Sign In

​​

Application Area

​​​​​​​​​​​​​​Sol-, hetvatten- och ångsystem

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​​​Sol-, hetvatten- och ångsystem

Värmeförlusten från rörledningen som är ansluten till en solpanel och en varmvattencylinder kan reducera effektiviteten av solvärmesystemet som i sin tur förlänger den uppskattade återbetalningsperioden för systemet.

Isolering av solrör reducerar energiförlusten och gör systemet effektivare året om. Detta är särskilt viktigt under hösten, vintern och våren då den sparade energin kompenserar behovet av att återgå till konvektionella pannor. Solvarmvattenrörledningar är dock mer utmanande att isolera än konventionella varmvattensystem för bostadshus.

Solpanelerna är alltid belägna utomhus, ofta långt ifrån varmvatttencylindern och isoleringen på den anslutna rörledningen är benägen att bli attackerad av råttor, fåglar och andra skadedjur. Skador av dessa typer kan exponera rörytan, vilket skapar köldbryggor som i sin tur reducerar isoleringens prestanda och ökar energiförlusten.

För att förhindra energiförluster från solvarmvattenrörledningar ska följande attribut demonstreras av isoleringen:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering förbättrar effektiviteten av solvarmvattensystem​.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Solar Hot Water
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name