Sign In

Blog

 Euroklass, rök och droppar

Header Slider Images

Euroklass, rök och droppar - brandklassificering av tekniska isoleringsmaterial i detalj

Oavsett om du är på hotell, köpcentrum eller flygplats: När det brinner, krävs snabba reaktioner och rätta steg vid rätt ögonblick. Elden sprider sig snabbt, utvecklar enorm värme och ofta står lite tid till förfogande, tills flyktvägarna är avskurna. Och ändå är det sällan att offren dukar under av brännskador. Det är rök: Rök gör flyktvägar oigenkännliga och kan orsaka livshotande förgiftningar. Rent statistiskt avlider cirka 80 procent av de cirka 10 000 brandoffren i Europa inte direkt på grund av lågor eller värme, utan av den rök som genereras.

I förhållande till det använda byggmaterialet i en byggnad innebär detta, att de inte bara ska vara brandbeständiga, men ska också producera så lite rök som möjligt i händelse av brand. Som beslutsfattare om valet och sammansättningen av de byggmaterial som används, har planerare och processorer ett högt ansvar. Men hur fungerar byggnadsmaterial i händelse av brand - och hur kan ansvariga planerare se till att de personer som befinner sig i den brinnande byggnaden kan lita på sitt brandskyddskoncept i en nödsituation?


Europeisk brandklassificering

För tekniska isoleringsmaterial är brandbeteendet i europeisk brandklassificering tydligt definierat och fastställt i DIN EN 13501. Under lång tid utvärderades tekniska isoleringsmaterial uteslutande i enligt deras flamhärdighet. Sedan 2012 tillåter EU-omfattande klassificering genom ett större antal klasser och kombinationer en mer realistisk bedömning av brandbeteendet hos isoleringsmaterial - vilket leder till ytterligare säkerhet under planeringen. I detta fall beaktas även säkerhetsrelaterade brandincidenter som till exempel rökutveckling och brinnande avdroppning resp. avfall och indelas i klasser.

 

B, C, D, E, F, s, d – vad står det för?
                       
​​

Isoleringsmaterial indelas sedan i de fem brandklasserna B till F, som redan är kända för andra byggprodukter. B står då för ”svårantändligt “, E för ”normalt antändligt “och för F för ”inte klassificerat “, dvs. kan till och med betyda brandskapande. Dessutom är rökbildning ett ytterligare kriterium. De klassificeras av beteckningen ”s” (står för smoke, alltså rök) och sträcker sig från s1 (låg rökutveckling) upp till s3 (obegränsad rökutveckling). En tredje indikator för bidraget till brandskydd för byggnads- och därmed även isoleringsmaterial är ”brinnande avdroppning” (d = droplets, även droppar); här sträcker sig skalan från d0 (ingen avdroppning/nedfall) till d2 (brinnande avdroppning).

Planeringsbar säkerhet med Kaimann

Som utvecklare av modern teknik inom området elastomer-isoleringsmaterial är det för Kaimann ett mål att alltid erbjuda kompletta lösningar för bearbetare, planerare och för handeln. Därför uppfyller våra nya isoleringssystem med s1 och s2 de strängaste kraven för den europeiska rökklassen - planerare och bearbetare är således på den säkra sidan.

Kaiflex KKPlus s2                       
​​

Så är vårt > Isoleringssystem Kaiflex KKplus till exempel det perfekta valet för teknisk byggisolering, kombinerat med ett säkert brandskydd och mer energieffektivitet. Den är särskilt lämplig för användning i högt frekventerade offentliga och kommersiella byggnader samt för bostadshus, där det är viktigt att hålla flyktvägarna rökfria i händelse av brand. Som ett höghållfast isoleringsmaterial uppfyller Kaiflex KKplus s1 som ett komplett system den europeiska rökklassen s1 - inklusive tillbehör. Genom en låg rökutveckling bidrar dessutom > Kaiflex KKplus s2 till ett avsevärt personskydd: Flyktvägarna förblir synliga och risken för kvävning och förgiftning minskas betydligt.

Teasertext for results and related content
Brandklassificering av tekniska isoleringsmaterial i detalj.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
 

Technical columns

Article Date
11/8/2016
Target
blog-technical-insulation