BLOG
|
25.05.2021

Technische informatie voor het isoleren van luchtkanalen

Zoek uit met welke specifieke vereisten u rekening moet houden.

Waarom worden gebouwen voorzien van een klimaatregeling? Waarom worden luchtverversing installaties geïsoleerd?

De gebouweigenaar of ontwerper bepaalt op basis van de gewenste prestatie welke luchtbehandeling of klimaatinstallatie er wordt geïmplementeerd in het gebouw, rekening houdende met de specifieke gebouwparameters. Ongeachte welke oplossing gekozen wordt, alle systemen zullen geïsoleerd dienen te worden om de luchttemperatuur constant te houden en energieverliezen en emissies te voorkomen.

Content_275_Lueftung1

Naast het verwarmen of koelen van een ruimte is het doel van de beluchting- en klimaatsystemen (HVAC) om een thermisch comfort en een juiste luchtkwaliteit te waarborgen voor alle gebruikers van het gebouw. Deze systemen worden in nagenoeg alle gebouwtypes toegepast, van onderwijs- tot gezondheid gebouw, van commercieel tot woongebouw. De systemen worden gezien als de longen en bloedvaten van een gebouw: al gelang de buitenomstandigheden word er frisse buitenlucht het gebouw in gezogen en verwarmd of gekoeld voordat deze in de ruimtes waarin mensen zich bevinden wordt geleid alwaar deze wordt toegevoegd aan de ruimtelucht of in het systeem wordt hergebruikt.

Luchtverversing installaties, met namen die welke buitenlucht aanzuigen, moeten worden geïsoleerd om de vorming van condensatie tegen te gaan. Dit kan aan de buiten - of aan de binnenkant van het luchtkanaal worden aangebracht. Daar zowel de Kaiflex DUCT plus systemen alsook de Kaiflex Protect Alu-TEC voldoen aan de hoogste hygiëne richtlijnen voldoen (zoals de VDI 6022, hygiëne eisen voor luchtbehandeling installaties), wordt voor deze producten de toepassing aan de binnenzijde aanbevolen. Om condensatie bij buitenlucht toevoer te vermijden wordt het toepassen van gesloten cellen- isolatiemateriaal aanbevolen. Het veelal grote temperatuurverschil tussen het oppervlak van het luchtkanaal en de omgeving alsmede de in ogenschouw te nemen luchtvochtigheid kan bij het beschadigen van de damp remmende laag (bij open cellen- materiaal) of bij onvoldoende werkende lijmverbinding ertoe leiden dat de isolatie doordrenkt raakt met vocht en hierdoor faalt met corrosievorming op de installatie als het uiteindelijke gevolg daar weer van.

De behoefte aan betaalbare, comfortabele en gezonde ruimtes - Een prettige leefomgeving ontwerpen en bouwen!

Gebouwen hebben een grote invloed op het welbevinden van mensen. Vaak worden nog niet eens de basisbehoeften voor een veilige en gezonde leefomgeving gewaarborgd. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op de gebruiker en leiden tot het zogenaamde “Sick- Building- Syndroom”. Naar internationale maatstaven (WHO 1982, MULHAAVE 1989) is er spraken van het “Sick- Building- Syndroom” (SBS), wanneer er meer dan 10 tot 20% van de gebruikers van een gebouw klachten ontwikkelen welke snel verdwijnen nadat ze het gebouw weer hebben verlaten. De redenen daarvoor kunnen zijn een gebrek aan goede geluid en/of warmte isolatie of een ontoereikende luchtvochtigheid welke kan leiden tot schimmelvorming of vochtophoping. De kwaliteit van de binnenruimte- lucht kan zich uitwerken op het comfort, het welbevinden en de productiviteit van de gebouwgebruiker. Met een afdoende isolatie van het HVAC-systeem kan de geluidbelasting sterk gereduceerd worden en het comfort worden verhoogd. Onze geluidsabsorberende isolatiematerialen absorberen de verschillende geluidfrequenties waarmee de nagalmtijd met namen in rechthoekige kanalen wordt gereduceerd en de geluidvoortplanting wordt verminderd.

Geluidsdemping voor verschillende prestatie- eisen

In de dagelijkse praktijk worden we vaak gestresst door een veelheid aan hinderlijk geluid dat we dan vaak als kabaal betitelen. Klinische studies hebben aangetoond dat mensen die voor een langere tijd worden blootgesteld aan hoge geluidniveaus een groter risico ontwikkelen op hartklachten en een lagere stressdrempel hebben.

Content_275_Lueftung3
Op het gebied van installatiebouw en gebouwontwerp nemen de uitdagingen om geluiden te reduceren toe. Menige geluidbron kan liggen in componenten binnen de technische gebouw inrichting of onderdelen van de luchtverversing of klimaatinstallatie. Kaisound biedt met haar geluidsabsorberende eigenschappen al tijdens het ontwerp oplossingen om tegemoet te kunnen komen aan de hoge geluidsabsorberende eisen welke worden gesteld aan een modern gebouw. Kaisound reduceert het optredende lucht en contactgeluid bij de bron van het ontstaan. De excellente geluidabsorptiewaardes alsmede de zeer hoge geluidsisolerende werking (op basis van de visko-elastische eigenschappen) leveren een wezenlijke bijdrage aan een verhoogde comfort en woonkwaliteit.