NEWS
|
01.06.2021

Kaiflex HT s2 erstatter Kaiflex HTplus

Pålidelig brandsikring i hh. til klasse CL-s2, d0, det er hvad Kaimann GmbH tilbyder med sit nye isoleringsmateriale Kaiflex HT s2, der rulles ud på markedet, den 1. maj 2021 som erstatning for Kaiflex HTplus. Dette isoleringsmateriale med lav røgudvikling er desuden selvslukkende, drypper ikke brændende og opfylder dermed de skærpede krav til materialer med „lav flammespredningsevne“ indenfor alle dimensioner i hh. til de tyske tekniske bygningsregler MVV TB. De skærpede regler kræver at byggematerialer med lav flammespredning ved byggeforetagender, der kræver tilladelse, som fx nybygning eller renovering og ændringer af bestående substans, skal opfylde de nye normer C/CL-s2, d0.

Ligesom det hidtidige produkt Kaiflex HTplus, er den nye produktfamilie Kaiflex HT s2 et universelt anvendeligt isoleringsmateriale til beskyttelse af indre rørledninger, fx drikkevand, koldt og varmt vand, foruden varmerør i private og erhvervsejendomme Det velkendte og pålidelige slange-sortiment inden for VVS, varme og klima tilbyder løsninger indenfor alle anvendelsesområder, der er omfattet af til den tyske bygnings-energi-loven GEG, og er således velegnet til fx anvendelse i klasse A med 100 % isoleringstykkelse i uopvarmede kælderlokaler. Takket være Kaiflex HT s2’s varmeisoleringsværdi ligger varmeledningsevnen konstant indenfor alle dimensioner lJ på +40 °C ≤ 0,040 W/(m×K). Dermed kan bygningens energiudgifter sænkes betydeligt allerede gennem isolering af de tilgængelige rørledninger. Samtidigt sørger den lave varmeledningsevne for at de definerede temperaturer for koldtvandsrør (DIN 1988-200) såvel som varmtvandsrør (DIN EN 806-2) er sikret konstant, således at legionella forebygges. Kaiflex HT s2 indeholder hverken gasser som CFC, H-CFC eller fibre og bidrager derved til et godt indeklima.

Ydedygtig og mangesidet

Takket være sin lukkede cellestruktur fungerer det grå slangesortiment som dampspærre og forhindrer dannelse af kondens og korrosion (CUI-corrosion under insulation). Kaiflex HT s2 produkter er principielt antimikrobielle og beskytter derved pålideligt mod svamp og bakterier uden anvendelse af biocider. Desuden minimerer isolationsmaterialet uønsket støj fra ledninger med væske, såsom klukke- eller knækkelyde. Således er Kaiflex HT s2 det optimale materiale for bygherrer, der sætter pris på en effektiv energiomsætning og høj standard indenfor lydisolering.