BLOG
|
15.03.2021

Hatékony hangszigetelés az épületgépészetben

Az épületek hangszigetelésére vonatkozó követelmények ma magasabbak, mint néhány évvel ezelőtt. Kimutatták, hogy a zaj befolyásolja az életminőséget és a kikapcsolódást. A hatékony hangszigetelés és csillapítás növeli az épületeket, növeli a termelékenységet és a felhasználók jólétét, és csökkenti a stresszel kapcsolatos egészségügyi kockázatokat. A hangszigeteltségeket már korai szakaszban figyelembe kell venni, különösen a veszélyeztetett terek és a munkakörnyezet területén.

Mi a hang?

A frekvencia a Hertzben (Hz) mért hanghullámok másodpercenkénti száma (Hertz = 1 rezgés másodpercenként). Fontos tudni, hogy minden hang hanghullámból áll, amelyet hullámhossz (1/wl = frekvencia) és amplitúdó, a hanghullám kifejezése határoz meg. A körülbelül 16 Hz-es (alacsony tónusú) és körülbelül 16 000 Hz (magas hangok) tartomány frekvenciáit az emberek érzékelik. Az építőiparban a frekvenciatartomány 100 Hz és 5000 Hz között van.

Frequenz_Schallschutz

A zaj méréséhez frekvenciaértékelő szűrőket használnak az épülettechnológiában, amelyek kapcsolatot létesítenek a hangnyomásszint és az emberileg érzékelt tartomány között. Ez az úgynevezett A-szűrő korrigálja a hangnyomás szintjét egy bizonyos frekvenciatartományban, és gyengíti a magas és alacsony frekvenciákat.

Így a hangnyomásszint emberi érzékelése hangszintekké alakítható, amelynek mértékegysége dB(A) színekkel leképezhető. A frekvenciától függően az emberi hallás ugyanolyan hangnyomású hangokat érzékel, mint a különböző hangerő-szintek. Lakóépületekben és szállodákban a zajokat már a >30 dB(A) feletti tartományban zavarónak tartják.

A zavaró tényezők az épületben: test-, és léghangok

Az épületek zaját gyakran az alacsony vagy rosszul szigetelt háztartási létesítmények okozhatják, mint például a vízellátási-, és a csatornahálózatok. Annak érdekében, hogy a zajszint egy épületben a lehető legalacsonyabb legyen, van néhány szempont, amit figyelembe kell venni az épülettechnológiában. A léghang és a testhang fontos az egészségügyi technológia számára.

léghang akkor keletkezik, amikor a hang közvetlenül a levegőbe kerül a szerelési helyiségben, és így behatol az előtte lévő falfelületbe. Ez a fajta hang az emberi fül által érzékelhető.

testhang esetében hang a függesztő rendszeren keresztül, például a csőbilincsek továbbítják. A testhangot az emberi hallás nem érzékeli, de fizikailag hatása van az emberi szervezetre és zavarónak tartják. A falak és a padló átsugározza a test hang-ját a levegőben, léghanggá alakítva át.

A zajtípusokat okozhatja például a függőlegesen vezetett csöveken keresztül, a közeg zuhanásos áramlása (esési zaj), a ejtőcső végíveibe az ütközés (testhang zaj), vagy egyszerűen csak áramló víz (áramlási zaj). Ezen zajtípusok hatékonyan csök-kenthetőek, hatékony védelmi megoldással, például a cső hangszigetelésével.

Luftschall_Schallschutz
Koerperschall_Schallschutz

A hangszint csökkentésének láthatóvá tétele

Ennek a csökkentésnek az egyértelmű bemutatása érdekében az A zajszint csök-kentését (dB (A) használják paraméterként az emberi hallás észlelt zajcsökken-tésének döntő mércéjeként. Kizárólag a mérésekhez használt zajspektrumra vonatkozik. Egy másik intézkedés a frekvenciafüggő behelyezési szigetelési intézkedés. A frekvencia-kapcsolódó meghatározott bevezető szigetelési intézkedés lehet képviselni formájában egy diagram, amely azt jelenti, hogy csökkenti a telepítés hangszint (léghang) egy test hangszigetelő cső szigetelés, mint egy hiányzó. A behelyezési szigetelés mértéke frekvenciafüggő. Például az épülettechnológia különböző telepítési változatai, mint például a vakolat alatti telepítés, már most is hatalmas hatással lehetnek a behelyezési csillapításra. Alapvetően mind a behelyezési szigetelés mérete, mind az A-hangszint csökkentése mindig szükséges az építési termékek hangszigetelésének értékeléséhez.

Einfuegungsdämmass_Schallschutz

Milyen jogi követelményeket és előírásokat kell betartani a lefolyó és a szennyezett vízvezetékek tekintetében?

A hangszigetelésre vonatkozó szabványok és iránymutatások nagy érdeklődést mutatnak Németországban. Különbséget kell tenni a DIN 4109, A VDI 4100, a DIN EN 14366 és a DIN 1986-100/DIN EN 12056 között. Annak érdekében, hogy a lakóépületekben a legmagasabb minőségi előírásoknak megfeleljenek, mind a négy szabványnak a lehető legnagyobb mértékben meg kell felelnie. Az épületgépészeti rendszerek hangszigetelésére, valamint a vízszereléshez szükséges szerelvényekre és berendezésekre vonatkozó minimumkövetelményeket a DIN 4109 "Mélyépítés hangszigetelése" szabályozza. 2020 augusztusa óta a DIN 4109 újonnan közzétett 5. része is fokozott zajszigetelési követelményeket támaszt. A Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség szerint a DIN 4109 követelményeinek célja annak biztosítása, hogy az úgynevezett "sérülékeny szobákban", például nappalikban és hálószobákban, irodákban vagy betegszobákban élő személyeket hangátvitellel védjék az "ésszerűtlen kellemetlenségektől". Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg a DIN 4109 minimális követelményeinek, nem engedélyezettek szennyvízcsöveken való használatra.

Ezenkívül Németországban a VDI 4100-at használják követelményként. A VDI három hangszigetelési szintet különböztet meg a szilárd fal mögötti méréshez (SSt I-III) és két hangszigetelési szint között, amelyek közvetlenül a csővezetéken mérhetők (SSt EB I-II). A családi házakban a hangszigetelés szintje <30 dB(A) (SSt I) és <24 dB(A) (SSt III) között van, dupla és sorházakban, ezek az értékek <30 dB(A) és <22 dB(A) között vannak a <35 dB(A) és <30 db(A) (SSt EB I-II) közötti tulajdonság esetében. A DIN EN 14366 egy olyan módszert is megállapít, amellyel a szenny-, és csapadékvíz vezetékrendszerekben keletkező lég- és testzaj laboratóriumi körülmények között mérhető. Ezenkívül a DIN 1986-100/DIN EN 12056 szabályozza az épületek szükséges épület- és telekelvezető vagy vízelvezető rendszereit.

Hangszigetelési megoldások a Kaimann épülettechnológiában

A Kaimann termékek kétféle zajcsökkentő alkalmazáshoz használhatóak: hangelnyeléshez és hangszigeteléshez. Míg a hangelnyelés csökkenti a hangener-giát hőenergiává alakítva át általában, hangszigetelés pajzsként akadályozza meg a testhang terjedését a levegőben.

Kaivenience elasztomer szintetikus kaucsuk alapú hangszigetelési rendszer, nyitott pórusú, hidrofób és rugalmas hangszigetelő anyagon alapul. Szigetelés után a Kaivenience, biztosítja a testzaj rezgés felvételet, és így hatékonyan enyhíti a levegőben lévő léghang zajt: Legyen szó esésről, ütésről vagy áramlási zajról – a rendszer hatékony zajcsökkentést biztosít még különböző frekvenciákon is. A könnyű műanyag szennyvízrendszerben 2 l/s vízáramlással az Kaivenience akár 15 dB(A) szintcsökkenést is elér a szerelési helyiségben és akár 18 dB(A) a beépítési fal mögötti helyiségben.

Kaimann_Schallschutz_Produkte

Kaiflex KKplus s2 -t hűtő- és légkondicionáló rendszerekben használják csövek és légcsatornák szigetelésére forgalmas köz- és kereskedelmi épületekben, például repülőtereken, nagy irodakomplexumokban, szállodákban, de lakóépületekben, ipari létesítményekben és hajógyártásban is. A Kaiflex KKplus s2 megakadályozza a harmatponti párakicsapódás képződését, emellett hőszigetelő képessége kitűnő, így alkalmazása jelentős energia megtakarítást eredményez, akusztikus funkciót is ellát, elnyeli a vezetékben áramló közeg áramlási zajait és csökkenti a rendszer rezgéseit.