Sign In

Blog

 Izolarea fiabilă a sistemelor de joasă temperatură

Header Slider Images

Izolarea fiabilă a sistemelor de joasă temperatură

 
În cazul izolării sistemelor de refrigerare și criogenotehnice, firmele de execuție a acestor aplicații se confruntă cu mai multe provocări. Numeroase cerințe trebuie să fie îndeplinite, ceea ce înseamnă că izolatori trebuie să aibă nivel foarte înalt de cunoștințe de specialitate. Nu numai materialul izolant în sine, ci de asemenea metoda de aplicare trebuie să garanteze că temperatura scăzută a mediului de transportat, care în unele cazuri poate fi critic, rămâne constantă chiar și pe distanțe lungi. De exemplu astfel de medii includ gazele lichefiate (GNL / GPL), etilena și ammoniacul care sunt utilizate în numeroase procese industriale.

În cazul în care conductele relevante sunt izolate necorespunzător sau incorect, acest lucru poate duce la pierderi mari de energie, fluctuații în proces și în condiții extreme, în cazul în care sunt scurgeri de gaze foarte inflamabile, eșecul total al instalației și prin urmare vor rezulta costuri foarte ridicate. Executanții prin urmare poartă o responsabilitate mare.


Materialul izolant este crucială

Ce trebuie să fie luată în considerare la izolarea sistemelor de tehnologia de refrigerare și de congelare ?-în primul rând, sistemele izolante utilizate trebuie să fie extrem de fiabile și eficiente din punct de vedere economic În al doilea rând, acestea trebuie să demonstreze calități mecanice optime și să îndure temperaturi ridicate Acesta înseamnă concret:

Coeficient redus de conductibilitate termică

Temperatura mediului în sistem trebuie menținută constantă chiar și pe distanțe lungi. Variațiile de temperatură pot cauza ca mediului să nu mai fie utilizabil. Aceasta înseamnă că materialul izolant utilizată trebuie, pe de o parte, împiedice transmiterea temperaturii de refrigerare din interior spre exterior și pe de altă parte să împiedice încălzirea temperaturii mediului exterior.

Reziliența termomecanică

Izolațtul trebuie să fie de asemenea capabil să reziste la temperaturi extreme, care sunt adesea predominante în industrie. Din cauza ciclurilor de temperaturi extreme, pot fi provocate vibrații enorme deformări și impacturi. Izolația nu trebuie să fie deteriorată de aceste solicitări mecanice ci trebuie să fie în măsură să absoarbă în mod fiabil aceste fluctuații, fără a schimba consistența sa, să reziste la torsionare și la răsucire, etc.

 

 
Protecția anticorosivă

De îndată ce temperatura suprafeței țevii scade sub temperatura mediului ambiant, se produce condensare, ceea ce cauzează aproape inevitabil coroziune. Este sarcina izolației de a preveni acest lucru în mod fiabil și să impiedice în primul rând condensarea. Aceasta înseamnă că materialele izolante utilizate, trebuie să fie certificate cu coeficient de permeabilitate la vapori ridicată.

Siguranța sistemului

Deoarece multe dintre mediile transportate sunt critice, adică foarte inflamabile, cu atât este mai important ca scăpările de gaze să fie impiedicate. Izolația utilizată ar trebui să împiedice în mod fiabil principala cauză a emisiilor de gaze (scurgere ca urmare a coroziunii) în mediul conductelor și să prevină erorile de producție sau întreruperile planificate în întregime.

 

Cu Kaiflex pe partea sigură

Materialele izolante Kaiflex sunt adaptate optim la izolarea corectă a sistemelor criogenice. Datorită conductivității lor termice scăzute, rezistenței ridicate la permeabilitate la vaporilor, sistemului celular închisă și structururii lor hidrofuge, îndeplinesc toate criteriile menționate mai sus Chiar dacă structura celulei este deteriorată, capacitatea de izolare și proprietatea de barieră de vapori este meținută. Următoarele produse garantează izolarea sigură și fiabilă a sistemelor tehnologice la rece și la temperaturi scăzute:

Plăci R-FORCE și plăci Kaiflex R-FORCEplus V-cut fabricate din spumă elastomerică semi-rigidă (SERIEF)

 
 • Domeniul temperaturii de utilizare de la -200 °C până la +85 °C vezi mai jos
 • Coeficient de conductibilitate termică: λ0 °C = 0,038 W/(m·K)
 • Coeficient de permeabilitate la vapori: μ ≥ 7.000
 • Clasificarea de inflamabilitate B-s1,d0 cașerată cu folia INCERAM Cladding
 

Tuburi și plăci izolante Kaiflex KKplus s2/s3

 
 • Domeniul temperaturii de utilizare de la -50 °C (-200 °C, vezi mai jos) până la +110 °C (plăci +85 °C).
 • Coeficient de conductibilitate termică: λ0 °C = 0,033 W/(m·K)
 • Coeficient de permeabilitate la vapori: μ ≥ 10.000
 • Clasificarea de inflamabilitate BL-s2, d0 (tuburi si tuburi adezivaze) sau B-s3, d0 (plăci)
 

Tuburi și plăci izolante Kaiflex EPDMplus

 
 • Domeniul temperaturii de utilizare de la -50 °C (-200 °C, vezi mai jos) până la +150 °C
 • Hővezetési tényező: λ0 °C = 0,038 W/(m·K)
 • Coeficient de conductibilitate termică: μ ≥ 8.500
 • Clasificarea de inflamabilitate E
 

Prelucrare sigură și adecvată

:În cazul materialelor izolante, care sunt potrivite pentru sistemele de temperaturi scăzute, este important ca materialul izolant să fie montată corect. Aceasta înseamnă că sistemul izolant în funcție de intervalul de temperatură al mediului trebuie să fie configurată, după cum urmează:

Domeniul temperaturii de utilizare de la -50 °C până la -110 °C

În acest interval de temperatură, sistemul de izolant trebuie să fie formată din cel puțin două straturi de tip de material (grosimea și subîmpărțire a straturilor respective depinde de valoarea de transmisie a căldurii necesare și poziția punctului de rouă). Primul strat este necesar să fie izolată cu Kaiflex EPDMplus sau R-FORCE, iar al doilea strat cu Kaiflex KKplus (s2/s3) sau R-FORCE în grosimea corespunzătoare. La izolarea primului strat, diametrul interior al tubului izolant sau primului strat trebuie selectată întotdeauna cu o dimensiune mai mare, decât cel al țevii de izolat. De exemplu, pentru o țeavă de diametru de 22 mm, trebuie selectată un tub izolant Kaiflex EPDM cu un diametrul interior de 28 mm. Când se utilizează plăci izolante Kaiflex - cu excepția R-FORCE, care are o dilatare și contracție termică foarte scăzută, diametrul interior al izolației trebuie cu o dimensiune mai mare confecționată ( „cu un decalaj de un deget“). În plus între țeavă și partea inferioară al izolantului ar trebui să fie montată o folie "de protecție la uzură", de exemplu folia Kaiflex Protect F-ALU.

Domeniul temperaturii de utilizare de la -110 °C până la -196 °C

Sistemul izolant în acest interval de temperatură, trebuie să cuprindă cel puțin trei straturi. Primul strat și în acest caz trebuie confecționată din izolant Kaiflex EPDMplus sau R-FORCE, al doilea și treilea din izolant KKplus (s2/s3) sau alternativ din R-FORCE. Un exemplu pentru mediu foarte rece este nitrogenul. Conducta care transportă nitrogen lichid creează pericolul de formare de oxigen lichid care se formează în zona de bază a izolației, deoarece punctul de fierbere al N2 este -196 °C, astfel cu 13,5 K mai mică decât ceea a oxigenului, care este -182.5 °C. Oxigenul din aer poate condensa pe conductele ce conțin nitrogen lichid. Oxigenul lichid condensat poate, în unele cazuri, să reacționeze agresiv la materialul organic. În acest caz este important montarea unei strat care crează barieră de vapori, de exemplu folia Kaiflex Protect Alu-NET, Alu-TEC sau F-ALU. Fixarea primului strat este prin lipire pe toata suprafață. Bariere de vapori sunt recomandate în cel puțin la fiecare al doilea strat. În plus toate penetrațiile trebuie să fie etanșate de vapori. Conexiunile și suprapunerile trebuie să fie etanșate cu Kaiflex etanșant (mastic) pentru a le face etanș și închise în plus cu banda adezivată Kaiflex . Pe conductele verticale, straturile individuale trebuie să fie fixate prin lipire pe întreaga lor suprafață, cu excepția lui R-FORCE, care este autoportant. În medii critice sau extreme, în cazul în care adezivul pentru lipire nu mai poate fi utilizată, trebuie utilizată (termosudarea) R-FORCE și protecția etanș sudabilă Cladding comCLAD.

Teasertext for results and related content
În cazul izolării sistemelor de refrigerare și criogenotehnice, firmele de execuție a acestor aplicații se confruntă cu mai multe provocări.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
ROU - ro
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
 

Technical columns

Article Date
1/8/2018
Target
blog-technical-insulation