Sign In

News

R-FORCE

Header Slider Images

R-FORCE, tryckresistent elastomerisolering.


 

Kaiflex är universellt användbar med sin vattenavvisande yta, sin struktur med slutna celler, den excellenta ångspärrseffekten och låga värmeledningsförmåga och används därför också i kyl- och värmeanläggningar i källare, industrier, utomhus och på tak för solenergi. Dock sällan nere i marken. Men även där behövs isolering till fjärrvärme- och processledningar och pipelines m.m.

Kaimann var medveten om att det normala elastomerskummet inte kom i fråga för sådana användningar på grund av sin komprimerbarhet. Däremot vore dock alla de andra egenskaperna, som den gummibaserade isoleringen har, närmast perfekta för de nämnda användningarna. Detta är anledningen att Kaiflex utvecklades vidare till R-FORCE: Ett tryckbeständigt elastomerskum.

Den patentsökta R-FORCE-teknologin möjliggör justering av tryckhållfastheten eller isoleringens "hårdhetskänsla" enligt önskemål - utan att ge avkall på de andra egenskaperna. R-FORCE-skum har en volymvikt mellan 50 och 90 kg/m³ och är därmed överlägsen med avseende på vikt, men även värmeisolering gentemot den tidigare förstyvningsmetoden som gick ut på att öka densiteten. De klassiska, tryckbeständiga och del flexibla skumkomponenterna börjar först vid 100 kg/m³ och har då sämre värden för tryckhållfasthet och värmeisolering.

Att lägga ledningar - som är isolerade eller ska isoleras - under jord är redan i planeringsfasen en utmaning och i praktiken blir det inte lättare: Installationerna är svårtillgängliga, hotade av fukt eller t.o.m. direkt vatten, och efter färdigställningen vill man slippa alla problem med underhåll och framför allt vill man inte öppna schaktstället igen.

R-FORCE har utvecklats för att lösa dessa problem redan i förväg: Materialet är vattenavvisande och har en inneboende mycket hög fukt- och ångspärreffekt. Dess yta är fast, stängd och mekaniskt belastbar. Den deformeras inte under tryck, får inga sprickor inte och bryts inte isär.

Trots all denna hårdhet är R-FORCE dock fortfarande flexibel. Den är lätt att bearbeta och mycket anpassningsbar. Den kan maskinbearbetas och tillåter därmed även att isolera komplicerade geometrier och konsoler. Möjligheterna är nästan obegränsade och räcker från undervattens- och underjordiska installationer till betong-, flytspackel-, vägg- och takinstallationer och specialiserade användningar inom bygg, industri och transport: R-FORCE - det är kraften i skummet.

Teasertext for results and related content
Tryckresistent elastomerisolering.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
Offline
Topics
Products

Technical columns

Article Date
11/4/2014
Target
news