Sign In

Blog

 Upp till 80 procent energibesparing genom sanering

Header Slider Images

Upp till 80 procent energibesparing genom sanering – modern byggnadsteknik och -isolering gör det möjligt

I den offentliga diskussionen dominerar för närvarande nätutbyggnad och elkostnader - energivändning är i allas munnar. För att kunna uppfylla Europeiska unionens ambitiösa energi- och klimatmål, som har antagits för detta ändamål, är det nödvändigt att effektivt minska värmebehovet för byggnader. Tyskland har till exempel satt som mål, att minska värmebehovet i byggnader med 20 procent år 2020. År 2050 bör byggnadsbeståndet vara nästan klimatneutralt.

Värme, varmvatten, elektriska apparater och belysning - både i våra privata hem, såväl som i kontor eller i offentliga byggnader, där vi vill ha det varmt, ljust och trevligt. Inte utan följder: Runt 40 procent av energiförbrukningen tillfaller byggnadsbeståndet. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av alla CO2-utsläpp. Energiandelen från industri, handel och industri utgör till och med 44 procent. För att minska energiförbrukningen på ett hållbart sätt, utöver byggandet av hållbara nya byggnader, bör moderniseringsprocessen på området för energetisk byggnadskonstruktion aktivt åtgärdas. Potentialen är enorm: Ungefär två tredjedelar av de tyska bostadshusen är äldre än 35 år och uppfördes före ikraftträdandet av den första värmeskyddsförordningen i 1979. De förbrukar upp till fem gånger mer energi än nya byggnader byggda efter 2001. I offentliga och kommersiella områden är upp till 500 000 byggnader i behov av renovering. Det finns stora möjligheter för driftstekniska anläggningar, uppvärmnings- och rörledningssystem: Energiförsörjningen kan reduceras med upp till 80 procent tack vare expertsanering och modern byggteknik.

Intelligent sanering börjar i källaren

Tak, fönster, byggnadsskal - saneringsmöjligheterna i byggnadsbeståndet är olika. Ofta försummat, även om det är en sann "energiätare": värmesystemet. Mer än en tredjedel av alla värmesystem i Tyskland är redan äldre än tjugo år - och därför förbrukar de rikligt med energi. En modernisering av värmesystemet minskar direkt förbrukningen. Tack vare avancerad teknik optimeras brännare, förbränningskammare, frånluftsstyrning och styrsystemet permanent. Men inte bara själva uppvärmningen, utan även sanering av rörledningar, uppvärmningsytor i anläggningar samt vattenrör bidrar till en stor del av energibesparingar och kostnader.

Kaicalc 2.2 

I offentliga och kommersiella byggnader finns det stora värmesystem i många utföranden, men den vanligaste konfigurationen består dock av en rad radiatorer som är kopplade till en central värmepanna. Mellanstora stålrör används ofta för att ansluta radiatorer som är fördelade över hela byggnaden. Rörledningarna sträcker sig längs ett centralt serviceskakt innan de delas in i rör med mindre diameter på varje våning.

Om rörledningar, ventiler, flänsar eller även rörskruvförband är dåligt eller genomgående isolerade, uppstår för höga värmeförluster, och redan detta leder i bostadshus eller arbetsrum till energiförluster, innan ens värmen har nått målet. Följder: Värmen höjs, vilket resulterar i högre kostnader och ännu mer värmeförluster. Detta strider mot Europeiska unionens klimatmål.

Det hänger på isoleringen!

Före saneringen av rörledningarna är det först nödvändigt att kontrollera om ledningarna är tillräckligt isolerade i kylrum eller på ytterväggar eller om de överhuvudtaget är isolerade. Om rören inte är isolerade i ytterväggarna är eftermontering mycket kostnadskrävande vid behov: Väggarna måste vara injekterade och åter förslutna, för att isolera rören. I det här fallet kan det vara lättare att installera nya rör och koppla bort de gamla. Det rekommenderas att avgöra från fall till fall, om en ny ledning ska läggas på en bättre plats med tillräcklig isolering. För kallare rum ska isoleringsskiktets tjocklek motsvara den inre rördiametern. 

Isolering av det kompletta ledningsnätet, fördelare- och avstängningsventiler samt solanslutningsledningar kan lätt och prisvärt förverkligas med processvänligt Kaiflex-isoleringsmaterial – och ofta lönar sig denna åtgärd redan efter en till två uppvärmningsperioder. Kaimann har implementerat utmaningarna för värmeisolering i lösningar. På så sätt passar Kaiflex KKplus s1 / s2 och Kaiflex HTplus perfekt för värmeisolering. Damm- och fiberfria isoleringar bidrar väsentligt till ett positivt rumsklimat samt till en ekonomi och säkerhet i en byggnad och utgör en integrerad del av ett effektivt värmesystem.

Kaiflex KKplus s2

Med ett lambda-värde på λ <0,038 W/ (m · K) för plattor och λ <0,033 W/ (m · K) för slangar vid en temperatur på 0°C, bevisar detta isoleringssystem från Kaimann en hög termisk effektivitet. Den slutna cellstrukturen säkerställer inte bara mer formstabilitet och enklare bearbetning men även en tillförlitlig ångspärrverkan: På så sätt stoppas fuktinträngningen effektivt och den höga isoleringsprestandan bibehålls under hela driftstiden för det isolerade systemet. Genom sin kombination av extremt låg värmeledningsförmåga med högt vattenånga-diffusionsmotstånd säkerställer Kaiflex KKplus s2 även vid låga isoleringstjocklekar, pålitligt skydd mot energiförluster. Tack vare KaiCene-teknik uppvisar plattorna en lägre skrymdensitet och därmed en förbättrad isoleringsverkan jämfört med andra lågrökprodukter.

Kaiflex HTplus

Genom det flexibla elastomer-isoleringsmaterialet Kaiflex HTplus kan energikostnaderna för en byggnad avsevärt minskas genom att enkelt isolera de åtkomliga rören. Med en värmeledningsförmåga λ vid 40°C ≤0,035 W/(m·K) förfogar HTplus över ett mycket högt värmeisoleringsvärde. Det mycket flexibla skummet med den superfina cellstrukturen uppfyller kraven i energibesparingsförordningen och kan lätt bearbetas även i svåra installationssituationer.

Teasertext for results and related content
Modern byggnadsteknik och -isolering gör det möjligt.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
 

Technical columns

Article Date
5/2/2017
Target
blog-technical-insulation