroot en er geen luchtspleet nodig is als gevolg van de installatie. Dankzij de duurzaamheid van de isolatiematerialen zijn er geen nazorgkosten: Als de Kaiflex-mantels niet worden beschadigd, kan worden uitgegaan van een lange levensduur zonder veranderingen van de technische eigenschappen.

Bescherming van het oppervlak

Kaimann ommantelingen combineren hoogwaardige isolatie-eigenschappen met een veerkrachtige oppervlaktebescherming. Dankzij zeer goede waarden voor bijvoorbeeld breukrek en trekrek of perforatieweerstand zijn de isolatie en de leidingen eronder bij buitengebruik optimaal beschermd tegen mechanische beschadiging en de gevolgen van UV-straling en verwering. In gebouwen is de oppervlaktebescherming overtuigend door haar uiterlijk, dat zich bij openlegging harmonieus in het totaalbeeld voegt. Kaiflex Protect-systemen zijn ook een goed alternatief voor conventionele isolatiemantels, omdat de dikte van de isolatielaag niet hoeft te worden vergroot en er geen luchtspleet nodig is als gevolg van de installatie. Dankzij de duurzaamheid van de isolatiematerialen zijn er geen nazorgkosten: Als de Kaiflex-mantels niet worden beschadigd, kan worden uitgegaan van een lange levensduur zonder veranderingen van de technische eigenschappen.

Leer meer

Producten geschikt voor deze toepassingen