Sign In

​​​​​​​​​​​​

News

Kaifix RTplus

Header Slider Images

Kaifix RTplus: Säkert skydd mot köld- och värmebryggor


 

Lastbärare för rör som isoleras är en liten, men avgörande del i en korrekt och fullständigt utförd isolering. Den nya patentsökta rörhållaren Kaifix RTplus i använ- darvänlig och innovativ design säkerställer att den termiska isoleringen inte leder till kondensbildning.

Kaifix RTplus - består av R-FORCE nya extremt fasta elastomer, med en brandsäker foliemantling, vilken även fungerar som gångjärn. Detta låter enkelt, men innovationen ligger i detaljerna: Såväl det speciella isolerskummet som den skyddande folien är innovativa egenutvecklingar från Kaimann och är naturligtvis patentsökta. Mantlingen mångdubblar brandmotståndet och tillåter att rörhållaren klassas enligt Kaiflex KKplus s2-systemet.

En avgörande roll spelar också skuminsatsen: R-FORCE-teknologin möjliggör för första gången att själv bära upp ett rör utan extra hårda insatser av annat material. Man kan säga att installationen ”svävar” i isoleringen. Detta leder till en optimal termisk och akustisk avskiljning och ger en säker ångspärreffekt.

Teasertext for results and related content
Den nya patentsökta rörhållaren Kaifix RTplus i använ- darvänlig och innovativ design säkerställer att den termiska isoleringen inte leder till kondensbildning.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
Offline
Topics
 

Technical columns

Article Date
11/4/2014
Target
news