Sign In

Application Area

Kyla

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kyla​

Kylrör operar i kalla temperaturer vilket möjliggör kondensbildning. Kondensbildning i sin tur påskyndar korrosion och mögelväxt samt försämrar isoleringens prestanda.

I ett kylsystem finns det två uppsättningar av värmeöverföringsspolar som är förbundna med rörledningar längs vilka en vätska eller gasformigt medie flödar. Mekaniska processer gör det möjligt att kyla kylmediet och på detta sätt kan värmen avdunsta från kylenheten.

Vatten kondenserar och fryser omedelbart på ytor där rören opererar i temperaturer under fryspunkten. Isbildning gör att kylaggregatet jobbar hårdare vilket kan reducera systemets prestanda och livslängd dramatisk, därav är korrekt montering av isolering av stor väsentlighet för kylrör.

Då kondensation och isbildning formas lätt på de svagaste punkterna, såsom ventiler och beslag, måste isolering finnas längs med hela rörlängden och bör demonstrera följande:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering förhindrar kondensation och korrosion.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Refrigeration
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name