Sign In

Application Area

Petrokemi

Header Slider Images

​​​​​​Petrokemi​​​

Även den minsta bristen i en rörledning kan skapa stora finansiella och ekologiska skador på stora industriella anläggningar. Långsiktig rörunderhållning börjar med att förhindra korrosion.

Rörledningar på tunga industrianläggningar är isolerade för olika anledningar. Att säkerställa processtemperaturer är av hög prioritet. Kontroll över yttemperaturer för att förhindra olyckshändelser på arbetsplatser är också viktig, likväl som att förhindra personalskador på grund av höga ljudnivåer från rörinstallationer. En prioritet förblir dock konsekvent. Med tanke på de höga åtgärdskostnaderna och de potentiellt dödliga konsekvenserna för rörkorrosion får korrosion inte ske på det isolerade röret.

På grund av en långvarig exponering för aggressiv atmosfär och salt kan endast en högeligen fuktresistent isolering bevara röret torrt under långa tidsperioder.

​​Den valda isoleringen bör demonstrera följande attribut:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering förhindrar korrosion under isoleringen.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Heavy Industries
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name