Sign In

Application Area

Kemisk industri

Header Slider Images

​​​​​​​​​​​​Kemisk industri

Kemiska anläggningar samt produktionsanläggningar för läkemedel är avancerade produktionsmiljöer som kräver noggrann övervakning.

Kylning fungerar på så sätt att värme transporteras från en uppsättning av värmeöverföringsspolar till en annan. Värmeöverföringsspolarna är ihopkopplade med hjälp av rörledningar där vätska eller gasformigt kylmedel flödar. Mekaniska processer som verkar på kylmedlet håller kylmedeltemperaturen långt under omgivningstemperaturen och resulterar i att vätskan kan bära med sig värme från kylenheten.

När drifttemperaturen i rörledningen är minusgradig kan vatten kondensera och omedelbart frysa på rörytan. Om isoleringen inte har applicerats korrekt och väl kan kylrör snabbt bli täckta av tjock is. Isbildning påskyndar korrosion på röret och ökar värmebelastningen på kylaggregatet vilket resulterar i att systemet blir avsevärt mycket mindre effektivt.

​​​Kondensation och isbildning måste förhindras längs med hela rörledningen samt på ventiler och armaturer. För detta krävs det att isoleringen demonstrerar följande attribut:​

Teasertext for results and related content
Kaiflex-isolering bibehåller processtemperaturer.

Images

Thumbnail for sliders
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Design considerations
 
Countries
SWE - sv
Polymer
 
Material Format
 
Test Methods
 
Application Areas
Pharmaceutical Industries
Tags
 

Technical columns

Target
solutions
Footer Link
 
Footer Link Name