Bij het isoleren van pijpleidingen in de koel- en cryogene technologie moet rekening worden gehouden met talrijke en uiteenlopende eisen. Zo moet het gebruikte isolatiemateriaal er zelf voor zorgen dat de lage temperatuur van het te vervoeren medium, die soms kritiek is, over een lange afstand constant blijft. Hieronder vallen bijvoorbeeld vloeibaar aardgas (LNG/LPG), ethyleen en ammoniak, die in tal van industriële processen worden gebruikt. Daarom mag enerzijds het gebruikte isolatiemateriaal de koude niet van binnen naar buiten geleiden, en anderzijds mag de buitentemperatuur het medium niet opwarmen.

Aangezien veel van de vervoerde media kritisch zijn, b.v. zeer ontvlambaar, is het des te belangrijker dat er geen lekken optreden. De gebruikte isolatie moet de belangrijkste oorzaak van lekkage door corrosie in het gebied van de pijpleidingen op betrouwbare wijze voorkomen. Als de bijbehorende pijpleidingen onvoldoende of slecht geïsoleerd zijn, kan dit ook leiden tot grote energieverliezen, schommelingen in de processtroom en - doordat in extreme gevallen zeer ontvlambare gevaarlijke stoffen ontsnappen - tot het volledig uitvallen van de installatie en dus tot hoge kosten.

Kaiflex isolatiematerialen zijn bij uitstek geschikt voor de professionele isolatie van cryogene systemen. Dankzij hun lage warmtegeleidingscoëfficiënt, hun hoge waterdampdiffusieweerstand en hun gesloten-cellenstructuur voldoen zij aan alle bovengenoemde criteria.

Energie-efficiëntie

Optimale technische isolatie kan een duurzame ondersteuning bieden om energieverliezen in een gebouw of operationeel systeem op lange termijn laag te houden. Kostenbesparende maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie en de systeemprestaties kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door het gehele leidingnet met Kaiflex te isoleren. Dankzij het lage warmtegeleidingsvermogen van maximaal λ ≤0,033 (W/m·K) en de dus zeer goede thermische prestaties kan het energiebudget al met een minimale dikte van de isolatielaag duurzaam worden geoptimaliseerd, zoals het volgende voorbeeld aantoont: Een ongeïsoleerde buis DN 50 heeft een jaarlijks energieverbruik van 172,2 kWh per meter buis. Bij een warmteprijs van 0,24€/kWh resulteert dit in kosten van 41,33 euro per meter en per jaar. Wordt de leiding daarentegen ommanteld met een 19 mm dik isolatiemateriaal Kaiflex, dan daalt het energieverbruik tot 39 kWh en de bedrijfskosten tot 9,36 euro per meter en per jaar (omgevingstemperatuur: 23 °C, mediumtemperatuur: 6 °C, rel. luchtvochtigheid: 75 % systeemuren: 6.000 h). Dit betekent dat 77 procent van de kosten kan worden bespaard en dat het gebruik van Kaiflex zichzelf al na korte tijd heeft terugverdiend.

Lees meer
Lees minder
Thermal efficiency
Corrsion

Corrosiebescherming

Corrosieprocessen onder isolatie behoren tot de verborgen en bijzonder kritische schadeprocessen. Vooral koelinstallaties, cryogene installaties en installaties met wisselende temperaturen, d.w.z. installaties die de neiging hebben via de isolatie vocht uit de lucht te onttrekken, lopen gevaar. De corrosiebeschermingssystemen van Kaimann spelen een belangrijke rol in de bescherming van het materiaal onder de isolatie en verminderen zo het risico op verschillende soorten corrosie (bv. zuurstof- of scheurcorrosie) en op dure systeemschade en uitvaltijd. De gesloten-cellenstructuur zorgt voor een betrouwbare dampbarrière, beschermt op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vocht en heeft een chemisch neutrale pH-waarde van ongeveer 7. Daardoor werken zij zure of alkalische corrosie niet in de hand. De beschermende coatings van Kaifinish bieden bescherming tegen corrosie door afscherming, d.w.z. isolatie van het buisoppervlak door uitsluiting van lucht en vocht.
Lees meer
Lees minder

Voorkoming van condensatie

Om de thermische prestaties van een isolatiemateriaal op lange termijn te garanderen, is het belangrijk dat het naast het warmtegeleidingsvermogen ook een hoge waterdampdiffusieweerstand heeft. Dit beschermt ook de koel- en airconditioningsystemen tegen condensatie en corrosie van de leidingen. De gesloten-cellenstructuur van Kaiflex wordt gevormd door afzonderlijke, op zichzelf staande cellen. Daardoor beschikt het isolatiemateriaal "van nature" al over een veilige dampbarrière over de hele dikte van de isolatielaag en biedt het een waterdampdiffusieweerstand tot μ ≥10.000. Kaiflex kan tijdens zijn levensduur niet doorweekt raken en behoudt zijn uitstekende isolerende werking. Het resultaat: Kaiflex-isolatie op koudedragende leidingen verhoogt de levensduur van technische installaties en voorkomt bovendien vochtschade aan de armaturen van het gebouw.
Lees meer
Lees minder
Condensation
Surface protection

Bescherming van het oppervlak

Kaimann ommantelingen combineren hoogwaardige isolatie-eigenschappen met een veerkrachtige oppervlaktebescherming. Dankzij zeer goede waarden voor bijvoorbeeld breukrek en trekrek of perforatieweerstand zijn de isolatie en de leidingen eronder bij buitengebruik optimaal beschermd tegen mechanische beschadiging en de gevolgen van UV-straling en verwering. In gebouwen is de oppervlaktebescherming overtuigend door haar uiterlijk, dat zich bij openlegging harmonieus in het totaalbeeld voegt. Kaiflex Protect-systemen zijn ook een goed alternatief voor conventionele isolatiemantels, omdat de dikte van de isolatielaag niet hoeft te worden vergroot en er geen luchtspleet nodig is als gevolg van de installatie. Dankzij de duurzaamheid van de isolatiematerialen zijn er geen nazorgkosten: Als de Kaiflex-mantels niet worden beschadigd, kan worden uitgegaan van een lange levensduur zonder veranderingen van de technische eigenschappen.
Lees meer
Lees minder

Geluidsisolatie

Doeltreffende geluidsisolatiemaatregelen voor gebouwen en bedrijfssystemen verhogen de waarde van gebouwen, verhogen de productiviteit en het welzijn van de gebruikers en verminderen stressgerelateerde gezondheidsrisico's en het aantal arbeidsongevallen. Daarom moet gebruik worden gemaakt van doeltreffende geluidsisolatieoplossingen die voldoen aan de strenge wettelijke voorschriften, met name in de ruimten die bescherming behoeven en in de werkomgeving. Kaimann isolatiematerialen leveren hieraan een waardevolle bijdrage doordat ze voor twee soorten geluiddempende maatregelen worden gebruikt: Geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Terwijl geluidsabsorptie gewoonlijk de geluidsenergie vermindert door deze om te zetten in warmte, schermt geluidsisolatie de voortplanting van luchtgeluid en contactgeluid af door een barrière te vormen. Dit betekent dat planners en constructeurs aan de veilige kant zijn, aangezien de geluidsisolatieoplossingen ervoor zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.
Lees meer
Lees minder
Noise protection
Fire protection

Brandbeveiliging

Kaimann maakt het gemakkelijker om de brandveiligheidsdoelstellingen van DIN EN 13501-1 te bereiken en bespaart bovendien tijd en geld. Omdat: Voor de onderverdeling van leidingsystemen in wand- of plafonddoorvoeringen is geen verandering van materiaal of fabrikant nodig. Kaimann levert gecoördineerde systeemoplossingen voor veilige brandbeveiliging, persoonsbeveiliging en installatiebeveiliging, bestaande uit innovatieve isolatiematerialen en bijpassende accessoires zoals leidingdragers, lijmen en tape. Met de rookontwikkelingsklassen s1 ("geringe rookontwikkeling") en s2 ("beperkte rookontwikkeling") voldoen de isolatiematerialen daarmee aan de hoogste Europese rookspecificaties en bieden ze voor verschillende buisdoorvoeringen een brandwerendheid van minstens 90 minuten of 120 minuten - tot een buitenbuisdiameter van 133 mm bij staal en 42 mm bij koper zelfs zonder extra brandwerende mat bij buisdoorvoeringen met Kaiflex KKplus s1 of Kaiflex KKplus s2. Voor grotere pijpdiameters en bij het doorvoeren van lichte scheidingswanden of voor het afscheiden van brandbare pijpsystemen wordt ook het "Kaiflex Pyrostar" verbindingssysteem gebruikt.
Lees meer
Lees minder

Duurzaamheid

Van thermische prestaties tot weinig vervuiling en milieuvriendelijke productie - er zijn vele facetten waarmee rekening moet worden gehouden om een product of gebouw als duurzaam te laten certificeren - bijvoorbeeld volgens DGNB, BREEAM of LEED. Hoe levert Kaimann zijn bijdrage? Met de Environmental Product Declarations (EPD) wordt de levenscyclusanalyse van Kaimann isolatiematerialen nog transparanter, waarmee de onderneming de planning en certificering van duurzame gebouwen ondersteunt. Kaiflex isolatiematerialen verminderen de CO2-uitstoot tot 660 kg gedurende hun levensduur van 20-30 jaar en besparen tot 580 keer de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij hun productie. Dit is zowel goed voor het milieu als voor de kostenbalans van bedrijven en exploitanten van gebouwen. Kaiflex biedt ook voordelen voor de gezondheid dankzij zijn specifieke structuur: door zijn gesloten-cellen-karakter is het vrij van stof en vezels voor hygiënische vereisten tijdens de installatie en tijdens de werking van het systeem. Zonder toevoegingen bieden de isolatiematerialen een uitstekende bescherming tegen schimmel- en bacteriegroei en verhogen zij zo de kwaliteit van de binnenlucht.
Lees meer
Lees minder
Sustainbility

Isolatiedikte calculator KaiCalc

Wie bij de planning van zijn projecten vertrouwt op zorgvuldige planning, vakmanschap en kwaliteit, voorkomt kostbare systeemstoringen of zelfs uitval en kan zo de bedrijfskosten op lange termijn stabiel houden - of zelfs duurzaam verlagen. Doorslaggevend hiervoor is zowel de keuze van het juiste isolatiemateriaal als de juiste berekening van de isolatiedikte. Onze isolatiedikte calculator biedt betrouwbare ondersteuning de klok rond.

Ga naar Kaicalc 

Geschikte producten voor deze toepassing

Alle producten

Service Centrum

Download centrum
Filters
Soort document
 • Technische documentatie
 • Montage-informatie
 • Productdocumentatie
 • Filter wissen
Producten
 • Kaiflex EPDMplus
 • Kaiflex EPDMplus Tape
 • Kaiflex KKplus s1
 • Kaiflex KKplus s1 Tape
 • Kaiflex KKplus s2
 • Kaiflex KKplus s2 Tape
 • Kaiflex ST
 • Kaiflex ST s2
 • Kaiflex Speciale lijm 414
 • Kaiflex Speciale lijm 415
 • Kaiflex Speciale lijm EPDM
 • Kaiflex ST Tape
 • Messenset
 • Kwast
 • Keramisch mes
 • Gelstift
 • Lijmpomp
 • Kaiflex reinigingsmiddel
 • Kaiflex FT
 • Kaiflex RT-KKplus
 • Kaiflex RT-ST
 • Kaiflex RT-KKplus s1/s2
 • Kaiflex Speciale lijm 515 ECO
 • Matmes
 • Protect (R) HD
 • Kaiflex Pyrostar
 • BMK brandwerende massa
 • Filter wissen
Leeg alle filters

Meer toepassingen

Picto Indutsry
Bedrijfstechniek

De eisen die aan isolatiematerialen worden gesteld in de voedingsmiddelenindustrie, de chemische/farmaceutische industrie en de energiesector zijn bijzonder hoog: de technische systemen en pijpleidingen in deze sectoren worden blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen of zeer lage temperaturen.

Picto Marine
Scheepsbouw

Isolatiematerialen in maritieme omgevingen moeten aan bijzonder hoge eisen voldoen. Tijdens een intercontinentale overtocht moeten zij binnen zeer korte tijd zowel ijzige temperaturen in de noordse wateren als tropische milieu-invloeden doorstaan zonder hun isolerende functie te verliezen.

Picto OEM
OEM

In verschillende veeleisende industrietakken zoals het spoorwegvervoer, de automobielindustrie en de apparaten- en installatietechniek zijn de isolatiematerialen van Kaimann belangrijke componenten voor een hoogwaardig eindproduct.