Kylmä- ja kryotekniikan putkistojen eristämisessä on otettava huomioon lukuisia ja erilaisia vaatimuksia. Esimerkiksi käytettävän eristysmateriaalin on itse varmistettava, että kuljetettavan väliaineen alhainen lämpötila, joka on joskus kriittinen, pysyy vakiona pitkän matkan ajan. Näihin kuuluvat esimerkiksi nesteytetty maakaasu (LNG/LPG), eteeni ja ammoniakki, joita käytetään lukuisissa teollisuusprosesseissa. Siksi käytetty eristemateriaali ei saa johtaa kylmää sisältä ulos, ja toisaalta ulkolämpötila ei saa lämmittää väliaineen lämpötilaa.

Koska monet kuljetettavista väliaineista ovat kriittisiä, esim. helposti syttyviä, on sitäkin tärkeämpää, ettei vuotoja tapahdu. Käytettävän eristeen on estettävä luotettavasti korroosion aiheuttama vuotojen pääsyy putkistojen alueella. Jos vastaavat putkistot on eristetty puutteellisesti tai väärin, tämä voi myös johtaa suuriin energiahäviöihin, prosessivirtauksen vaihteluihin ja - ääritapauksissa erittäin helposti syttyvien vaarallisten aineiden vuotamisen vuoksi - laitoksen täydelliseen toimintahäiriöön ja siten korkeisiin kustannuksiin.

Kaiflex-eristysmateriaalit soveltuvat erinomaisesti kryogeenisten järjestelmien ammattimaiseen eristämiseen. Alhaisen lämmönjohtavuutensa, korkean vesihöyryn diffuusiokestävyytensä ja suljetun solurakenteensa ansiosta ne täyttävät kaikki edellä mainitut kriteerit.

Energiatehokkuus

Optimaalinen tekninen eristys voi tukea kestävästi rakennuksen tai käyttöjärjestelmän energiahäviöiden pitämistä alhaisina pitkällä aikavälillä. Energiatehokkuutta ja järjestelmän suorituskykyä parantavat kustannussäästötoimenpiteet voidaan toteuttaa helposti eristämällä koko putkiverkosto Kaiflexilla. Alhaisen, jopa λ ≤0,033 (W/m·K) lämmönjohtavuuden ja näin ollen erittäin hyvän lämpötehokkuuden ansiosta energiataloutta voidaan optimoida kestävästi jo pienimmällä eristekerroksen paksuudella, kuten seuraava esimerkki osoittaa: Eristämättömän DN 50 -putken vuotuinen energiankulutus on 172,2 kWh putkimetriä kohti. Kun lämmön hinta on 0,24 €/kWh, kustannukset ovat 41,33 euroa metriä ja vuotta kohti. Jos taas putki koteloidaan 19 mm paksulla Kaiflex-eristemateriaalilla, energiankulutus vähenee 39 kWh:iin ja käyttökustannukset 9,36 euroon metriä ja vuotta kohti (ympäristön lämpötila: 23 °C, väliaineen lämpötila: 6 °C, suhteellinen ilmankosteus: 75 %, järjestelmän käyttötunnit: 6 000 h). Tämä tarkoittaa, että 77 prosenttia kustannuksista voidaan säästää, ja Kaiflexin käyttö on maksanut itsensä takaisin jo lyhyen ajan kuluttua.

Lue lisää
Lue vähemmän
Thermal efficiency
Corrsion

Korroosiosuojaus

Eristeiden alla tapahtuva korroosio on yksi piilossa olevista ja erityisen kriittisistä vaurioitumisprosesseista. Erityisen riskialttiita ovat jäähdytys-, kryo- ja vaihtolämpölaitokset eli laitokset, joilla on taipumus imeä kosteutta ilmasta eristeen läpi. Kaimannin korroosiosuojajärjestelmillä on merkittävä rooli eristeen alla olevan materiaalin suojaamisessa, mikä vähentää erilaisten korroosiotyyppien (esim. happi- tai halkeamakorroosio) riskiä sekä kalliita järjestelmävahinkoja ja seisokkiaikoja. Suljettu solurakenne muodostaa luotettavan höyrysulun, suojaa luotettavasti kosteuden tunkeutumiselta ja sen kemiallisesti neutraali pH-arvo on noin 7. Näin ollen ne eivät suosi hapon tai emäksen aiheuttamaa korroosiota. Kaifinish-suojapinnoitteet suojaavat korroosiolta suojaamalla eli eristämällä putken pinnan ilmaa ja kosteutta.
Lue lisää
Lue vähemmän

Kondensaation estäminen

Eristemateriaalin lämpökyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä on tärkeää, että lämmönjohtavuuden lisäksi sillä on korkea vesihöyryn diffuusiokestävyys. Tämä suojaa myös jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiä kondensaatiolta ja putkien korroosiolta. Kaiflexin suljettu solurakenne muodostuu yksittäisistä, itsenäisistä soluista. Näin ollen eristemateriaalissa on jo "luonnostaan" koko eristekerroksen paksuuden kattava varma höyrynsulku, ja sen vesihöyryn diffuusiokestävyys on jopa μ ≥10 000. Kaiflex ei voi kastua käyttöikänsä aikana ja säilyttää erinomaisen eristyskykynsä. Tulos: Kaiflex-eristys kylmää johtavissa putkissa pidentää teknisten asennusten käyttöikää ja estää myös rakennuksen kalusteiden ja varusteiden kosteusvaurioita.
Lue lisää
Lue vähemmän
Condensation
Surface protection

Pinnan suojaus

Kaimann-verhouksissa yhdistyvät tehokkaat eristysominaisuudet ja joustava pintasuojaus. Erittäin hyvien arvojen, kuten murtovenymän ja vetovenymän tai lävistyskestävyyden, ansiosta eristys ja sen alla olevat putkistot ovat optimaalisesti suojattuja mekaanisia vaurioita sekä UV-säteilyn ja sään vaikutuksia vastaan ulkokäytössä. Rakennuksissa pintasuojaus vakuuttaa ulkonäöllään, joka avattuna sulautuu harmonisesti kokonaisuuteen. Kaiflex Protect -järjestelmät ovat myös hyvä vaihtoehto perinteiselle eristevaipalle, koska eristekerroksen paksuutta ei tarvitse lisätä eikä asennuksesta aiheutuvaa ilmarakoa tarvita. Eristysmateriaalien kestävyyden ansiosta jälkikustannuksia ei synny: Jos Kaiflex-vaippa ei vaurioidu, voidaan olettaa, että sen käyttöikä on pitkä ilman teknisten ominaisuuksien muuttumista.
Lue lisää
Lue vähemmän

Äänieristys

Rakennusten ja käyttöjärjestelmien tehokkaat äänieristystoimenpiteet parantavat rakennusten arvoa, lisäävät käyttäjien tuottavuutta ja hyvinvointia sekä vähentävät stressiin liittyviä terveysriskejä ja työtapaturmien määrää. Siksi olisi käytettävä tehokkaita äänieristysratkaisuja, jotka täyttävät tiukat lakisääteiset vaatimukset, erityisesti suojausta vaativissa tiloissa ja työympäristössä. Kaimannin eristysmateriaalit ovat arvokas panos tähän, sillä niitä käytetään kahdenlaisiin melunvaimennustoimenpiteisiin: Äänenvaimennus ja äänieristys. Äänenvaimennus vähentää äänienergiaa yleensä muuttamalla sen lämmöksi, mutta äänieristys suojaa ilma- ja rakenneäänen etenemistä luomalla esteen. Tämä tarkoittaa, että suunnittelijat ja valmistajat ovat varmalla puolella, sillä äänieristysratkaisut varmistavat lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.
Lue lisää
Lue vähemmän
Noise protection
Fire protection

Palontorjunta

Kaimann helpottaa DIN EN 13501-1 -standardin mukaisten palosuojaustavoitteiden saavuttamista ja säästää aikaa ja rahaa. Koska: Seinän tai katon läpivienneissä olevien putkijärjestelmien osien osastoinnissa ei tarvitse vaihtaa materiaalia tai valmistajaa. Kaimann toimittaa turvalliseen palontorjuntaan, henkilösuojaukseen ja järjestelmien suojaukseen koordinoituja järjestelmäratkaisuja, jotka koostuvat innovatiivisista eristysmateriaaleista ja niihin sopivista lisävarusteista, kuten putkipidikkeistä, liimoista ja teipistä. Savunkehitysluokkien s1 ("vähäinen savunkehitys") ja s2 ("rajoitettu savunkehitys") ansiosta eristemateriaalit täyttävät korkeimmat eurooppalaiset savunpoistovaatimukset ja tarjoavat vähintään 90 minuutin tai 120 minuutin palonkestävyyden erilaisissa putkien läpivientiratkaisuissa - jopa putken ulkohalkaisijaan 133 mm asti teräkselle ja 42 mm asti kuparille jopa ilman ylimääräistä palosuojamattoa, kun putkien läpivienti tehdään Kaiflex KKplus s1:llä tai Kaiflex KKplus s2:lla. Suurempien putkihalkaisijoiden osalta ja kun putki kulkee kevyiden väliseinien läpi tai palavien putkijärjestelmien väliseiniin, käytetään myös Kaiflex Pyrostar -sidosjärjestelmää.
Lue lisää
Lue vähemmän

Kestävä kehitys

Lämpötehokkuudesta vähäpäästöisyyteen ja ympäristöystävälliseen valmistukseen - on monia näkökohtia, jotka on otettava huomioon, jos tuote tai rakennus halutaan sertifioida kestäväksi - esimerkiksi DGNB:n, BREEAMin tai LEEDin mukaan. Miten Kaimann antaa panoksensa? Ympäristötuoteselosteiden (EPD) avulla Kaimannin eristemateriaalien elinkaariarvioinnista tulee entistä läpinäkyvämpi, ja yritys tukee näin kestävien rakennusten suunnittelua ja sertifiointia. Kaiflex-eristemateriaalit vähentävät hiilidioksidipäästöjä jopa 660 kg niiden 20-30 vuoden käyttöiän aikana ja säästävät jopa 580 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin niiden valmistuksen aikana vapautuu. Tämä on hyväksi sekä ympäristölle että yritysten ja rakennusten ylläpitäjien kustannustasapainolle. Kaiflex tarjoaa myös terveyshyötyjä erityisen rakenteensa ansiosta: suljetun solurakenteensa ansiosta se on pöly- ja kuituvapaa, mikä takaa hygieniavaatimukset asennuksen ja järjestelmän käytön aikana. Ilman lisäaineita eristemateriaalit suojaavat erinomaisesti homeen ja bakteerien kasvua vastaan ja parantavat siten sisäilman laatua.
Lue lisää
Lue vähemmän
Sustainbility

Eristepaksuuslaskurimme KaiCalc

Ne, jotka luottavat huolelliseen suunnitteluun, ammattitaitoon ja laatuun hankkeitaan suunnitellessaan, ehkäisevät kalliita järjestelmähäiriöitä tai jopa vikoja ja voivat siten pitää käyttökustannukset vakaina pitkällä aikavälillä - tai jopa alentaa niitä kestävästi. Ratkaisevaa on sekä oikean eristemateriaalin valinta että eristepaksuuden oikea laskenta. Eristepaksuuslaskurimme tarjoaa luotettavaa tukea ympäri vuorokauden.

Siirry osoitteeseen Kaicalc 

Related products

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Schriftindustrie.

Kaikki tuotteet

Service center

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Schriftindustrie.

Lataa keskus
Filters
Asiakirjan tyyppi
 • Kokoonpanotiedot
 • Tuoteasiakirjat
 • Tekninen dokumentaatio
 • Tekninen artikkeli
 • Tyhjennä suodatin
Tuotteet
 • Liimapumppu
 • Harja
 • Veitsisetti
 • Mattoveitsi
 • Keraaminen veitsi
 • Geelikynä
 • Kaiflex puhdistusaine
 • Kaiflex erikoisliima 515 ECO
 • Tyhjennä suodatin
Tyhjennä kaikki suodattimet

Other application areas

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Schriftindustrie.

Käyttötekniikka
Laivanrakennus
OEM