1. Informace o zjišťování údajů týkajících se určité osoby a kontaktních údajů zodpovědné osoby

1.1 Jsme potěšení, že jste navštívili naše stránky a děkujeme Vám za projevený zájem o naši společnost, produkty a služby. Dále Vás informujeme o zacházení s údaji týkající se Vaší osoby v případě používání naší webové stránky. Údaje týkající se osob jsou tímto veškeré údaje, s nimiž se můžete osobně identifikovat. Toto Prohlášení o ochraně dat je trvalou součástí obchodní politiky společnosti Kaimann GmbH se sídlem Hövelhof, SRN. Zpracovní osobnííh dat v případě dceřiných či sesterských společností skupiny Saint-Gobain Gruppe se může příp.lišit.

1.2 Zodpovědnou osobou za zpracování dat na této webové stránce ve smyslu Základního nařízení o ochraně dat je společnost Kaimann GmbH, Hansastr. 2 – 5, 33161 Hövelhof, Německo, tel.: +49 (0) 52 57 - 98 50 - 0, fax: +49 (0) 52 57 - 98 50 - 590, e-mail: info.kaimann@saint-gobain.com. Osobou zodpovědnou za zpracování dat týkajících se osob je ta fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje sama nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Tato webová stránka využívá k ochraně sdílení osobních dat a přenosu důvěrných obsahů (např.objednávek či poptávek zodpovědných osob) tzv.SSL – příp.TLS kódování. Vaše zakódované připojení rozpoznáte v řetězci https:// a stavovém řádku Vašeho prohlížeče.

2. Sběr dat při návštěvě naší webové stránky

V případě pouze informativního využití naší webové stránky, tedy pokud se neregistrujete nebo nezprostředkujete informace jinak, zjišťujeme pouze takové údaje, které Váš prohlížeč zprostředkuje našemu serveru (tzv. „server-logfiles“). Pokud si stáhnete naší webovou stránku, zjistíme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom Vám webovou stránku ukázali:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • množství zaslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, ze kterého jste se na naši stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (příp.: v anonymizované formě).

Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení o ochraně dat na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti naší webové stránky. Předání nebo další použití dat se nekoná. Vyhrazujeme si ovšem právo na to, abychom dodatečně přezkoumali server-logfiles, pokud by konkrétní důvody poukazovaly na protizákonné využití.

3. Cookies

Aby byl náš web pro návštěvníky atraktivní a bylo možné využívat určité funkce, používáme na některých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory ukládané na Vašem počítači nebo jiném koncovém zařízení. Některé námi používané cookies se po zavření Vašeho prohlížeče smažou (dočasné soubory cookies). Jiné cookies zůstanou na Vašem zařízení uloženy a umožní nám nebo našim partnerům identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookies). Budou-li cookies stanoveny, zjistí a zpracují v individuálním rozsahu určité uživatelské informace jako údaje týkající se prohlížeče a sídla, jakož i hodnoty IP adres. Perzistentní cookies budou automaticky vymazány po stanovené době, která se může lišit dle cookies. Délku trvání příslušného úložistě cookies naleznete v přehledu jejich nastavení ve svém webovém prohlížeči.

Pokud jsou jednotlivými cookies, které používáme, zpracovávány rovněž osobní údaje, probíhá toto zpracování dle čl. 6 odst. 1 písmeno b) Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) pro realizaci zakázky, dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR v případě uděleného souhlasu nebo dle čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co možná nejlepší funkčnost webové stránky, jakož i o efektivní a přehledný design návštěvy stránky. Svůj souhlas s cookies můžete obnovit nebo změnit zde.

V prohlížeči můžete provést nastavení, která Vás budou o vytvoření cookies informovat, a sami pak v můžete individuálních případech rozhodnout, zda je chcete povolit vždy nebo jen někdy a nebo že je chcete obecně zakázat. Každý prohlížeč se liší druhem, jak spravuje nastavení cookies. To je popsáno v pomocném menu každého prohlížeče, které Vám osvětlí, jak můžete svá nastavení cookies změnit. Ty najdete pro aktuální prohlížeč v následujícím odkaze:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&%3Bhlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=cs_CZ
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Jestliže cookies zakážete, mohou být některé funkce našich webových stránek nedostupné.

4. Navázání kontaktu

V rámci uvedení osobních údajů (např. kontaktní formulář nebo email) budou osobní data zachována. To, jakých dat se toto týká, bude zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Tato data budou výlučně použita a zachována pro zodpovězení Vašich podkladů, příp. pro kontakt s Vámi a s tím spojenou technickou administrativu. Právním podkladem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovídání Vaší žádosti dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení o ochraně dat. Pokud je Vaše kontaktování směrováno na uzavření smlouvy, představuje doplňkový právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b Základního nařízení o ochraně dat. Následně budou Vaše kontaktní data na Vaše přání po ukončeném zpracování smazána, pakliže tomuto kroku nebudou odporovat žádná zákonná opatření či povinnosti.

5. Využití Vašich dat za účelem přímé reklamy

5.1 Emailový newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich produktech a našem odbornému blogu. Pro zasílání zpravodaje používáme tzv. proceduru double opt-in . To znamená, že vám budeme posílat e-mailový zpravodaj pouze tehdy, pokud jste nám výslovně potvrdili, že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Pošleme vám potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na příslušný odkaz, že chcete v budoucnu dostávat zpravodaj.

Aktivací potvrzovacího odkazu dáváte svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru zpravodaje ukládáme Vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (PIS) a také datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat možné zneužití Vaší e-mailové adresy.

Zasílání newsletteru můžete zrušit kdykoliv pomocí odkazu zamýšleného pro tento účel nebo na základě odpovídající zprávy zaslané na adresu: marketing.kaimann@saint-gobain.com. Toto však znamená,že Vaše data budou kompletně smazána z našeho CRM. Pakliže si toto přejete,můžete Vaše všeobecné záznamy odvolat na adrese DL-kaimann-dst@saint-gobain.com, pokud tento výmaz neodporuje žádným lhůtám uložení. Toto však znamená,že Vaše data budou kompletně smazána z našeho CRM. Pakliže si toto přejete,můžete Vaše všeobecné záznamy odvolat na adrese DL-kaimann-dst@saint-gobain.com, pokud tento výmaz neodporuje žádným lhůtám uložení.

5.2 Reklama poštovní cestou

Na základě našeho oprávněného zájmu o personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo ukládat si Vaše křestní jméno a příjmení, Vaši poštovní adresu a – pokud jsme od Vás tyto dodatečné údaje obdrželi v rámci smluvního vztahu – Váš titul, akademický titul i Vaše profesní označení, označení branže nebo obchodní označení dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení o ochraně dat a používat je za účelem zasílání zajímavých nabídek a informací týkajících se našich produktů prostřednictvím pošty. Všechna Vaše uložená a užívaná data k tomutu účelu můžete jakoukoli dobu zrušit zasláním zprávy na DL-kaimann-dst@saint-gobain.com.

6. Použití videí (např.Youtube)

Tyto internetové stránky používají portál jako funkci k zobrazení či opakování přehrávaní videí poskytovatele „Youtube“, který patří kr Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). K tomu slouží rozšířený datový modus, který dle přání poskytovatele nabídne a poskytne informace pro odběratele po zahájení přehrávaní videa/videí. V případě spuštění přehrávaní vložených videí, vloží poskytovatel „Youtube“ cookies, a to za účelem získání informací o chování odběratele. Pokyny od „Youtube“ slouží mj.k získávání statistik o prohlížení videí, zlepšování spokojenosti odběratelů a k zamezení zneužívání obchodních praktik. Když se u Googlu přihlásíte, Vaše data budou přiřazeny přímo Vašemu účtu, pokud kliknete na video. Nepřejete-li si přiřazení s Vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací buttonu odhlásit. Google uloží Vaše údaje (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnotí je. Takové vyhodnocení probíhá obzvláště dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení pro ochranu dat na základě oprávněných zájmů Googlu na zařazení přímé reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávaného vytváření své webové stránky. Vám přísluší právo na vyjádření nesouhlasu proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž se za účelem jeho uplatnění musíte obrátit na YouTube.

V souvislosti s používáním Youtube může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA. Nezávisle na přehrávání vloženého videa dochází při každém načtení této webové stránky k připojení k síti Google, což může způsobit další zpracovávání dat, přičemž my již uvedené ovlivnit nemůžeme.

Pro případ přenosu osobních údajů na společnost Google LLC., jejíž sídlo se nachází v USA, se společnost Google LLC. nechala certifikovat pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU. Aktuální certifikát naleznete zde. https://www.privacyshield.gov/list

Další informace k ochraně dat u „YouTube“ naleznete v uvedeném prohlášení o ochraně dat poskytovatele (v německém jazyce) na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Pokud si to vyžádá zákon, opatříme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolání učinit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

7. Webová analytika

Tuto webovou stránku používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory ukládané na Vašem počítači, které během návštěvy webových stránek umožňují provádět statistické analýzy návštěvnosti. Informace o vašem používání tohoto webu vygenerované cookie (včetně zkrácené adresy IP) jsou zpravidla přenášeny na server Google, kde jsou ukládány, přičemž může docházet k jejich předání na servery společnosti Google LLC. v USA.

Tuto webovou stránku používá Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajistí anonymizaci IP adresy na základě zkrácení a vyloučí přímý odběr osob. Na základě tohoto rozšíření bude Vaše IP adresa od Google nejdříve v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle celá IP adresa a k jejímu zkrácení dojde až tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení o ochraně dat na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů za optimalizačními a marketingovými účely.

Z našeho pověření bude Google tyto informace používat, aby vyhodnotil Vaše využití webové stránky, sestavil reporty týkající se aktivit na webové stránce, a aby mohl poskytovat další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu vůči nám. IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není nezahrnuta do balíku ostatních dat Google Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme však na to, že ani v tomto případě pak nebudete moci plně využívat veškeré funkce tohoto webu. Dále můžete zabránit získávání dat vztahujících se k Vaší návštěvě webu a vytvořených pomocí cookies (včetně Vaší IP adresy) a jejich odesílání na Google tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete následující plugin https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Další možností je - a to platí i pro prohlížeče na mobilních zařízeních - že kliknete na následující odkaz, pomocí něhož se provede přechod do režimu opt-out, který napříště nedovolí nástroji Google Analytics údaje zpracovávat (tento opt-out cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu. Jestliže si cookies ve svém prohlížeči smažete, budete muset na tento odkaz znovu kliknout): deaktivovat Google Analytics

Pro případ přenosu osobních údajů na společnost Google LLC., jejíž sídlo se nachází v USA, se společnost Google LLC. nechala certifikovat pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU. Aktuální certifikát naleznete zde. https://www.privacyshield.gov/list

Pokud si to vyžádá zákon, opatříme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolání učinit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

Více informací týkajících se zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně dat Googlu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

8. Google Maps

Na naší internetové stránce používáme internetový portál Google Maps (API) von Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps je internetová služba určená k představení interaktivních map za účelem vizuálního znázornění geografických informací.

Již během načítání podstránek, na které je mapa Map Google napojena, dochází k přenosu a ukládání informací o vašem používání naší webové stránky (např. vaší IP adresy) na serveru společnosti Google, přičemž může rovněž dojít k odesílání na servery společnosti Google LLC. v USA. Toto probíhá nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého se přihlašujete. Pokud jste přihlášeni u Googlu, budou Vaše údaje přiřazeny přímo Vašemu účtu. Pokud si přiřazení s Vaším profilem u Googlu nepřejete, musíte se odhlásit na základě aktivace buttonu. Google ukládá Vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takovéto vyhodnocení se uskutečňuje obzvláště dle čl. 6 odst. 1 lit. f Základního nařízení o ochraně dat na základě oprávněných zájmů společnosti Google o zapojení personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávané uspořádání své webové stránky. Vám přísluší právo na vyjádření nesouhlasu s tvorbou těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte za účelem jeho uplatnění obrátit na Google.

Pro případ přenosu osobních údajů na společnost Google LLC., jejíž sídlo se nachází v USA, se společnost Google LLC. nechala certifikovat pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU. Aktuální certifikát naleznete zde. https://www.privacyshield.gov/list . Při použití této služby se vám zobrazí naše poloha a bude Vám umožněn případný snadnější přístup. Jestliže v případě použití Google Maps napříště nesouhlasíte s využitím Vašich osobních dat na portálu Google,je zde možnost webovou službu Google Maps kompletně deaktivovat tím, že ve Vašem počítači vypnete použití JavaScriptu. Google Maps a tímto i ukazatele map nemohou být použity

Podmínky použití pro Google naleznete na https://policies.google.com/terms?hl=cs&%3Bgl=cs dodatečné podmínky použití pro Google Maps na https://www.google.com/intl/cs_CS/help/terms_maps.html. Podrobné informace k ochraně dat ve spojení s využitím Google Maps pak na internetové stránce Google („Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy?hl=cs&%3B%3Bgl=us

Pokud si to vyžádá zákon, opatříme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolání učinit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

9. Práva osob, kterých se toto týká

9.1 Platné právo na ochranu dat Vám poskytuje vůči zodpovědné osobě s ohledem na zpracovávání dat týkajících se Vaší osoby rozsáhlá práva osob, kterých se to týká (informací a intervenční práva), o kterých Vás budeme informovat níže:

 • Právo na informace dle čl. 15 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte především právo na námi zpracovávanou informaci o údajích týkajících se Vaší osoby, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, vůči nimž byly nebo budou Vaše údaje zveřejněny, o plánované době trvání ukládání dat, popř. kritéria pro určení doby uložení dat, o existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování, o vyjádření nesouhlasu se zpracováním, stížnosti u dozorčího úřadu, o původu Vašich dat, pokud nebyly získány námi od Vás, o existenci automatizovaném nalezení rozhodnutí včetně profilingu a popř. výmluvné informace týkající se involvované logiky a jí se týkajícího dosahu a účinků takového zpracování, jakož i Vaše právo na informování, jaké záruky dle čl. 46 Základního nařízení o ochraně dat existují v případě šíření Vašich dat do třetích zemí;
 • právo na opravu dle čl. 16 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte právo na opravu nesprávných dat, které se Vás týkají, a to bez prodlení a/nebo doplnění Vašich neúplných dat, které jsou u nás uloženy;
 • právo na vymazání dle čl. 17 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte právo požadovat vymazání Vašich osobních dat v případě existence předpokladů dle čl. 17 odst. 1 Základního nařízení o ochraně dat. Toto právo však existuje obzvláště tehdy, pokud je pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informace zapotřebí ke splnění právní povinnosti z důvodu veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků;
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, jakmile je kontrolována správnost Vašich dat Vámi uvedená, pokud odmítnete vymazání Vašich údajů z důvodu nespolehlivého zpracovávání dat a místo toho požadujete omezení zpracování Vašich údajů, pokud Vaše údaje potřebujete pro uplatňování, výkon nebo obhájení právních nároků poté, co již tyto údaje po dosažení účelu nebudeme potřebovat, nebo pokud vznesete námitku z důvodu Vaší zvláštní situace, jakmile ještě není jisté, zda převažují naše oprávněné důvody;
 • právo na informování dle čl. 19 Základního nařízení o ochraně dat: pokud jste uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování vůči zodpovědným třetím osobám, je tato osoba povinna sdělit všem příjemcům, jimž jste předložili osobní údaje týkající se Vaší osoby, informaci o opravě nebo vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování, ledaže by se toto prokázalo jako nemožné nebo je-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Vám přísluší právo, abyste byli o těchto příjemcích informováni.
 • právo na převoditelnost dat dle čl. 20 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte právo, aby byla Vaše osobní data, která jste poskytli, udržována ve strukturovaném, běžném a počítačem čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jinou zodpovědnou osobou, je-li to technicky proveditelné;
 • právo na odvolání sdělených souhlasů dle čl. 7 odst. 3 Základního nařízení o ochraně dat: Vy máte právo odvolat jednou udělený souhlas týkající se zpracování dat kdykoliv s účinností do budoucna. V případě odvolání uvedené údaje bez prodlení vymažeme, pokud se nelze opřít o právní podklad pro zpracování dat bez nutnosti souhlasu. Na základě odvolání souhlasu nebude dotčena zákonnost na základě souhlasu zpracování, které se realizuje až do odvolání;
 • právo na podání stížnosti dle čl. 77 Základního nařízení o ochraně dat: jste-li toho názoru, že zpracování dat týkajících se Vaší osoby porušuje Základní nařízení o ochraně dat, máte – navzdory jiného správně právního nebo soudního právního prostředku – právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu, obzvláště ve členském státu Vašeho místa pobytu, Vašeho pracovního místa nebo místa pravděpodobného porušení nařízení.

9.2 Právo na odvolání

V případě, že zpracujeme Vaše osobní údaje v rámci zvážení zájmů na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, máte kdykoliv právo z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, odvolat se proti tomuto zpracování s účinností do budoucna. V případě, že využijete Vaše právo na odvolání, ukončíme zpracování dotyčných údajů. Další zpracování však zůstane vyhrazeno v případě, že budeme moci doložit přesvědčivé důvody hodné ochrany pro zpracování, které převáží Vaše zájmy, základní práva a základní svobody, anebo v případě, že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků. Budeme-li zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom realizovali přímou reklamu, máte kdykoliv právo se odvolat proti zpracování údajů týkajících se Vaší osoby za účelem reklamy takového druhu. Můžete vykonat práva na odvolání v souladu s výše popsaným. Využijete-li svého práva na odvolání, ukončíme zpracovávání dotyčných údajů za účelem přímé reklamy.

10. Doba trvání uložení osobních údajů

Lhůta uložení osobních dat je vyměřena dobou uchování osobních údajů a je založena na příslušném právním základě, účelu zpracování a – pokud je to relevantní – také na příslušném zákonném období uchovávání (např.obchodní a daňové lhůty uchovávání).

Pokud jsou osobní údaje uloženy v CRM, bude o tom dotyčná osoba informována e-mailem. Pokud si to nepřeje, může svůj souhlas kdykoli odvolat na adrese DL-kaimann-dst@saint-gobain.com. Jinak budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány, dokud daný subjekt svůj souhlas nezruší.

Existují-li zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou součástí zákonných nebo podobných zákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, budou takto data zpracována a po jejich uplynutí po ověření vymazána. Za předpokladu, že již nejsou vyžadována pro splnění nebo zahájení smlouvy a / nebo nemáme legitimní zájem na jejich dalším uchování.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se tato data ukládají do doby, než subjekt uplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud nedokážeme prokázat závažné legitimní důvody jejich zpracování a tyto převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se tato data se ukládají do doby, než subjekt údajů uplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje po důkladném prozkoumání v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání vymazány, pokud nelze prokázat oprávněný zájem na jejich uchovávání.