Výhody produktu

Kaisound je fexibilní izolací, jejíž komponenty s původně uzavřenými buňkami budou díky zvláštnímu výrobnímu postupu nově začleněny a tím vytvoří jednotku s otevřenými buňkami. Takto vzniklá síť vykazuje zvláště mnohostrannou strukturu s výjimečnými fyzikálními vlastnostmi. Vzniklé různé vzdálenosti mezi buňkami absorbují ve stavební akustice nalezené problematické frekvence. Společně s vysokým odporem proti proudění a viskoelastickými vlastnostmi je při zvukové izolaci dosaženo vynikajících výsledků.

Kaisound je z velké části vyráběn z recyklovatelných materiáů a omezuje tím plýtvání plnohodnotnými zdroji.

Čtěte více
Čtěte více

Nejdůležitější vlastnosti produktu

Piktogram, Tepelná účinnost

Vynikající tepelné hodnoty minimalizují energetické ztráty

Nedostatečně izolovaná technická zařízení generují zvýšené provozní náklady. Kaiflex má nízkou tepelnou vodivost, což vede k nižším energetickým ztrátám a zvyšuje účinnost celé instalace.

Piktogram, Bez prachu a vláken

Splňuje vysoké hygienické požadavky

Izolační materiály Kaiflex neobsahují prach a vláknité částice, což splňuje vysoké hygienické požadavky při instalaci i během provozu systému.

Piktogram, Snížení emisí CO2

Šetrné k životnímu prostředí

Izolace Kaiflex ušetří až 580krát více CO2, než se uvolní při její výrobě.

Kalkulačního softwaru KaiCalc

Ti, kteří při plánování svých projektů sázejí na pečlivé plánování, provedení a kvalitu, předcházejí nákladným poruchám nebo dokonce selháním systému, a mohou tak dlouhodobě udržovat stabilní provozní náklady - nebo je dokonce trvale snižovat. Rozhodující je přitom jak výběr správného izolačního materiálu, tak správný výpočet tloušťky izolace. Naše kalkulačka tloušťky izolace poskytuje spolehlivou podporu po celý den.

Přejít na Kaicalc 

Produkty vhodné pro tyto aplikace

Všechny produkty v této skupině výrobků

Vhodné příslušenství pro tento výrobek

Všechny produkty