Sign In

Application Area

Varvsindustri

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​​​Varvsindustri​

På grund av de avancerade mekaniska styr- och processsystemen är moderna fartyg, inklusive superkryssningslinjer, samt olje- och gasproduktionsfartyg mer avancerade än landbaserade hotell och fabrik.

Det kompletta sortimentet av tjänster för havsbaserade anläggningar innefattar allt från uppvärmning och luftkonditionering till fullskaliga kylanläggningar för livsmedelslagring och även ishallar! Mekaniska tjänster till havs medför samma utmaningar för teknisk isolering som på land men med ännu fler aspekter att ta hänsyn till.

Eld och rök är särskillt viktiga aspekter på havsbaserade anläggningar och den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) bekräftar detta genom en uppsättning av egna brandtester. Dessa tester är erkända globalt och integrerar mätningarna för avgörandet av rökdensitet och hur pass giftig röken är. Innan isoleringen kan användas på havsbaserade anläggningar måste den klara alla relevanta IMO-tester. Offshore-försäkringsgivare, i synnerhet Lloyds Register, The American Bureau of Shipping (ABS) och Bureau Veritas, använder resultaten från IMO-tester för att utfärda materialgodkännanden som tillåter användningen av isoleringen ombord på stora båtar och fartyg.

Isoleringen på havsbaserade mekaniska maskiner har syftet att förhindra kondensation, energiförluster och rörkorrosion och ska demonstrera följande:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering förhindrar rörkorrosion.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Shipbuilding
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name