Výhody produktu

Systém protihlukových opatření Kaivenience významně přispívá ke zvukové izolaci potrubních rozvodů kanalizační, odpadní a dešťové vody i k dodržení technických předpisů. Ať už je aplikován na litinové či umělohmotné trubky, postará se o absorpci chvění tělesa a tím i o snížení celkového hluku v okolním prostředí. Základem vícevrstvého protihlukového systému je akustický izolační materiál, který je v kombinaci s různými povrchovými vrstvami určen k použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Při běžném průtoku vody 2 l/s u lehkého umělohmotného systému bude jeho použitím dosaženo snížení hladiny zvuku až 15 dB(A) v instalační místnosti a 18 dB(A) v místnosti za její zdí. Díky menší tloušťce 5 či 10 mm je firmou Kaimann vyvinuté řešení výhodnější než obvyklé systémy a tím se vyznačuje menšími prostorovými nároky v místě stavebních prací. V případě omezeného prostoru v potrubní šachtě nebo když rozvody vedou poblíž domovní zdi, je i tak montáž slabšího a obzvlášť flexibilního materiálu jednoduchá a rychlá – to i v případě sanačních prací. Díky povrchové úpravě je Kaivenience méně náchylný vůči vnějším vlivům a poškozením a harmonicky splyne s okolním prostředím, bude-li instalován v zadní části ve výhledovém zorném poli.

Čtěte více
Čtěte více

Nejdůležitější vlastnosti produktu

Piktogram, Tepelná účinnost

Vynikající tepelné hodnoty minimalizují energetické ztráty

Nedostatečně izolovaná technická zařízení generují zvýšené provozní náklady. Kaiflex má nízkou tepelnou vodivost, což vede k nižším energetickým ztrátám a zvyšuje účinnost celé instalace.

Pictogram, Durability

Velmi dobrá ochrana proti poškození

Mechanické vlivy mohou případně zhoršit vlastnosti izolace. Výrobky Kaimann jsou k dispozici s velmi robustními plášti, které chrání izolaci před běžnými příčinami poškození.

Piktogram, Snížení emisí CO2

Šetrné k životnímu prostředí

Izolace Kaiflex ušetří až 580krát více CO2, než se uvolní při její výrobě.

Kalkulačního softwaru KaiCalc

Ti, kteří při plánování svých projektů sázejí na pečlivé plánování, provedení a kvalitu, předcházejí nákladným poruchám nebo dokonce selháním systému, a mohou tak dlouhodobě udržovat stabilní provozní náklady - nebo je dokonce trvale snižovat. Rozhodující je přitom jak výběr správného izolačního materiálu, tak správný výpočet tloušťky izolace. Naše kalkulačka tloušťky izolace poskytuje spolehlivou podporu po celý den.

Přejít na Kaicalc 

Produkty vhodné pro tyto aplikace

Všechny produkty v této skupině výrobků

Vhodné příslušenství pro tento výrobek