Sign In

Blog

 Säker isolering av lågtemperaturledningar

Header Slider Images

Säker isolering av lågtemperaturledningar

 
Isolering av rörledningar inom kyl- och lågtemperaturteknik ställer utföraren inför många olika utmaningar. Det finns många olika krav att uppfylla som ställer krav på hög och specialiserad isolerkompetens. Förutom den använda isoleringen måste även hanteringen klara att hålla konstant låg temperatur på de transporterade, delvis kritiska medierna även vid långa avstånd. Det gäller t.ex. flytande gas (LNG/LPG), etylen och ammoniak som används i många industriprocesser. Är rörledningarna otillräckligt eller felaktigt isolerade, så kan det leda till höga energiförluster, processvariationer och i extremfall med utträngande lättantändliga gaser till totalbortfall av anläggningen med höga tillhörande kostnader. Utföraren bär alltså ett stort ansvar.


Det hänger på isoleringen

Vad ska man alltså tänka på vid isolering av rörledningar inom kyl- och lågtemperaturteknik? För det första måste de använda isolersystemen vara mycket funktionssäkra och kostnadseffektiva. För det andra måste de ha optimala mekaniska egenskaper samt tåla höga termobelastningar. Det innebär konkret:

Låg värmeledning

Medietemperaturen måste hållas konstant vid långa avstånd i rörledningen. Varierar den kan mediet i vissa fall bli oanvändbart. Därför får använd isolering å ena sidan inte leda kylan inifrån och ut, å andra sidan får inte yttertemperaturen värma upp mediet.

Termomekanisk belastning

Isoleringen måste stå emot industrins vanliga temperaturvariationer. Extrema temperaturcykler ger dessutom enorma vibrationer och stötrörelser. Isoleringen får inte ta skada av de mekaniska belastningarna utan måste absorbera variationerna tillförlitligt utan förändring, sättning, kast etc.

 

 
Korrosionsskydd

Det bildas kondens där rörets yttemperatur möter omgivningstemperaturen, vilket i stort sett garanterar korrosion. Isoleringens funktion är att tillförlitligt undvika det så att det inte ens bildas kondens. Därför måste de använda isolermaterialen ha ett högt vattenångdiffusionsmotståndstal.

Systemsäkerhet

Eftersom många av transportmedierna är kritiska, t.ex. lättantändliga, så är det jätteviktigt att det inte tränger ut någon gas. Den använda isoleringen ska säkert förhindra huvudorsaken till gasläckage i rörledningarna - korrosion - och på så vis förhindra produktions- och totalbortfall.

 

På säkra sidan med Kaiflex

Kaiflex-isoleringen är optimal för korrekt isolering av kryoanläggningar. Den låga värmeledningen, det höga vattenångdiffusionsmotståndstalet och den vattenavvisande strukturen med slutna celler uppfyller samtliga kriterier ovan. Isoler- och ångbromskapaciteten förblir bihehållen även om cellstrukturen blir skadad. Följande produkter ger säker och tillförlitlig isolering av rörledningar inom kyl- och lågtemperaturteknik:

R-FORCE-plattor och R-FORCEplus V-cut-plattor av självbärande Semi-Rigid Elastomeric Foam (SERIEF)

 
 • Arbetstemperaturintervall -200 °C till +85 °C, se nedan
 • Värmeledning: λ0 °C = 0,038 W/(m·K)
 • Vattenångdiffusionsmotstånd: μ ≥ 7.000
 • Byggmaterialklass B-s1,d0 med INCERAM Cladding
 

Kaiflex KKplus s2/s3 slang- och plattmaterial

 
 • Temperaturtålighet från -50 °C (-200 °C, se nedan) till +110°C (plattan +85°C)
 • Värmeledning: λ0°C = 0,033 W/(m·K)
 • Vattenångdiffusionsmotståndstal: μ ≥ 10.000
 • Byggmaterialklass BL-s2, d0 (slangar och SK-slangar) resp. B-s3, d0 (platta)
 

Kaiflex EPDMplus slang- och plattmaterial

 
 • Temperaturtålighet från -50 °C (-200 °C, se nedan) till +150 °C
 • Värmeledning: λ0°C = 0,038 W/(m·K)
 • Vattenångdiffusionsmotståndstal: μ ≥ 4.500
 • Byggmaterialklass E
 

Säkert och korrekt utförande

Förutom användning av lämpliga isolermaterial för lågtemperaturintervallet, så är det även viktigt med rätt utförande. Isolersystemet kräver följande konstruktion map. temperaturintervallet:

Temperaturintervall från -50 °C till -110 °C

I det här temperaturintervallet måste isolersystemet bestå av minst två materialtyplager (tjocklek och fördelning mellan resp. lager beror på nödvändig värmeöverföring och daggpunkt). Första lagret består av Kaiflex EPDMplus eller R-FORCE, det andra av Kaiflex KKplus (s2/s3) eller R-FORCE i matchande tjocklek. Välj första slangdimensionens inner-Ø resp. första lagret ett nummer större än vad rörisoleringen kräver. Har du rör-Ø 22 mm, välj t.ex. en Kaiflex EPDM-slang med inner-Ø 28 mm. Använder du Kaiflex plattmaterial – med undantag för R-FORCE som har mycket låg värmeexpansion och -krympning – så ska du även här välja något större inner-Ø på isoleringen (”fingerspalt”). Montera dessutom sk. friktionsskyddsfolie mellan rörledning och understa isolerlagret, t.ex. Kaiflex Protect F-ALU.

Temperaturintervall från -110 °C till -196 °C

I det här temperaturintervallet måste isolersystemet bestå av minst tre lager. Första lagret består även här av Kaiflex EPDMplus eller R-FORCE, det andra och tredje av Kaiflex KKplus (s2/s3) resp. R-FORCE som alternativ. Ett exempel på jättekallt medium är kväve. På ledningar för flytande kväve finns det risk att det bildas syre inuti isoleringen eftersom kokpunkten för N2 på -196°C ligger 13,5 °C under syrets -182,5°C. Ledningar som innehåller flytande kväve kan kondensera syre ur luften. Kondenserat, flytande syre kan ev. reagera aggressivt med organiska material. Här är det alltså viktigt att applicera ångtät folie, t.ex. Kaiflex Protect Alu-NET, Alu-TEC eller F-ALU. Appliceringen bör täcka minst hela första lagret. Vi rekommenderar ångspärrar i minst vartannat påföljande lager. Samtliga genomträngningar kräver dessutom ångtäta skott. Stosar och överlappningar kräver dessutom lufttät applicering av Kaiflex Tape samt tätning med Kaiflex tätningsmassa (mastix). Vertikalledningar kräver heltäckande limning av de olika lagren – förutom av R-FORCE som är självbärande. I kritiska miljöer eller extrema klimat där normala lim inte fungerar arbetar du med R-FORCE (varmförseglingsbart) och lufttätt svetsbara Cladding comCLAD.

Teasertext for results and related content
Isolering av rörledningar inom kyl- och lågtemperaturteknik ställer utföraren inför många olika utmaningar.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
SWE - sv
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
 

Technical columns

Article Date
1/8/2018
Target
blog-technical-insulation