Ať už na lodích nebo na železnici, na letištích nebo v nemocnicích: Ve zvláště citlivých prostorách, kde se vyskytují lidé a kde se používají stroje, představuje vznik toxických plynů v případě požáru obzvláště vysoké riziko. Bezhalogenové izolační materiály společnosti Kaimann, které neobsahují PVC, chloridy a bromované zpomalovače hoření, jsou obzvláště vhodné pro použití v průmyslových a speciálních aplikacích, a proto nabývají stále většího významu v oblasti technických izolací.

V potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde se často instalují zařízení s trubkami z nerezové oceli, zabraňují bezhalogenové elastomerové izolační materiály také korozi pod napětím. Další výhoda: díky bezhalogenovému charakteru lze tento izolační materiál použít i v projektech udržitelného stavění v souladu s normami pro ekologické stavby. V závislosti na konfiguraci splňuje běžné normy, jako jsou BREEAM, DGNB a LEED.

Všechny produkty v této skupině výrobků

Kaiflex HFplus s2
Kaiflex HFplus s2

Servisní středisko

Centrum stahování
Filters
Typ dokumentu
 • Dokumentace k výrobku
 • Informace o montáži
 • Zpráva o projektu
 • Technická dokumentace
 • Technický článek
 • Filter wissen
Aplikace
 • Chlazení
 • Filter wissen
Produkty
 • Kaiflex HFplus s2
 • Kaiflex HFplus Alu-NET SK
 • Filter wissen
Vyprázdněte všechny filtry

Produkty vhodné pro tyto aplikace

Další skupiny produktů

Všechny produkty