Sign In

Application Area

Kallvattensystem

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​​​Kallvattensystem​

Omfattningen på de skador och kostnader orsakade av läckage på grund av rörfrysning kan vara förödande. Isolering motverkar rörfrysning och rekommenderas varmt.

I Sverige leds kallvattnet som används i privata hushåll i rör från vattenverk till fastigheter. Där vattenrör kommer in i byggnaden skapas svaga punkter med stor risk för värmeförlust. Dessa svaga punkter kallas för köld- eller värmebryggor. Om köldbryggorna inte isoleras ordentligt skapar de risk för kondensering i byggnaden då fukt samlas på de oisolerade rördelarna. Den samlade fukten kan skada byggnadskonstruktioner när den börjar droppa och sprida från rördelarna.

Kallvattenrörisolering spelar en viktig roll I motverkandet av de ovannämnda problemen. Dock är rörfrysning vanligtvis den största anledningen till att kallvattenrör isoleras. Vatten som står stilla och utsätts för minusgrader kommer på sikt att frysa. När rören fryser expanderar vattnet i rören och det orsakade trycket räcker till att antingen göra sönder själva rören eller dra isär rörförbindelserna.

Isoleringen saktar ordentligt ner frysningsprocessen vilket minskar sannolikheten för rörfrysning. För att förhindra rörfrysning ska isolering finnas på hela rören och ha de följande egenskaperna:

Teasertext for results and related content
Kaiflex minskar risk för rörfrysning​.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Cold Water Applications
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name