Sign In

Application Area

Livsmedelsindustri

Header Slider Images

​​​​​​Livsmedelsindustri​

Livsmedelsproduktion är ett väldigt känsligt område och det är viktigt att säkerställa att farliga föroreningar, inklusive damm, fiber, mögel och flyktiga organiska kemikalier, inte kan hamna i livsmedlet under produktionens gång.

Det är viktigt att förhindra tillväxten av farlig mögel och bakterier och alla ytor på livsmedelsproduktionsanläggningar, inklusive den exponerade isoleringsytan, måste vara enkla att rengöra och underhålla. Då speciella rengöringsmedel används i kombination med vatten får isoleringen inte absorbera eller reagera på dessa kemikalier.

Sluten cellskum har en naturlig fördel jämfört med tvättsvampsliknande öppen cellskum men i livsmedelsproduktion ska även sluten cellskum ha ett skyddande ytlager som är lätt att rengöra.

Fiberföroreningar medför en ytterlig risk i livsmedelsproduktion. Artificiella industriella fibrer som inte är avsedda för konsumption och som hamnar i maten under produktionsprocessen kan bidra till ett flertal långvariga hälsoproblem. Detta är dock inte möjligt om fiberfria material används. När ett fiberfritt slutet cellgummimaterial såsom Kaiflex används behöver inte några försiktighetsåtgärder vidtas.

Isolering som används på rörledningarna på livsmedelsproduktionsanläggningar skall demonstrera följande:​

Teasertext for results and related content
K​aiflex-isolering är lämplig för livsmedelsproduktion.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Food Industries
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name