NEWS
|
25.11.2022

Kaiflex producten met transparante ecologische balans

Het milieu en de gezondheid beschermen en tevens de bedrijfskosten minimaliseren: duurzaam handelen en bouwen winnen meer en meer aan betekenis. Daarom ondersteunt Kaimann de succesvolle gebouwcertificeringen zoals de DGNB of BREEAM vanaf nu optimaal: Ten behoeve daarvan stelt het Instituut Bouwen en Milieu (IBU) productdeclaraties op voor het Kaiflex assortiment. Met deze zogenaamde Environmental Product Declarations (EPD) wordt de duurzaamheid van de Kaimann isolatieproducten noch transparanter.

EPD’s leveren als milieukenmerken omvangrijke informatie over producten welke relevant zijn voor het bouwen van duurzame gebouwen en voor gebouwcertificeringen. Daarmee verschaffen ze duidelijkheid betreffende de ecologische balans: De gedetailleerde informatie is naar internationale genormeerde maatstaven samengesteld en op enkele pagina’s overzichtelijk samengevoegd. In de analyse zijn verschillende uitwerkingen op het milieu, grondstoffen- en energie gebruik bij het productieproces, broeikaspotentieel en recyclebaarheid meegenomen.

Door de samenwerking met de IBU zet Kaimann de koers consequent in de richting van een verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering: we hebben ons verplicht tot een transparante milieu - kwaliteit- en energiepolitiek. Met de EPD’s voorzien we onze klanten van uitgebreide erkende en verifieerbare bevestiging van de duurzaamheid van ons productieproces en producten. “Zowel vandaag als in de toekomst zullen we efficiencypotentieel ontsluiten en het energiegebruik verminderen”, zegt Dr. Burkhard Schmolck, bedrijfsleider van de Kaimann GmbH. “We richten onze activiteiten zo in dat de natuur beschermd, milieubelasting zoveel mogelijk vermeden en de uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 gereduceerd wordt”. Daarom is Kaimann sinds 2014 gecertificeerd volgens de ISO 50001 (energiemanagement) en wordt hier regelmatig succesvol op ge-audit. Daarvoor had de onderneming al sinds 2013 de certificering volgens ISO 14001 (milieumanagement).

Milieubescherming begint reeds met de productie

De bij het productieproces verkregen kennis wordt doorgegeven in de (verdere) productontwikkeling. Een doorlopende procesbewaking op basis van Europese normering zorgt voor een voortgaande optimalisatie van de bedrijfsprocessen en milieubeschermende aspecten. Wordt er bijvoorbeeld 1 m2 van het 19 mm Kaiflex isolatiemateriaal geproduceerd, dan wordt er ca.1,14 kg CO2 geëmitteerd. Daarbij is dan de gehele productie inclusief de halffabricaatsamenstelling, transport en opslag meegenomen.

De meeste Kaiflex isolatiematerialen blijven 20 tot 30 jaar in gebruik. Gedurende deze periode vermindert 1 m2 van deze isolatie de CO2 emissie met in totaal gemiddeld 440 tot 660 kg. Dit betekent dat 1 m2 Kaiflex materiaal van 19 mm dikte tijdens haar levensduur het 290 tot 580 - voudige van de hoeveelheid aan kooldioxide bespaart dan dat bij de productie ervan wordt geëmitteerd. “Door de constructieve en regelmatige gegevensuitwisseling met het instituut profiteren we van haar ervaringen en kennis”, zegt Dr. Burkhard Schmolck.