Sign In

Kaiflex KKplus s2
Tillförlitligt brandskydd, energieffektivitet och korrosionsskydd - plus när det gäller säkerhet

Product

Kaiflex KKplus s2

Body text (for non PDB products only!)

Det beprövade isoleringssystemet Kaiflex KKplus s2 är ett perfekt val för teknisk byggisolering och för kyltekniska anläggningar. Den är särskilt lämplig för användning i högt frekventerade offentliga och kommersiella byggnader samt för bostadshus, där det är viktigt att hålla flyktvägarna rökfria i händelse av brand och att betydligt minska risken för kvävning och förgiftning. De med KaiCene-teknik utrustade isoleringsplattorna kan för första gången fås utan beläggning, de har därför ett betydligt förbättrat rökförhållande och är samtidigt lättare att arbeta med.

Som ett flexibelt encells isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga och högt vattenånga-diffusionsmotstånd säkerställer Kaiflex KKplus s2 även vid låga isoleringstjocklekar, pålitligt skydd mot energiförluster. Dessutom förhindrar det bildandet av kondens- eller rörkorrosion på lång sikt. Planerare och bearbetare är därmed på den säkra sidan med Kaiflex KKplus s2.

  • Ett perfekt val för offentliga och kommersiella byggnader med hög trafik samt för kyltekniska anläggningar
  • Kombinerar brandskydd, energieffektivitet och korrosionsskydd
  • Uppfyller med s2 de strikta europeiska rökbestämmelserna
  • Minimerar energiförluster på ett tillförlitligt sätt
  • Minst 90 minuter brandbeständighet enligt DIN 4102-11
  • Lätt bearbetning tack vare KaiCene-teknik (obelagda plattor)
  • Anpassade komponenter säkerställer hög systemsäkerhet

Teasertext for results and related content
Som ett flexibelt encells isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga och högt vattenånga-diffusionsmotstånd säkerställer Kaiflex KKplus s2 även vid låga isoleringstjocklekar, pålitligt skydd mot energiförluster.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Product Overview fields

Related Content

Tagging columns

Product ID
Kaiflex KKplus s2
Product category
insulation
Attributes
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Test Methods
 
Application Areas
Refrigeration; Cold Water Applications; Air-Conditioning; HVAC Applications; Passive Fire Protection; Ground Source Heat Pumps; Food Industries; Pharmaceutical Industries; Shipbuilding; Heavy Industries; Acoustic Applications
Tags
Insulation

Technical columns

Target
products/elastomeric-foams/benefits
Footer Link
 
Footer Link Name