Sign In
Kaimann - Insulation Solutions for Commercial Applications

Application Area

Commercial Applications

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​Kommersiella anläggningar

Kontor är stora användare av energi speciellt på grund av system som håller inomhusluften på rätt temperatur.

Genom året utnyttjar kontorsbyggnader både värme- och kylsystem i en rad olika konfigurationer. Den vanligaste och effektivaste uppsättningen är en panna och ett kylaggregat med stor kapacitet i en centralanläggning som är ansluten till varje kontorsutrymme med hjälp av rörledningar och kanalsystem.

Kanalsystem för kyld luft och rörledningar för kallvatten bedrivs i temperaturer mellan 0 och 10 grader, men kommersiella varmrörsledningar opererar normalt i temperaturer runt 75 grader och kan nå upp till 150 grader. Den ackumulerade energiförlusten för en lång rörledning kan bli väldigt hög på grund av höga systemtemperaturer under en lång tid.

I de flesta områden i en byggnad kan energi sparas med hjäp av isolering på rörledningar och kanalsystem. Ibland kan värmeförluster också anses användbara och användas till uppvärmning av byggnaden, men även här spelar isoleringen en viktig roll för att maximalt kunna kontrollera värmesystemet.

Isolering bör finnas längs med hela rörledningen och kanalsystemet i en kommersiell byggnad. Isolering används för att förhindra energiförluster och ska demonstrera följande attribut:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering reducerar energiförluster.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Commercial Heating
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name