Sign In

News

Kaiflex 60/80/100

Header Slider Images

Kaiflex 60/80/100: Starkare isolering, färre skikt, snabbare montering


 

Termisk isolering är ett av de bästa sätten att spara energi och att förhindra att installationer fryser sönder. Men vad händer under extrema förhållanden, där den enskiktiga isoleringen inte längre räcker till? Kaimann har ett enkelt svar på detta: Öka tjockleken!

Fram tills nyligen var det inte tänkbart att kontinuerligt och kvalitativt framställa isolering av elastomerskum med tjocklekar över 50 mm, men tack vare Kaimanns hypermoderna och precisa tillverknings- och utvecklingsmetoder har denna begränsning av isoleringstjockleken för Kaiflex förpassats till historien. Kaiflex finns numera i tjocklekar om 60, 80 och till och med 100 mm!

Att applicera fler lager av isolering kostar installatören värdefull tid. Därför var ett av huvudmålen med utvecklingen av Kaiflex 60/80/100 att reducera installationstid: Tids- och kostnadsbesparingarna är uppenbara.

Speciellt på svårtillgängliga platser är installationstiden både särskilt begränsad och speciellt kostsam. Här kommer Kaiflex 60/80/100 att vara det optimala valet tack vare kombinationen av isoleringsegenskaperna och den kostnadseffektiva snabbheten.

Tillverkningen av gummiisolering med en jämn, fin cellstruktur och oföränderlig kvalitet förutsätter en djup förståelse av fysikaliska och kemiska förhållanden. Dessa tillverkningskrav stiger ytterligare för isoleringstjocklekar som är större än 50 mm. Kraven fördes därför vidare till alla berörda avdelningar på Kaimann: Vid produktionslinjens början betydde det omkonstruktion och ombygge av extruderhuvuden, för att kunna klara det väsentligt ökade materialflödet. I nästa skede behövdes en komplett ny justering av de enorma vulkaniserings- ugnarna, för att vid exakt rätt tidpunkt skapa den rätta mängden energi på exakt rätt ställe i materialet. Utan denna precision är det inte möjligt att tillverka jämna, fina skumceller för de höga isoleringstjocklekarna.

För bolaget Kaimann är och förblir Kaiflex spetsteknologi, som förbättrades ytterligare en gång genom att skapa isoleringstjocklekarna på 60, 80 och 100 mm.

Levererad på en ändamålsenlig pall, bidrar Kaiflex 60/80/100 också till förenklad logistik, minimerat utrymmesbehov och mindre kartongemballage att ta vara på. En slagkraftig totallösning!

Teasertext for results and related content
Starkare isolering, färre skikt, snabbare montering

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
Offline
Topics
Products

Technical columns

Article Date
11/4/2014
Target
news