Sign In

News

Kaimann přispívá k šetrnosti budov

Header Slider Images

Kaiflex speciální lepidlo 494 HHF - nyní s certifikací LEED

Z důvodu zjednodušení procesu použití uvedených lepidel u ekologického stavitelství LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design) vydává tímto společnost Kaimann GmbH odpovídající deklarace těchto 2 druhů lepidel.

LEED v4 je nejnovější verzí programu a patří mezi mezinárodně nejznámější respektované klasifikační systémy pro oblast energetického a ekologického plánování staveb tzv.zelených budov. Jeho prostřednictvím jsou obytné budovy pomocí různých kritérií hodnoceny jako energeticky a ekologicky šetrné.Pro klasifikaci technických izolací a příslušenství jako lepidlo či pásky jsou rozhodující kategorie “materiály a jejich využití” stejně tak jako “kvalita vnitřního prostředí”. Použitá lepidla nesmějí překročit obsah VOC látek (Volatile Organic Compounds),který je definován systémem LEED. Kaiflex speciální lepidlo tyto požadavky splňuje.

Bezhalogenové a systému Green Building-konformní speciální lepidlo Kaiflex 494 HHF je určeno k bezpečnému lepení izolací Kaiflex HFplus s2 a bylo vyvinuto k optimálnímu splnění certifikačních systémů budov – vedle LEED též DGNB a BREEAM.

Teasertext for results and related content
Kaiflex speciální lepidlo 494 HHF - nyní s certifikací LEED.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
CZE - cs
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
Products

Technical columns

Article Date
2/11/2020
Target
news