BLOG
|
18.10.2017

Cała naprzód - razem z materiałami izolacyjnymi Kaiflex dla branży morskiej

Sprawnie realizowane procesy mają ogromne znaczenie dla zastosowań na pełnym morzu.

Statki wycieczkowe, duże jachty, kontenerowce, statki towarowe, fregaty, okręty podwodne i platformy wiertnicze mają bardzo rozbudowane systemy mechaniczne. Są one narażone na największe naprężenia i siły odkształcające, które działają tylko w środowisku morskim. Nowoczesne statki wycieczkowe zabierające na pokład do 10.000 pasażerów i jednostki FPSO (pływające jednostki produkcji, magazynowania i przeładunku) używane do wydobywania, magazynowania i załadunku ropy oraz gazu są bardziej zaawansowane pod względem wyposażenia niż większość hoteli lub zakładów produkcyjnych znajdujących się na lądzie.

Są w nich montowane wszelkiego rodzaje instalacje, takie jak ogrzewanie i klimatyzacja pomieszczeń oraz kompleksowe systemy chłodzenia służące do przechowywania żywności lub do chłodzenia wody pitnej na pokładzie statku. Morskie systemy operacyjne mają do czynienia z podobnymi wyzwaniami jak te na suchym lądzie w kwestii izolacji technicznych. Jednakże surowe środowisko morskie wzmacnia ich wpływ: wysoka wilgotność i wynikająca z niej korozja wpływa na systemy i materiały. Ponadto, istnieją wysokie wymagania dotyczące wpływu na środowisko i - przede wszystkim – ochrony przeciwpożarowej.

Materiał izolacyjny, grubość izolacji i sposób montażu muszą być odpowiednie

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, nie wystarczy samo zamontowanie odpowiedniego materiału izolacyjnego - kluczowe znaczenie mają także grubość i jakość instalacji. Jeśli te trzy elementy nie są skoordynowane, działanie systemu może ulec znacznemu pogorszeniu w stosunkowo krótkim okresie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału izolacyjnego:

Materiały izolacyjne na statkach pasażerskich, wojskowych, towarowych lub transportowych muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Podczas rejsów międzykontynentalnych, są one narażone na mróz wód skandynawskich oraz tropikalne warunki zwrotnikowe, z którymi mają do czynienia w krótkich odstępach czasu, a ich właściwości izolacyjne muszą by zachowane. Podczas działania w gorących i wilgotnych warunkach (np. kuchnie statków) materiały izolacyjne muszą być równie skuteczne jak wobec agresywnych materiałów eksploatacyjnych obecnych w maszynowni. W przypadku izolacji technicznej wewnętrznych instalacji, które działają w sposób ciągły i które przenoszą ciecze chłodzone (świeża woda) albo bardzo zimne (czynniki chłodnicze i gaz), szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie kondensacji lub korozji na powierzchniach.

kaiflex_alunet_sk_maschinenraum

Ponadto, równie ważne są właściwości przeciwpożarowe i zabezpieczenie personelu, ze względu na często ograniczone możliwości akcji ratunkowych i ich opóźnienie czasowe. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) określa, że do izolacji technicznych do zastosowań morskich, preferowane materiały izolacyjne powinny mieć klasyfikację S2, oferując maksymalną ochronę przeciwpożarową. Powinny one także być wolne od halogenów i PCW. Ta ostatnia cecha zapewnia małą gęstość wizualną i agresywność dymów emitowanych podczas spalania - w ten sposób tworząc korzystne warunki do odnalezienia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru na pokładzie oraz zapobiega zatruciom chlorem.

 fluchtweg_schiff

Kaimann - specjalne rozwiązania stosowane w jednostkach wodnych

Na podstawie tych różnorodnych wymagań, firma Kaimann opracowała odpowiedni system, który jest optymalny do stosowania w branży stoczniowej i instalacjach morskich. Rezultatem działań jest produkt Kaiflex HFplus s2 połączony z Kaiflex HFplus Alu-NET SK, wysoce elastyczna pianka na bazie kauczuku syntetycznego z aluminiową powłoką funkcjonalną, która skutecznie chroni przed uszkodzeniem mechanicznym. Materiał izolacyjny jest sklasyfikowany jako s2 i bezhalogenowy. System izolacji Kaiflex spełnia zatem surowe wymagania SOLAS.

 

Struktura zamkniętych komórek tworzywa izolacyjnego wykonanego z syntetycznego kauczuku sprawia, że szczególnie nadaje się ono do izolacji cieplnej na statkach. Dzięki niskiej przewodności cieplnej wynoszącej λ ≤ 0,040 W/(m·K) w 0 °C, czynnik, który ma być chłodzony pozostaje w stałej, niskiej temperaturze; nie ogrzewa się w wyższej temperaturze otoczenia. W tym samym czasie, system izolacyjny zapobiega kondensacji na powierzchni rur, a tym samym chroni przed rdzą i korozją. Jako materiał izolacyjny o zamkniętych komórkach, zapewnia zintegrowana barierę dla pary wodnej, to znaczy jest odporny na działanie wilgoci. Kaiflex HFplus Alu Net SK ma bardzo wysoką odporność na rozproszoną parę wodną wynoszącą μ ≥30,000 co umożliwia długi okres eksploatacyjny systemu. 

Wysoki stopień elastyczności i możliwości adaptacyjne tego systemu dają mu dużą przewagę nad innymi produktami - szczególnie w ciasnych miejscach montażu oraz w skomplikowanych i ściśle przylegających do siebie elementach instalacji, które znajdują się zazwyczaj na jednostkach pływających. Kaiflex HFplus Alu NET SK dostępne w nowej wielkości Kaimann 1,20 m o grubości izolacji 3 mm. Jest zatem idealnym rozwiązaniem zarówno dla instalacji montowanych od początku, jak i przerabianych. Dzięki swojej powłoce, materiał izolacyjny jest również łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu, co jest bardzo ważne zwłaszcza dla jednostek wodnych.

kaiflex_alunet_sk_anwendung
einbau_schiff

Co brać pod uwagę przy wyborze grubości izolacji:

Aby obliczyć właściwą minimalną grubość materiału izolacyjnego, pierwszym krokiem jest uwzględnienie kilku podstawowych parametrów. Niektóre z tych parametrów są bardziej krytyczne niż inne - mogą mieć znaczący wpływ na wydajność izolacyjną izolacji technicznych oraz ich okres eksploatacyjny. Niektóre z parametrów - które należy brać pod uwagę przy obliczaniu grubości izolacji - związane są z budową materiału izolowanego (rury, odpływy, zbiorniki itp.), rodzajem zastosowanego materiału (stal, żelazo, etc.), oraz wymiarów materiału do zaizolowania i temperatury przenoszonego czynnika. Do innych parametrów należą warunki środowiskowe, takie jak temperatura otoczenia, wilgotność, położenie części (pionowe, poziome), powłoki powierzchniowe -jeżeli mają zastosowanie, lokalizacja części (zewnętrzne i wewnętrzne, górne powierzchnie, itp.), przestrzeń pomiędzy częściami, wentylacja pomieszczeń i poszczególnych składników.

Co należy wziąć pod uwagę przy montażu:

W porównaniu ze standardowymi materiałami z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), materiały bezhalogenowe są bardziej wrażliwe Dlatego podczas obchodzenia się z nimi należy wziąć pod uwagę pewne szczególne czynniki podane w naszych wytycznych montażu i obróbki.

Zasadniczo, we wszystkich połączeniach między izolacją a metalem (rurami lub innymi elementami składowymi systemu), konieczne jest zastosowanie specjalnego kleju zalecanego przez producenta materiału izolacyjnego. Stykające się krawędzie są dokładnie uszczelniane za pomocą specjalnego kleju Kaiflex 494 HHF. Jeżeli klej zostanie nałożony prawidłowo, nie będzie konieczne korzystanie ze środków ściągających lub powłok. Jednakże, jeśli są one wymagane dla zapewnienia ochrony lub właściwej estetyki, środki ściągające lub powłoki należy stosować tylko od 24 do 36 godzin po nałożeniu kleju.