Sign In

News

Kaivenience

Header Slider Images

Stanovení limitů přenosu zvuku – protihluková řešení Kaimann

Ať už se jedná o čas strávený v práci či v soukromí: hluk je třeba očekávat téměř všude. Ovlivňuje zdravotní pohodu a koncentraci,ale i produktivitu uživatelů budov a může dokonce snížit i jejich hodnotu. Kromě hluku vycházejícího z vnitřních prostor budov,ovlivňuje naše okolí často hluk z provedených instalací, např. vodovodních potrubí, především nacházejí-li se v blízkosti obytných prostor, jako jsou ložnice či pracovní místnosti.

Z tohoto důvodu jeden z předních nositelů technologií Kaimann vyvinul a následně vylepšil protihlukový systém Kaivenience, který v kombinaci s různými povrchovými úpravami slouží k izolaci kanalizačních, odpadních a dešťových vod. Vyvinuté řešení s izolačními tloušťkami jen od 5 do 10 mm se odlišuje od běžně používaných větších tlouštěk a je proto výhodnější pro omezené prostory nových staveb, ale i pro případ dodatečných, např. sanačních prací.

Účinny systém zvukové ochrany

Rušící hluk vzniká mj. v běžně vertikálním způsobem vedených potrubích nebo též díky vzduchovým bublinám v oblasti jejich ohybů. Při bezprostředním fyzickém kontaktu – např. mezi potrubím a zdmi, díky uchycení potrubí – může mezi jejich povrchovými plochami docházet ke kmitání od jedné plochy k druhé a dalšímu přenosu hluku. Kavenience jej výrazně omezí.

Vícevrstvý protihlukový systém od výrobce Kaimann je založen na hydrofobním a flexibilním materiálu se strukturou otevřených buněk na bázi syntetického kaučuku. Při jeho aplikaci na potrubí se postará o absorpci hluku při chvění tělesa a tím efektivně i o celkový útlum hluku v prostředí: ať už pro případ chvění tělesa, nárazy či hluku z topné soustavy – systém se postará o snížení celkového hluku při různých frekvencích.

 

Efektivní řešení pro vnitřní a vnější prostředí

Kaivenience je k dodání ve 3 různých variantách produktů. Pro izolaci interiérových potrubních rozvodů je určen Kaivenience AB, vyrobený z elastomerní pěny a těžké folie na polymerní bázi. Kaivenience AB-ALU obsahuje ještě navíc Alu spojovací folii a je určen především k použití pro potrubní rozvody vedoucí v šachtách a ve vnějším prostředí. Další nabídkou pro exteriéry je Kaivenience Plus, izolační deska opatřena polymerovým opláštěním vysoké hustoty a odolná proti roztržení. Všechny varianty jsou k dodání v tlouštkách 5 a 10mm ve standartních deskových formátech a též opatřené samolepicí folií.

Testovaná úspora hluku až 18 dB(A)

K prokázání uváděných protihlukových vlastností byly provedeny oficiální testy v návaznosti na normy DIN 4109:2018-01 a DIN EN 14366:2005-2. Výsledky potvrzují,že bylo při průtoku vody od 2 l/s v kombinaci s lehkým kanalizačním systém dosaženo úspory hluku až k 15 dB(A) v instalační místnosti a k 18 dB(A) v místnosti za instalační zdí. Přitom byly splněny požadavky na úsporu hluku v oblasti staveb dle normy DIN 4109 a Vyhlášky VDI 4100.

Teasertext for results and related content
Stanovení limitů přenosu zvuku – protihluková řešení Kaimann.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
CZE - cs
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
Products

Technical columns

Article Date
11/4/2019
Target
news