Výhody produktu

Kaiflex EPDMplus je univerzálním řešením pro izolaci potrubí, která přepravují média s vysokou nebo nízkou teplotou nebo jsou vystavena měnícím se teplotám. I v širokém teplotním rozsahu +150 °C až -50 °C (-200 °C) si elastomerní izolační materiál zachovává svou flebilitu a konstantní tepelnou vodivost λ0 °C ≤0,038 W/(m ·K). Izolace zajišťuje spolehlivý izolační výkon po celou dobu životnosti systému. Struktura uzavřených buněk a nízká tepelná vodivost spolehlivě zabraňují tvorbě kondenzátu a tím zvyšují energetickou účinnost a životnost systému.

Flexibilní použití

Díky této široké teplotní odolnosti splňuje Kaiflex EPDMplus vysoké nároky na stavební technologie v průmyslovém odvětví, a je proto spolehlivou volbou pro izolaci nádrží, kontejnerů, potrubí, jednotek nebo tvarovek, např. v potravinářském, chemicko-farmaceutickém či těžkém průmyslu. V nízkoteplotní technologii se Kaiflex EPDMplus používá jako součást vícevrstvého izolačního systému.

Izolační materiál EPDM však lze instalovat nejen uvnitř, ale i venku. Ve venkovním prostředí existují další požadavky na izolaci - zde je izolační materiál vystaven velkým teplotním výkyvům, UV záření a ozónu. Díky svému materiálovému složení lze Kaiflex EPDMplus v exteriéru používat,a to bez nutnosti dalších nátěrů jako ochranu před UV, ozonem či povětrnostními vlivy.

Snadné zpracování

Díky speciálnímu příslušenství, jako je speciální lepidlo EPDM a páska Kaiflex EPDM, lze materiál rychle a snadno zpracovat.
Prohlášení o životním prostředí (EPD) činí posouzení životnosti izolačního materiálu Kaimann ještě transparentnějším, čímž společnost podporuje plánování a certifikaci trvale udržitelných budov.

Čtěte více
Čtěte více

Nejdůležitější vlastnosti produktu

Pictogram, UV

Venkovní řešení

Ve venkovních aplikacích je izolace vystavena velkým teplotním výkyvům, UV záření, ozónu a povětrnostním vlivům. Kaiflex těmto vlivům spolehlivě odolává.

Pictogram, Temperatur, High

Stálý výkon při vysokých teplotách

Trubky mohou být vystaveny velmi vysokým teplotám. Kaiflex si zachovává své pružné vlastnosti a plnou funkčnost v širokém rozsahu teplot až do + 150 °C.

Piktogram, Tepelná účinnost

Vynikající tepelné hodnoty minimalizují energetické ztráty

Nedostatečně izolovaná technická zařízení generují zvýšené provozní náklady. Kaiflex má nízkou tepelnou vodivost, což vede k nižším energetickým ztrátám a zvyšuje účinnost celé instalace.

Kalkulačního softwaru KaiCalc

Ti, kteří při plánování svých projektů sázejí na pečlivé plánování, provedení a kvalitu, předcházejí nákladným poruchám nebo dokonce selháním systému, a mohou tak dlouhodobě udržovat stabilní provozní náklady - nebo je dokonce trvale snižovat. Rozhodující je přitom jak výběr správného izolačního materiálu, tak správný výpočet tloušťky izolace. Naše kalkulačka tloušťky izolace poskytuje spolehlivou podporu po celý den.

Přejít na Kaicalc 

Produkty vhodné pro tyto aplikace

Všechny produkty v této skupině výrobků

Vhodné příslušenství pro tento výrobek