Sign In

Application Area

Värmesystem / VVS

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​​​​​Värmesystem / VVS​​

I dagens värld att leva i ett hem utan att förlita sig på centralvärme och tappvarmvatten är nästan otänkbart. Varma hus är friska hus och varmvatten gör badning enklare och bekvämare. Centralvärme är så viktig att så gott som nästan alla moderna hem är designade med centralvärme i åtanke.

I äldre och sämre isolerade byggnader kan värmesystem vara dyra i drift och kostnaden på grund av ineffektivitet kan direkt påverka byggnadens invånare. Därför är värmeförlustmätningarna allmänt populära. Hur systemet är upplagt avgör hur effektiva energibesparingsmätningar kan bli. Värmesystem i bostadshus har vanligast en värmepanna som värmer upp vattnet till en temperatur på 60 grader.

Det är möjligt att härleda energin från förnybara energikällor med hjälp av värmepumpar eller solpaneler, men de flesta hem använder pannor som drivs av brinnande gas, olja eller elektriska värmeelement. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att implementera och förbättra systemprestandan är att isolera den värmeledande rörledningen. Detta gäller särskilt för rör kopplade direkt till pannan och varmvattencylindern då bara en liten investering krävs och för att återbetalningsperioden är väldigt kort.

Isolering bör finnas överallt där värmerör löper utanför byggnaden, i vindsutrymmen, garage och andra icke uppvärmda utrymmen samt åtminstone på två första meter längst rören som är direkt kopplade till en panna eller cylinder. Isoleringen bör demonstrera följande:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering sparar energi​.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Domestic Heating
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name