Sign In

News

Kaimann přispívá k šetrnosti budov

Header Slider Images

Kaiflex speciální lepidla 505 a 494 HHF - nyní s certifikací LEED

Z důvodu zjednodušení procesu použití uvedených lepidel u ekologického stavitelství LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design) vydává tímto společnost Kaimann GmbH odpovídající deklarace těchto 2 druhů lepidel.

LEED v4 je nejnovější verzí programu a patří mezi mezinárodně nejznámější respektované klasifikační systémy pro oblast energetického a ekologického plánování staveb tzv.zelených budov. Jeho prostřednictvím jsou obytné budovy pomocí různých kritérií hodnoceny jako energeticky a ekologicky šetrné.Pro klasifikaci technických izolací a příslušenství jako lepidlo či pásky jsou rozhodující kategorie “materiály a jejich využití” stejně tak jako “kvalita vnitřního prostředí”. Použitá lepidla nesmějí překročit obsah VOC látek (Volatile Organic Compounds),který je definován systémem LEED. Obě uvedená lepidla tato kritéria splňují.

Speciální lepidlo Kaiflex 505 bylo vyvinuto k lepení elastomerových izolačních systémů,které neobsahují organická rozpouštědla a optimálně splňují požadavky všech certifikačních systémů pro udržitelné budovy,kromě LEED též DGNB nebo BREEAM. Bezhalogenové a systému Green Building-konformní speciální lepidlo Kaiflex 494 HHF je určeno k bezpečnému lepení izolací Kaiflex HFplus s2 a vyznačuje se vysokou přilnavostí k lepenému povrchu.

Teasertext for results and related content
Kaiflex speciální lepidla 505 a 494 HHF - nyní s certifikací LEED.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
CZE - cs
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
Offline
Topics
 

Technical columns

Article Date
2/11/2020
Target
news