Sign In

News

Kaiflex Protect R

Header Slider Images

Kaiflex Protect R: Tillförlitligt skydd vid mekanisk belastning

Framtiden är grå. Detta låter inte särskilt positivt, men för industriell isolering räknas inte färg utan effekt: Kaiflex Protect R är den modernaste, flexibla skyddsmant- ling för isoleringsmaterial i kritiska miljöer. Med den förbättrade recepturen finns den för första gången även i grått.

Kaiflex Protect R baseras på elastomerer med stor molekylbindning och är överlägsen andra, så kallade polymera Claddings in puncto mekanik (stick- och sprickhållfasthet), brandskydd (LOI >65) och långtidsbeständighet. Polymera Claddings skall skydda den underliggande isoleringen mot miljöpåverkan som UV-strålning och industrigaser - och förhindra mekaniskt betingade skador. Industriella ledningar och anläggningar kännetecknas jämfört med normala installationer av väsentligt högre temperatursteg. Isoleringen på dessa anläggningar är därför i mycket högre grad utsatt för värmeexpansion och köldkontraktion. Mantlingen måste kunna följa med dvs. vara dynamisk belastbar, annars bildas veck eller ovaliteter (mantlingen "hänger ned") och t.o.m. sprickor. Följer inte skyddsmanteln denna expansion, kan den underliggande isoleringen förstöras eller mantlingen spricka upp längs fogen. Kaiflex Protect R är en ren elastomerbaserad folie och garanterar i motsats till existerande, termoplasthaltiga eller t.o.m. rena termoplastbaserade material en jämn expansion och framför allt en återställning till sitt ursprungsläge.

Kaiflex Protect R kan enkelt tillskäras, limmas och förseglas med hjälp av Kaiflex produkter och ger vid rätt montering en utmärkt ångspärreffekt.

Teasertext for results and related content
Tillförlitligt skydd vid mekanisk belastning.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
Products

Technical columns

Article Date
11/4/2014
Target
news