Mezi faktory, které často ohrožují kvalitu pitné vody a účinnost topného systému, patří kromě nesprávné instalace potrubí studené a teplé vody také nedostatečná nebo chybějící izolace - to se týká také tvarovek, ventilů, fukcí nebo upevnění potrubí, kde byla izolace v určitých místech přerušena. V takovém případě dochází k nadměrně vysokým energetickým ztrátám ještě předtím, než teplo dosáhne svého cíle. Navíc již nejsou splněny zákonné požadavky na pitnou vodu a mohou vznikat zdravotní rizika.
GEG

Praktické zkušenosti ukazují, že chyby při plánování a realizaci a později při provozu a údržbě mohou vést k výraznému zhoršení energetické účinnosti a kvality pitné vody. Vzhledem k tomu, že potrubí je obvykle obtížně přístupné v instalačních šachtách a předstěnových instalacích nebo je úplně skryté, je oprava obvykle velmi pracná a nákladná. Proto je třeba již na začátku projektu věnovat pozornost správné izolaci v souladu s právními požadavky na úsporu energie. To je nutné zejména v případě, že potrubí studené a teplé vody prochází ze stavebních důvodů společným přívodním kanálem. Naopak teplovodní potrubí je třeba chránit před účinky chladu.

Izolaci celé potrubní sítě, rozdělovačů a uzavíracích ventilů i solárních přípojek lze realizovat rychle, snadno a hospodárně pomocí snadno zpracovatelných a vyzkoušených izolačních systémů Kaiflex a Kaifoam - toto opatření se často vrátí již během jednoho nebo dvou topných období. Rozsáhlé a sladěné příslušenství, jako jsou pásky, lepidla atd., instalaci ještě více usnadňuje. Izolační materiály zároveň zajišťují účinnou zvukovou izolaci tím, že snižují přenos hluku proudění a praskání do sousedních stavebních prvků.

Energetická účinnost

Optimální technická izolace může trvale podpořit udržení nízkých energetických ztrát v budově nebo provozním systému v dlouhodobém horizontu. Izolací celé potrubní sítě systémem Kaiflex lze snadno realizovat úsporná opatření ke zvýšení energetické účinnosti a výkonu systému. Díky nízké tepelné vodivosti až λ ≤0,033 (W/m·K), a tedy velmi dobrým tepelným vlastnostem lze trvale optimalizovat rozpočet na energii již při minimální tloušťce izolační vrstvy, jak ukazuje následující příklad: Neizolované potrubí DN 50 má roční spotřebu energie 172,2 kWh na metr potrubí. Při ceně tepla 0,24 €/kWh to znamená náklady 41,33 € na metr a rok. Pokud je naopak potrubí obaleno izolačním materiálem Kaiflex o tloušťce 19 mm, spotřeba energie se sníží na 39 kWh a provozní náklady na 9,36 EUR na metr a rok (teplota okolí: 23 °C, teplota média: 6 °C, relativní vlhkost: 75 % systémové hodiny: 6 000 h). To znamená, že lze ušetřit 77 % nákladů a používání přípravku Kaiflex se již po krátké době vyplatilo.

Čtěte více
Čtěte více
Thermal efficiency
Condensation

Prevence kondenzace

Pro dlouhodobé zajištění tepelných vlastností izolačního materiálu je kromě tepelné vodivosti důležitý i vysoký odpor proti difuzi vodních par. Tím se také chrání chladicí a klimatizační systémy před kondenzací a korozí potrubí. Uzavřená buněčná struktura Kaiflexu je tvořena jednotlivými samostatnými buňkami. Díky tomu má izolační materiál již "od přírody" integrovanou bezpečnou parotěsnou zábranu v celé tloušťce izolační vrstvy a nabízí odolnost proti difúzi vodních par až μ ≥ 10 000. Kaiflex nemůže během své životnosti nasáknout a zachovává si vynikající izolační vlastnosti. Výsledek: Izolace Kaiflex na potrubích vedoucích chlad prodlužuje životnost technických instalací a také zabraňuje poškození zařízení a armatur v budově vlhkostí.
Čtěte více
Čtěte více

Zvuková izolace

Účinná opatření pro zvukovou izolaci budov a provozních systémů zvyšují hodnotu budov, zvyšují produktivitu a pohodu uživatelů a snižují zdravotní rizika související se stresem i počet pracovních úrazů. Proto by se měla používat účinná řešení zvukové izolace, která splňují přísné právní požadavky, zejména v prostorách místností vyžadujících ochranu a v pracovním prostředí. Izolační materiály Kaimann k tomu přispívají tím, že se používají pro dva typy opatření ke snížení hluku: Absorpce zvuku a zvuková izolace. Zatímco pohlcování zvuku obvykle snižuje jeho energii přeměnou na teplo, zvuková izolace chrání šíření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí tím, že vytváří bariéru. To znamená, že projektanti a výrobci jsou na bezpečné straně, protože řešení zvukové izolace zajišťují soulad s právními požadavky.
Čtěte více
Čtěte více
Noise protection
Fire protection

Požární ochrana

Společnost Kaimann usnadňuje dosažení cílů požární ochrany podle normy DIN EN 13501-1 a také šetří čas a peníze. Protože: Pro dělení potrubních systémů ve stěnových nebo stropních prostupech není nutná změna materiálu ani výrobce. Společnost Kaimann dodává koordinovaná systémová řešení pro bezpečnou požární ochranu, ochranu osob a ochranu systému, která se skládají z inovativních izolačních materiálů a odpovídajícího příslušenství, jako jsou podpěry potrubí, lepidla a pásky. Izolační materiály s třídou vývinu kouře s1 ("nízký vývin kouře") a s2 ("omezený vývin kouře") tak splňují nejpřísnější evropské specifikace pro kouř a poskytují nejméně 90 minut nebo 120 minut požární odolnosti pro různá řešení prostupů potrubí - až do vnějšího průměru potrubí 133 mm u oceli a 42 mm u mědi, a to i bez dodatečné protipožární rohože při prostupu potrubí s Kaiflex KKplus s1 nebo Kaiflex KKplus s2. Pro větší průměry potrubí a při průchodu lehkými dělicími stěnami nebo pro dělení hořlavých potrubních systémů se používá také bandážní systém "Kaiflex Pyrostar".
Čtěte více
Čtěte více

Udržitelnost

Pokud má být výrobek nebo budova certifikována jako udržitelná - například podle DGNB, BREEAM nebo LEED - je třeba zohlednit mnoho aspektů, od tepelných vlastností přes nízké znečištění až po výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Jak Kaimann přispívá? Díky environmentálnímu prohlášení o produktu (EPD) je hodnocení životního cyklu izolačních materiálů Kaimann ještě transparentnější, čímž společnost podporuje plánování a certifikaci udržitelných budov. Izolační materiály Kaiflex snižují během své 20-30leté životnosti emise CO2 až o 660 kg a ušetří až 580násobek množství CO2 uvolněného při jejich výrobě. To je dobré pro životní prostředí i pro nákladovou bilanci podniků a provozovatelů budov. Kaiflex má díky své specifické struktuře také zdravotní výhody: díky své uzavřenosti neobsahuje prach a vlákna, což je nezbytné pro hygienické požadavky při instalaci a během provozu systému. Izolační materiály bez přísad mají vynikající ochranu proti růstu plísní a bakterií a zvyšují tak kvalitu vzduchu v interiéru.
Čtěte více
Čtěte více
Sustainbility

Kalkulačního softwaru KaiCalc

Ti, kteří při plánování svých projektů sázejí na pečlivé plánování, provedení a kvalitu, předcházejí nákladným poruchám nebo dokonce selháním systému, a mohou tak dlouhodobě udržovat stabilní provozní náklady - nebo je dokonce trvale snižovat. Rozhodující je přitom jak výběr správného izolačního materiálu, tak správný výpočet tloušťky izolace. Naše kalkulačka tloušťky izolace poskytuje spolehlivou podporu po celý den.

Přejít na Kaicalc 

Vhodné produkty pro tuto aplikaci

Všechny produkty

Servisní středisko

Centrum stahování
Filters
Typ dokumentu
 • Technická dokumentace
 • Dokumentace k výrobku
 • Informace o montáži
 • Zpráva o projektu
 • Technický článek
 • Filter wissen
Produkty
 • Kaiflex EF
 • Kaiflex EF páska
 • Kaiflex EPDMplus
 • Kaiflex EPDMplus páska
 • Kaiflex KKplus s1
 • Kaiflex KKplus s1 páska
 • Kaifoam VL
 • Push-in konektor, kompresní šroubení s vnějším závitem
 • Sada nožů
 • Štětec
 • Keramický nůž
 • Rychlospojka s upínacím kroužkem pro vlnovcové trubky
 • Push-in konektor, kompresní šroubení s vnitřním závitem
 • Koncová manžetová páska
 • Rozšiřující sada fitinek
 • Zástrčkové připojení, sada prodlužovacích šroubení
 • Nástroj k vytvoření příruby
 • Gelové fixy
 • Pumpička na lepidlo
 • Kaifinish Base
 • Kaifinish Cover
 • Kaifinish Primer
 • Kaifinish Color
 • Kaiflex Solar EPDMplus 2in2
 • Kaifoam PE
 • Kaiflex RT-ST
 • Kaiflex speciální lepidlo 415
 • Kaiflex ST
 • Kaiflex ST páska
 • Kaisound 140
 • Kaivenience AB-ALU
 • Kaivenience AB
 • PE klipsy
 • Oválné upevňovací svorky
 • Nůž na rohože
 • Nýty
 • Sada na redukci vsuvek
 • Solar PICpáska
 • Univerzální koncovka
 • Protipožární směs BMK
 • PE páska
 • Kaiflex HT s2
 • Kaiflex ST s2
 • Kaiflex speciální lepidlo 515 ECO
 • Kaiflex speciální lepidlo 414
 • Kaiflex speciální lepidlo EPDM
 • Kaiflex čistič
 • Filter wissen
Vyprázdněte všechny filtry

Další aplikace

Picto Indutsry
Provozní technologie

Zvláště vysoké nároky na izolační materiály jsou kladeny v potravinářském a chemickém/farmaceutickém průmyslu a v energetice: technické systémy a potrubí v těchto oblastech jsou vystaveny silným teplotním výkyvům nebo velmi nízkým teplotám.

Picto Marine
Stavba lodí

Izolační materiály v námořním prostředí musí splňovat obzvláště vysoké požadavky. Při mezikontinentální plavbě musí během velmi krátké doby odolat jak ledovým teplotám v severských vodách, tak tropickým vlivům prostředí, aniž by ztratily svou izolační funkci.

Picto OEM
OEM

V různých náročných průmyslových odvětvích, jako je železniční doprava, automobilový průmysl a výroba přístrojů a zařízení, jsou izolační materiály Kaimann důležitými součástmi pro kvalitní konečný výrobek.